085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Gevolgen strafbeschikking voor strafblad en VOG

Geplaatst op: 08 mei 2014

Wat veel mensen niet weten is dat een strafbeschikking ook gevolgen heeft voor het strafblad en dus ook voor het krijgen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Als u niet binnen 14 dagen in verzet gaat tegen de strafbeschikking, erkent u daarmee schuld aan het strafbare feit waarvoor de strafbeschikking is opgelegd. De strafbeschikking wordt vervolgens geregistreerd op het strafblad, ook als u slechts een geldboete hebt opgelegd gekregen. Het is uiteindelijk afhankelijk van het soort delict waarvoor de strafbeschikking is opgelegd en de uiteindelijk beoogde baan, of u later nog een VOG kunt krijgen.

Lees meer >


Hoorzitting openbaar ministerie / arrondissementsparket / veiligheidshuis bij strafbeschikking

Geplaatst op: 25 april 2014

In sommige zaken kan de officier van justitie niet direct een strafbeschikking aan een verdachte opleggen, maar moet hij hem eerst oproepen voor een hoorzitting, ook wel een OM-zitting genoemd. Tijdens de hoorzitting mag de verdachte aangeven wat hij vindt van de voorgestelde strafbeschikking. Vaak houdt de officier van justitie ook wel rekening met het standpunt van de verdachte, waardoor tot een evenwichtige straftoemeting kan worden gekomen.

Lees meer >


Handleiding slachtoffers in strafzaken

Geplaatst op: 03 maart 2014

Door de Raad voor de Rechtspraak is een handleiding uitgegeven waarin de positie en de rechten van slachtoffers in strafzaken precies staan beschreven. Het doel van de handleiding is om de huidige stand van het recht ten aanzien van slachtoffers te beschrijven voor de strafrechter en de juridisch medewerker die hier in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Voorts is getracht, waar mogelijk, praktische handreikingen te geven voor de invulling van deze rechten. Daarin zit de meerwaarde van dit boek ten opzichte van de bestaande literatuur over dit onderwerp. De schrijvers realiseren zich dat de inhoud van dit boek snel kan verouderen omdat de positie van het slachtoffer in het strafproces zich nog sterk ontwikkelt. Om die reden zal het boek ook in digitale, bewerkbare, versie beschikbaar komen binnen de rechtspraak om op die wijze actueel gehouden te kunnen worden.

Lees meer >


Werkwijze advocaat hoger beroep in strafzaken

Geplaatst op: 04 februari 2014

Wanneer u in hoger beroep graag bijstand wenst van een in strafzaken gespecialiseerde advocaat, is het belangrijk dat u zo spoedig mogelijk contact met ons opneemt via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier op de website. De advocaat moet in deze gevallen snel handelen. De advocaat zal achtereenvolgens de volgende handelingen voor u verrichten.

Lees meer >


Rechten verdachte na dagvaarding voor zitting strafzaak

Geplaatst op: 09 december 2013

De rechten van de verdachten die zijn gedagvaard om te verschijnen bij de kantonrechter, politierechter of de meervoudige strafkamer van de rechtbank staan vermeld op de achterzijde van de dagvaarding. Het is altijd verstandig om deze goed door te lezen. Wij zullen de belangrijkste rechten hieronder bespreken.

Lees meer >


Advocaat bij verhoor minderjarige/kind

Geplaatst op: 08 november 2013

Een advocaat bij het verhoor is over het algemeen verstandig bij de wat ernstige feiten, maar bij minderjarige/kinderen is het atijd verstandig dat een advocaat bij het verhoor aanwezig is. Juist kinderen zijn kwetsbaar, waardoor het gevaar bestaat dat het kind door de druk van de politie wordt gedwongen tot een (onterechte) bekentenis. Een advocaat kan erop toezien dat de rechten van het kind worden beschermd, en hij kan het kind tussentijds adviseren over de beste verdedigingstrategie; zwijgen of verklaren, en indien er gekozen wordt voor het afleggen van een verklaring kan de advocaat samen met de minderjarige afspreken wat er wel en wat niet wordt verklaard.

Lees meer >


Pro deo rechtsbijstand door advocaat

Geplaatst op: 04 oktober 2013

In veel gevallen hebt u als slachtoffer/benadeelde partij recht op pro deo rechtsbijstand door een advocaat. De advocaat kan u bijstaan in de strafzaak tegen de verdachte. Deze rechtsbijstand kan inhouden dat de advocaat voor u het voegingsformulier opstelt en indient om schadevergoeding te vorderen, maar ook dat de advocaat voor u een kopie van de stukken opvraagt, en deze met u bespreekt en u uitlegt hoe de strafzaak verder zal verlopen.

Slachtofferhulp

De rechtsbijstand van een advocaat kan ook plaatsvinden naast de hulp die u eventueel krijgt van Slachtofferhulp. Het voordeel van een advocaat is dat die precies weet hoe de verdediging zal optreden, maar zelf ook een inschatting kan maken wat de uitkomst zal worden van de zaak, waar de zwakke punten zitten, en wat er nog eventueel gedaan kan worden om de officier van justitie te helpen. Sinds 1 januari 2012 zijn de mogelijkheden van het slachtoffer in de strafzaak uitgebreid. Het slachtoffer kan steeds meer het strafproces beinvloeden. Belangrijk is dan wel dat u wordt bijgestaan door een gespeciaalde advocaat.

Gratis pro deo rechtsbijstand door advocaat

Wanneer u slachtoffer bent geworden van een ernstig misdrijf (o.a. ware mishandeling, zedendelict etc) waarbij u psychische schade en/of letselschade hebt opgelopen, dan hebt u zelfs recht op kosteloze rechtsbijstand door een pro deo advocaat. Op grond van artikel 44 lid 4 Wet op de Rechtsbijstand mag er in die gevallen ook geen eigen bijdrage worden gevorderd. Dit betekent dat de volledige rechtsbijstand wordt vergoed door de Staat.

Artikel 44 lid 4 Wet op de Rechtsbijstand: “Ongeacht de draagkracht is rechtsbijstand aan een slachtoffer van een misdrijf tegen de zeden of een geweldsmisdrijf kosteloos, indien in de desbetreffende zaak vervolging is ingesteld en het slachtoffer overeenkomstig artikel 3 van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in aanmerking komt voor een uitkering.”


Teruggave van een in beslag genomen gestolen auto aan eigenaar

Geplaatst op: 11 augustus 2013

Wanneer uw gestolen auto door de politie is teruggevonden, is het wel zo fijn wanneer u hier snel over kunt beschikken. De politie zal de auto in beslag nemen onder de verdachte bij wie die auto is aangetroffen. Omdat de auto op het moment van inbeslagname in bezit is van de verdachte, dient die afstand doen. Doet hij dat niet, dan mag de politie de auto niet aan u, als eigenaar teruggeven.  Om de auto terug te krijgen, moet u dan een klaagschrift indienen bij de rechtbank. In het klaagschrift vraagt u als derde, om teruggave van de in beslag genomen auto.

Lees meer >


Help, mijn kind zit vast op het politiebureau?

Geplaatst op: 02 mei 2013

Een van de ergste dingen voor een ouder is natuurlijk als uw kind door de politie is aangehouden en vast zit op het politiebureau. U maakt u waarschijnlijk zorgen om uw kind, wil weten hoe het met hem is, en waarvan hij verdacht wordt. Het is belangrijk dat uw kind zo spoedig mogelijk wordt bijgestaan door een gespecialiseerde jeugdstrafrechtadvocaat, die precies weet wat er gaat gebeuren, en u en uw kind kan adviseren over de beste verdedigingsstrategie. Moet uw kind zwijgen, of juist een verklaring afleggen, en wat moet hij dan verklaren?

Lees meer >


Advocaat verplicht voor zitting kinderrechter

Geplaatst op: 02 mei 2013

Is uw kind gedagvaard om te verschijnen bij de kinderrechter, dan is het belangrijk dat hij wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat. Een advocaat wordt standaard toegevoegd door de rechtbank, maar u kunt ook zelf ervoor kiezen dat uw kind de beste rechtsbijstand krijgt, van een in het jeugdstrafrecht gespecialiseerde advocaat.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden