085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Hoorzitting openbaar ministerie / arrondissementsparket / veiligheidshuis bij strafbeschikking

In sommige zaken kan de officier van justitie niet direct een strafbeschikking aan een verdachte opleggen, maar moet hij hem eerst oproepen voor een hoorzitting, ook wel een OM-zitting genoemd. Tijdens de hoorzitting mag de verdachte aangeven wat hij vindt van de voorgestelde strafbeschikking. Vaak houdt de officier van justitie ook wel rekening met het standpunt van de verdachte, waardoor tot een evenwichtige straftoemeting kan worden gekomen.

Wanneer hoorzitting bij strafbeschikking?

Een hoorzitting vindt plaats wanneer de officier van justitie voornemens is om een strafbeschikking aan u op te leggen. Een strafbeschikking is een beschikking waarin straffen, maatregelen en (gedrags)aanwijzingen opgelegd en gegeven kunnen worden aan plegers van misdrijven waarop maximaal zes jaar gevangenisstraf staat en aan degenen die een overtreding hebben begaan. De wet schrijft voor dat een verdachte bij de navolgende straffen en maatregelen eerst moet worden gehoord voordat de officier van justitie een strafbeschikking kan opleggen:
– Bij een werkstraf
– Bij een ontzegging van de rijbevoegdheid
– Bij een aanwijzing, het gedrag van de verdachte betreffende
– Bij een te betalen geldboete van meer dan € 2.000,00
– Bij een te betalen schadevergoeding van meer dan € 2.000,00
– Bij een gedragsaanwijzing inhoudende dat een bedrag ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel moet worden betaald van meer dan € 2.000,00

Redenen hoorzitting strafbeschikking

Volgens de memorie van toelichting bij de Wet OM-afdoening zijn er drie redenen van de hoorplicht dat:
1. horen bijdraagt aan de zorgvuldigheid waarmee de schuld van de verdachte wordt vastgesteld;
2. de verdachte kenbaar kan maken welke gevolgen de beoogde sanctie voor hem zal hebben en
3. het horen kan bijdragen aan de ‘aanvaardbaarheid’ van de strafbeschikking van de verdachte, omdat het geen zin heeft een strafbeschikking uit te vaardigen waartegen deze zeker verzet zal doen
De hoorzitting is er dus ook voor bedoeld dat u kunt aangeven wat u van de zaak vindt en wat een eventuele sanctie voor u betekent. Als u het niet eens bent met de voorgestelde straf of maatregel, kan de officier van justitie besluiten om u te dagvaarden. De zaak zal dan voor de politierechter worden gebracht.
Straffen, maatregelen en aanwijzingen

Door de officier van justitie kunnen niet hele hoge straffen of ingrijpende maatregelen worden opgelegd. Een gevangenisstraf of (vervangende) hechtenis is bijvoorbeeld niet mogelijk. Sommige straffen zijn beperkt in duur en hoogte:
– Geldboete: onbeperkt, maar in de praktijk zien we dat de boetes niet heel hoog zijn. Boetes boven de € 1.000,00 zijn uitzonderlijk
– Werkstraf: maximaal 180 uur
– Ontzegging van de rijbevoegdheid: maximaal 6 maanden
– Aanwijzingen, zoals

 

  • Betaling schadevergoeding: onbeperkt
  • Betaling bedrag wederrechtelijk verkregen voordeel
  • Stadionverbod
  • Volgen gedragstraining/cursus


Een (gedeeltelijk) voorwaardelijke straf is helaas niet mogelijk bij een strafbeschikking. Dit is door de wetgever uitgesloten. Alle straffen zijn dus onvoorwaardelijk.

Hoorzitting bij Openbaar Ministerie / arrondissementsparket / Veiligheidshuis

De hoorzittingen vinden altijd plaats bij het Openbaar Ministerie, ook wel gewoon het arrondissementsparket genoemd. Tegenwoordig hebben steeds meer arrondissementsparketten speciale veiligheidshuizen opgericht, alwaar de hoorzittingen ook plaatsvinden. 

Het is niet zo dat de hoorzitting plaatsvindt bij de rechter. De hoorzitting en de bijbehorende strafbeschikking is namelijk een buitengerechtelijke wijze van afdoening van een strafzaak. Er komt dus geen rechter aan te pas. 

Strafbeschikking wordt geregistreerd op strafblad (justitiele documentatie)

U moet goed beseffen dat acceptatie van een strafbeschikking ook een erkenning van schuld inhoudt, wat ook weer gevolgen heeft voor uw justitiele documentatie. Het strafbare feit komt dus op uw strafblad te staan. Dit kan gevolgen hebben voor wanneer u een verklaring omtrent het gedrag nodig hebt (VOG). 
Het is dus belanrgijk dat u goed verweer voert tegen de strafbeschikking. Ga nooit zonder meer akkoord, maar laat de zaak eerst vooraf door een advocaat beoordelen. Uw advocaat kan het hele procesdossier opvragen bij het arrondissementsparket, en kan al snel een inschatting geven van uw kansen om met succes verweer te voeren. 
Als u het niet eens bent met een opgelegde strafbeschikking moet u binnen 14 dagen hiertegen verzet instellen.

Advocaat nodig?

Wilt u rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat bij de hoorzitting voor de strafbeschikking of wilt u enkel vooraf advies over de mogelijke verweren, meldt uw zaak dan direct bij ons aan. Wij verwijzen u door naar een van de gespecialiseerde strafrechtadvocaten uit ons netwerk die binnen 24 uur contact met u opneemt. 

Alle bij ons netwerk aangesloten advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden