085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Werkwijze advocaat hoger beroep in strafzaken

Wanneer u in hoger beroep graag bijstand wenst van een in strafzaken gespecialiseerde advocaat, is het belangrijk dat u zo spoedig mogelijk contact met ons opneemt via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier op de website. De advocaat moet in deze gevallen snel handelen. De advocaat zal achtereenvolgens de volgende handelingen voor u verrichten.

1. Hoger beroep instellen

Het hoger beroep moet binnen 14 dagen na de uitspraak, of – wanneer u niet bekend was met de zitting – nadat u met de uitspraak bekend bent geraakt, worden ingesteld. De advocaat zal dit voor u regelen, mits u de zaak tijdig bij ons aanmeldt. 

2. Appelschriftuur indienen

Binnen 14 dagen na het indienen van het hoger beroep zal de advocaat namens u een appelschriftuur indienen waarin hij gemotiveerd zal aangeven waarom u het niet eens bent met vonnis van de rechter. In het appelschrituur zal de advocaat zo nodig ook onderzoekswensen opgeven. Het is wel van belang dat de advocaat beschikt over het volledige strafdossier. De advocaat zal deze opvragen bij de rechtbank of bij uw vorige advocaat.

3. Horen getuigen

Indien nodig kan de advocaat ook hangende het hoger beroep getuigen horen bij de rechter-commissaris. Dit heeft tot voordeel dat u alvast weet wat de getuigen hebben verklaard en dat de advocaat op basis daarvan al een inschatting kan maken van de uitkomst van de strafzaak in hoger beroep. U krijgt op die manier meer zekerheid.

4. Voorbereiden op zitting

In de aanloop naar de zitting zal de advocaat het volledige strafdossier met u bespreken en u voorbereiden op de zitting bij het gerechtshof. De advocaat zal u uitleggen wat u kunt verwachten en hoe de zitting verloopt. Ook zal de advocaat u adviseren wat u kunt verklaren en wat niet. U krijgt hierbij volledige begeleiding. Onze strafrechtspecialisten laten liever niets aan het toeval over.

5. Rechtsbijstand tijdens zitting

En ook tijdens de zitting zal de advocaat u uiteraard bijstaan. Hij zal ter zitting pleiten en reageren op de eis van de officier van justitie. De advocaat is er voor u! Hij zal u begeleiden door het gehele strafproces.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden