085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Rechten verdachte na dagvaarding voor zitting strafzaak

De rechten van de verdachten die zijn gedagvaard om te verschijnen bij de kantonrechter, politierechter of de meervoudige strafkamer van de rechtbank staan vermeld op de achterzijde van de dagvaarding. Het is altijd verstandig om deze goed door te lezen. Wij zullen de belangrijkste rechten hieronder bespreken.

1. Aanwezigheid op de zitting

Als verdachte bent u niet verplicht om te verschijnen op de zitting. Ons advies is echter we om te verschijnen. Uw verschijning is de enige kans op verweer te voeren tegen hetgeen waarvan u beschuldigd wordt. Daarnaast is het vaak zo dat uw verschijning ter terechtzitting ook positief werkt voor de op te leggen straf.

2. Bijstand advocaat

Het advies is om u tijdens iedere strafzaak bij de politierechter en bij de meervoudige kamer van de rechtbank, alsook bij het gerechtshof te laten bijstaan door een advocaat. Bij de Hoge Raad is de bijstand van een advocaat zelfs verplicht.

Indien u zelf nog geen advocaat hebt, kunt u uw zaak aanmelden via onze website. Gebruik daarvoor het aanmeldingsformulier op deze website. U bent er dan tenminste zeker van dat u een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat krijgt, met de kennis en ervaring om het beste resultaat uit uw strafzaak te halen. Wij werken alleen met echte strafrechtspecialisten.

Onze advocaten zijn ook bereid om uw zaak pro deo aan te nemen. U betaalt dan hoogstens een geringe eigen bijdrage. De overige kosten van Rechtsbijstand worden vergoed door de Staat.

3. Voorkomen strafvervolging

In zeer zeldzame gevallen is het mogelijk om de officier van justitie te vragen om een geldboete te betalen om zo verdere strafvervolging te voorkomen. In feite geldt dit alleen voor zeer lichte feiten. Ook bij economische delicten is de officier van justitie soms wel bereid van strafvervolging af te zien na betaling van een geldboete, maar in het grosse van de zaken, zal de officier de vervolging doorzetten als daartoe eenmaal is besloten. Verwacht hier dus niet te veel van. U kunt dit eventueel overleggen met uw advocaat. Die kan u hierin het beste adviseren.

4. Bezwaar tegen de dagvaarding

U hebt de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen tegen de dagvaarding, wanneer u het hier niet mee eens bent. Het bezwaarschrift moet binnen 8 dagen zijn ingediend ter griffie van de rechtbank waar de zaak dient.

Slechts in zeer zeldzame gevallen heeft het zin om een bezwaarschrift in te dienen. Het criterium is dat de officier van justitie te lichtvaardig tot de beslissing om te vervolgen is gekomen. De officier van justitie wordt hierin een grote mate van vrijheid gegeven. Vaak zal de rechtbank besluiten dat de zaak toch behandeld moet worden.

Indien u een bezwaarschrift indient, wordt deze vaak kort voor de zitting behandeld. De behandeling vindt plaats achter gesloten deuren (dus zonder media, en overige geinteresseerden.).

5. Verzoek uitstel zitting

Indien u verhinderd bent op het tijdstip van de zitting, moet u uitstel aanvragen. U moet altijd schriftelijk om aanhouding vragen, en dit verzoek goed motiveren en met bewijsstukken onderbouwen. U dient uw brief/fax te sturen naar de rechtbank, en het advies is om ook nog later naar de rechtbank te bellen om te informeren of het verzoek om uitstel wordt gehonereerd. Heeft u een advocaat, dan zal hij het verzoek tot aanhouding van de zitting namens u kunnen doen. Een gespecialiseerde advocaat weet precies wat hij moet aanvoeren, om de kans te vergroten dat de zitting wordt aangehouden.

6. Kennisneming processtukken

U hebt recht op kennisneming van de processtukken. U moet hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de rechtbank en/of het arrondissementsparket van de officier van justitie. Het is belangrijk voor u om te beschikken over dezelfde processtukken als de rechter en de officier van justitie.

Indien u een advocaat heeft, zal hij de stukken standaard opvragen. Zodra de advocaat de stukken heeft ontvangen, zal hij het procesdossier met u bespreken om zo de verdedigingstrategie te bepalen.

7. Getuigen en deskundigen

Indien u bepaalde getuigen of deskundigen wilt horen, dan dient u hiervoor een verzoek in te dienen bij de officier van justitiie. U stuurt dan een brief naar de officier van justitie waarin u aangeeft welke getuigen en/of deskundigen u wilt horen, en waarom de officier van justitie die moet oproepen. Indien u het verzoek tijdig indient, is de kans groter dat uw verzoek wordt gehonoreerd.

In beginsel moet u het verzoek tot het oproepen van getuigen minimaal 10 dagen voor de zitting doen.

U kunt ook zelf de getuigen meenemen naar de zitting. U moet dit wel meteen aan het begin van de zitting melden aan de rechter.

8. Informatie uitspraak

Bent u zelf niet naar de zitting geweest, dan moet u zich achteraf laten informeren over de uitspraak. U kunt hiervoor bellen naar de rechtbank. Dit geldt des te meer wanneer de dagvaarding aan u in persoon is betekend. Een betekening in persoon houdt in dat de dagvaarding aan u persoonlijk is uitgereikt.
Als dat het geval is, heeft dat tot gevolg dat meteen na de uitspraak de termijn van 14 dagen loopt om in hoger beroep te gaan.

9. Hoger beroep

Indien u het niet eens bent met de uitspraak van de kantonrechter, politierechter, of meervoudige kamer van de rechtbank moet u binnen 14 dagen hoger beroep instellen tegen de uitspraak. Indien u het niet eens bent met de uitspraak van het gerechtshof, kunt u nog beroep in cassatie instellen. Hiervoor geldt eveneens een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de dag na de uitspraak.

U moet deze termijn zelf in de gaten houden. U stelt hoger beroep in ter griffie van de rechtbank of het gerechtshof dat de uitspraak heeft gedaan. U kunt eventueel de griffier van de rechtbank machtigen om namens u hoger beroep in te stellen. Deze machtiging moet u schriftelijk afgeven.

Als u een advocaat heeft, regelt hij het instellen van hoger beroep of cassatie. U hoeft dan alleen maar tijdig contact op te nemen met uw advocaat.

Bent u veroordeeld tot een geldboete van minder dan € 500,00 dan moet u een appelschriftuur indienen waarin u aangeeft waarom u hoger beroep hebt ingesteld, en met welke onderdelen van het vonnis van de rechter in eerste aanleg u het niet eens bent. Het gerechtshof beoordeelt op grond van uw appelschriftuur of uw strafzaak in hoger beroep behandeld wodt.

Ook wanneer u in hoger beroep nog getuigen wilt horen, moet u deze in een appelschriftuur opgeven. U kunt dit het beste door een advocaat laten indienen.

Achterzijde dagvaarding

Op de achterzijde van de dagvaarding vindt u ook een beknopt overzicht van uw rechten als verdachte.

Voorbeeld achterzijde dagvaarding

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden