085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Gevolgen strafbeschikking voor strafblad en VOG

Wat veel mensen niet weten is dat een strafbeschikking ook gevolgen heeft voor het strafblad en dus ook voor het krijgen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Als u niet binnen 14 dagen in verzet gaat tegen de strafbeschikking, erkent u daarmee schuld aan het strafbare feit waarvoor de strafbeschikking is opgelegd. De strafbeschikking wordt vervolgens geregistreerd op het strafblad, ook als u slechts een geldboete hebt opgelegd gekregen. Het is uiteindelijk afhankelijk van het soort delict waarvoor de strafbeschikking is opgelegd en de uiteindelijk beoogde baan, of u later nog een VOG kunt krijgen.

Gevolgen strafbeschikking voor strafblad

In de artikelen 2 t/m 5 van het ‘Besluit justitiële gegevens’ is expliciet aangegeven welke strafzaken geregistreerd dienen te worden. Kortweg komt het erop neer dat, in alle gevallen waarbij iemand die 12 jaar of ouder is, als verdachte van een misdrijf wordt aangemerkt, er een registratie plaatsvindt op het strafblad. Dit geldt ook voor een groot aantal overtredingen, maar daarbij is wel sprake van een ‘ondergrens’. Er moet sprake zijn van een vrijheidsstraf, een voorwaardelijke straf of de opgelegde boete/transactie moet tenminste 100 Euro bedragen.

In beginsel worden alle strafbeschikkingen dus geregistreerd op het strafblad. 

Gevolgen strafbeschikking VOG

Wanneer u niet in verzet gaat tegen de strafbeschikking, erkent u impliciet schuld. Dit kan voor u gevolgen hebben als u binnenkort een VOG nodig hebt voor een baan of om andere redenen. Of en in hoeverre het gevolgen heeft, is afhankelijk van het strafbare feit dat u verweten wordt, welk soort baan u in de toekomst zoekt, en welke functieprofielen hiervoor gelden. Om u een voorbeeld te noemen: wanneer u een strafbeschikking hebt gekregen wegens een winkeldiefstal, dan krijgt u te maken met het risicoprofiel geld en goederen. Voor een baan waarbij u met geld en/of goederen moet omgaan, krijgt u dan hoogstwaarschijnlijk geen VOG in de eerste vier jaar na de strafbeschikking.

> Meer informatie over de gevolgen voor de VOG

 

Verzet tegen strafbeschikking

Bent u het niet eens met de opgelegde strafbeschikking, bijvoorbeeld omdat u meent onschuldig te zijn, dan moet u NOOIT de opgelegde boete betalen. In de plaats daarvan moet u binnen 14 dagen na ontvangst van de strafbeschikking hiertegen in verzet gaan. U gaat in verzet door een zogenaamd verzetschrift naar het CVOM te sturen. 
Maar ook wanneer u wel schuldig bent, loont het vaak de moeite om in verzet te gaan. Door in verzet te gaan zorgt u ervoor dat de politierechter nog eens naar uw zaak kijkt. De politierechter kan dan rekening houden met de omstandigheden van het geval en uw persoonlijke omstandigheden, en dan een lagere of zelfs een geheel voorwaardelijke geldboete opleggen.

> Meer informatie instellen verzet

Rechtsbijstand advocaat

Wij adviseren u om u altijd bij te laten staan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat die precies weet wat hij wel en niet kan aanvoeren. In het verzetschrift moet u bijvoorbeeld nog niet te veel informatie geven. U kunt later altijd nog ter zitting verweer voeren. In veel gevallen kan de advocaat u ook op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo) tijdens de zitting bijstaan. U bent dan verzekerd van deskundige rechtsbijstand zonder dat het u veel geld kost.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden