085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Horizontale fraude – advocaat nodig?

Geplaatst op: 27 juni 2017

Regelmatig krijgen wij clienten die door de politie worden uitgenodig voor een verhoor omdat ze verdacht worden van horizontale fraude. Maar wat is horizontale fraude nu precies? In dit artikel zullen wij uitleggen wat precies onder horizontale fraude wordt verstaan en wat u het beste kunt doen wanneer u wordt verdacht van horizontale fraude.

Wat is horizontale fraude?

Horizontale fraude is een verzamelnaam voor alle fraudedelicten waarbij particulieren, bedrijven, financiele instellingen, of organisanties het slachtoffer zijn. In de meeste gevallen gaat het om oplichting (artikel 326 Sr.).

Het tegenovergestelde van horizontale fraude is verticale fraude, waarbij de overheid het slachtoffer van de fraude is.


OM-zitting

Geplaatst op: 23 november 2015

Een OM-zitting is een zitting bij het parket van de officier van justitie. In plaats van dat u bij een rechter verschijnt, moet u nu bij de officier van justitie verschijnen. De officier van justitie zal tijdens de OM-zitting de strafzaak met u bespreken en u kunt tijdens de OM-zitting ook verweren voeren. Aan het einde van de OM-zitting krijgt u een straf opgelegd, in de vorm van een strafbeschikking. De straf wordt geregistreerd op uw justitiële documentatie (voorheen uw strafblad). Met de acceptatie van de strafbeschikking staat uw schuld vast.

Soort zaken OM-zitting

Een strafbeschikking mag op grond van artikel 257a Sv. enkel worden opgelegd voor overtredingen en misdrijven waarop naar wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van maximaal 6 jaren is gesteld. Dit betekent dus niet dat de officier van justitie gevangenisstraffen tot en met 6 jaar op kan leggen. Het gaat echt om de in de wet genoemde maximumstraffen. Over het algemeen zal het gaan om overtredingen en lichtere misdrijven. U moet dan denken aan:

 • Rijden onder invloed
 • Te hard rijden
 • Verlaten plaats ongeval
 • Eenvoudige mishandeling (t/m licht letsel)
 • Openlijke geweldpleging
 • Bedreiging
 • Belediging

Procedure OM-zitting

De OM-zitting verloopt volgens een vast stramien.

1. De officier van justitie zal vervolgens uw personalia doornemen, en kort uitleggen waarom er een hoorzitting is, en waarvan u wordt verdacht.
2. Dan zal de officier van justitie vragen of u op de aanklacht wilt reageren. U kunt dan uitleggen wat er volgens u is gebeurd, en wat u van de zaak vindt. Het zal geen uitgebreide bespreking van de feiten zijn. In het kort kunnen de verklaringen in het dossier worden besproken. De officier van justitie zal hierbij ook al aangeven hoe hij tegen de zaak aankijkt.
3. Vervolgens krijgt uw advocaat het woord om zijn visie over de zaak te geven. De advocaat zal hierbij aangeven hoe hij vanuit juridisch oogpunt tegen de zaak aankijk, en wat er volgens mij met de zaak moet gebeuren.
4. De officier van justitie zal vervolgens een voorstel doen voor de afdoening van de strafzaak. Dit voorstel kan inhouden een sepot, een te betalen boete, schadevergoeding of bedrag ter ontneming van wederrechtelijk voordeel, een werkstraf, een ontzegging van de rijbevoegdheid (bij verkeersdelicten), of een aanwijzing.
7. Hierna kunnen u en uw advocaat nog reageren op dit voorstel. Vaak zal uw advocaat eerst om een korte onderbreking vragen teneinde het voorstel met u te bespreken. U kunt dan zelf ook aangeven wat u ervan vindt.
8. Vervolgens is het aan u of u het voorstel al dan niet accepteert. Wanneer u het voorstel aanvaard zal de officier van justitie direct de documenten voor de strafbeschikking opleggen waarin de straffen, maatregel(en) en/of aanwijzing(en) zijn opgenomen. U moet dat ondertekenen voor akkoord. Bent u het er niet mee eens, dan zal de officier van justitie geen strafbeschikking opleggen. De officier van justitie kan dan besluiten om u te dagvaarden om te verschijnen bij de politierechter.

Advocaat nodig bij OM-zitting

Een OM-zitting is een buitengerechtelijke wijze van afdoening van een strafzaak. In plaats dat u bij de rechter moet verschijnen, krijgt u nu een oproeping om te komen naar een OM-zitting waar alleen een officier van justitie aanwezig is. Er komt dus geen rechter aan te pas. Hierin schuilt ook meteen het gevaar van de OM-zitting: u staat alleen tegen over de machtige officier van justitie die aan u een straf wil opleggen. Wanneer u zich niet door een gespecialiseerde advocaat laat bijstaan tijdens te OM-zitting loopt u echt het risico ten onrechte te worden bestraft of een te hoge straf opgelegd te krijgen. Wilt u voorkomen dat u wordt bestraft voor iets dat u niet hebt gedaan of wilt u geen hoge straf opgelegd krijgen, dan doet u er goed aan om u tijdens de OM-zitting te laten bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Alleen een gespecialiseerde strafrechtadvocaat is in staat om voldoende juridisch tegenwicht te bieden.

> Meer informatie OM-zitting


vals beschuldigd; advocaat nodig?

Geplaatst op: 05 oktober 2015

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald hem wel. 

Als u vals beschuldigd wordt van een strafbaar feit, staat de wereld op z’n kop. Als de politie de aangever of aangeefster geloofd, wordt u als verdachte aangemerkt. De kans is groot dat u wordt aangehouden en vaak heeft de politie de zaak al zodanig voorbereid dat zij menen over genoeg bewijs tegen u te beschikken, althans zo wil de politie het vaak doen voorkomen. Niets is zo erg als vals beschuldigd te worden. U voelt zich helemaal alleen staan, met de rug tegen de muur. 

Advocaat na vals beschuldigd

Toch hoeft u niet alleen te staan tegenover het grote en machtige overheidsapparaat. Als u uw zaak bij ons netwerk van gespecialiseerde strafrechtadvocaten, brengen wij u binnen 24 uur in contact met een advocaat die aan uw zijde staat en die echt alles uit de zaak zal halen om uw onschuld aan te tonen. Wij hebben geregeld te maken met zaken waarbij verdachten vals worden beschuldigd. 

Vals beschuldigd; soort zaken

In de meeste gevallen zien we dat clienten vals worden beschuldigd in zedenzaken als verkrachting, feitelijke aanranding, ontucht met kinderen, seksueel misbruik, maar ook bij burenruzies, huiselijk geweld, mishandelingen en andere geweldsdelicten, zien we vaak helaas steeds vaker clienten die vals worden beschuldigd. Voor onze advocaten is het een uitdadiging om de waarheid boven water te krijgen, maar we begrijpen dat het voor u erg vervelend is. Wij zullen u daarom in iedere situatie begeleiden zodat u precies weet wat u kunt verwachten en hoe wij de beschuldiging aan zullen vechten.

Informatiebrochure politieverhoor

Allereerst is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op het verhoor dat u gaan krijgen bij de politie. Voor de meeste feiten hebben wij een uitgebreide informatiebrochure ontwikkeld waarin wordt uitgelegd wat u te wachten staat tijdens het verhoor bij de politie, welke vragen u gaat krijgen, wat het juridisch kader is, en hoe het bewijs normaliter wordt geleverd. 

Vergoeding kosten advocaat

De kosten van de advocaat kunnen in de meeste gevallen volledig worden verhaald op de Staat. Bij een vrijspraak of sepot hebt u recht op een volledige vergoeding van de kosten van de advocaat. U hoeft uiteindelijk dus zelf niets te betalen. Wanneer u dus niet wordt veroordeeld door de rechter, en aldus blijkt dat u vals bent beschuldigd, profiteert u dus van kosteloze rechtsbijstand. 


Poging tot doodslag

Geplaatst op: 30 september 2015

Poging tot doodslag is als zodanig niet apart in de wet opgenomen. Het is een samenvoeging van het artikel dat gaat over doodslag (art. 287 Sr.) en het artikel dat de poging strafbaar stelt (art. 45 Sr.)

Artikel 287 Sr. stelt het doden van een ander, zonder voorbedachte rade, strafbaar:

“Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan doodslag, gestraft (..)”

In artikel 45 is de poging strafbaar gesteld:

“Poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het voornemen van de dader zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard”

Voorbeelden poging tot doodslag

Van poging tot doodslag is bijvoorbeeld sprake wanneer u een bepaald voorwerp in uw handen hebt, en daarmee dreigt.
Als u iemand met een hard voorwerp tegen het lichaam hebt geslagen, wordt dit vaak ten laste gelegd als poging tot zwaar lichamelijk letsel omdat u door het slaan de aanmerkelijke kans op de koop toe hebt genomen dat die ander daardoor zwaar lichamelijk letsel zou kunnen oplopen. Dit is echter afhankelijk van een aantal factoren;
– Hoe hard u geslagen hebt
– Hoe vaak u geslagen hebt
– Waar u de ander hebt geraakt
– Hoe hard het voorwerp was

Verdenking poging tot doodslag

Mensen schrikken vaak van een dergelijke beschuldiging, omdat doodslag ook een ernstig feit is. Met andere woorden wordt u verweten dat u geprobeerd hebt om een ander om het leven te brengen.
U hoeft echter niet meteen te schrikken hoor. Vaak zien we dat het in de praktijk reuze meevalt bij een verdenking poging tot doodslag. Dit noemen wij ook wel ‘politie-inflatie’; de politie maakt de beschuldiging ernstiger dan het vaak in de praktijk is geweest. Dit wordt onder meer gedaan met het oog op het kunnen toepassen van bepaalde dwangmiddelen, waaronder de voorlopige hechtenis. Door het feit zwaarder aan te zetten, heeft de officier van justitie iets meer mogelijkheden om zwaarder in te zetten bij het verlengen van de duur van het voorarrest en het inzetten van opsporingsbevoegdheden, maar met de juiste verdediging kunnen wij de verdenking vaak al vrij snel terugbrengen tot de juiste proportie zodat de rechter al snel door deze zware aantijging kan prikken.

Gespecialiseerde advocaat

Het is wel belangrijk dat u zich bij een beschuldiging van poging tot doodslag goed op het verhoor voorbereidt, bij voorkeur in nauw overleg met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat zodat u ook concreet uw verklaring met die advocaat kunt voorbereiden.

Informatiebrochure poging tot doodslag

Ter voorbereiding op het politieverhoor terzake poging tot doodslag hebben wij ook een speciale informatiebrochure geschreven. In deze informatiebrochure zullen wij u uitleggen wat u tijdens het verhoor kunt verwachten, welke vragen u zult krijgen, en waarom die vragen worden gesteld. Wanneer u de achterliggende bedoeling van de vragen begrijpt, kunt u voorkomen dat u voor uzelf belastende antwoorden geeft, die later tot een veroordeling en een hoge straf zouden kunnen leiden.

> Informatiebrochure poging tot doodslag 


Verlaten plaats ongeval

Geplaatst op: 27 juli 2015

Bij verlaten plaats ongeval gaat het erom dat de verdachte na betrokken te zijn geweest bij een verkeersongeval is weggegaan zonder zijn identiteit en dat van zijn voertuig (inclusief verzekeringsgegevens) bekend te maken.

Lees meer >


VOG advocaat

Geplaatst op: 27 juli 2015

VOG, oftwel voluit verklaring omtrent het gedrag, is het schriftelijk bewijs van goedkeuring dat u voor veel functies nodig hebt om die te mogen verrichten. De VOG is de verklaring dat er vanuit justitie geen bezwaren bestaan wanneer u de functie zou verrichten.

Lees meer >


Invordering rijbewijs

Geplaatst op: 23 mei 2014

Invordering van het rijbewijs kan plaatsvinden in de volgende gevallen:

 • Criteria invordering rijbewijs bij rijden onder invloed van alcohol

  Invordering van het rijbewijs kan plaatsvinden na rijden onder invloed van alcohol vanaf een ademalcoholgehalte 570  µg/l oftewel een bloedalcoholgehalte van 1,3 ‰.. Voor beginnend bestuurders (die minder dan < 5 jaar hun rijbewijs hebben) gelden lagere alcoholgrenzen voor de invordering van het rijbewijs: vanaf een ademalcoholgehalte 350  µg/l oftewel een bloedalcoholgehalte van 0,8 ‰.

  In tabel ziet dit er als volgt uit:

  RIJBEWIJS KWIJT BIJ….. Alcoholgehalte in de adem (µgl) Alcoholgehalte in het bloed in pro mille (‰)
  NORMAAL BESTUURDERS (rijbewijs langer dan 5 jaar in het bezit) > 570 µgl > 1,3 ‰
  BEGINNEND BESTUURDER(rijbewijs korter dan 5 jaar in het bezit) > 350 µgl > 0,8 ‰
 • Invordering rijbewijs na te hard rijden

Invordering van het rijbewijs na te hard rijden vindt plaats vanaf een snelheidsovertreding van 50 km/u. Voor wat betreft de snelheid zit er geen verschil tussen beginnend bestuurders en bestuurders die langer dan 5 jaar hun rijbewijs hebben. Voor de invordering van het rijbewijs maakt dit niets uit. 

 • Invordering rijbewijs na gevaarlijk rijgedrag

Invordering van het rijbewijs kan ook plaatsvinden wanneer de politie meent dat het rijgedrag zodanig gevaarlijk was dat daardoor de veiligheid op de weg in gevaar is gebracht. Vaak gaat het om door de verbalisanten geconstateerde verkeersovertredingen. 

 

Klaagschrift na invordering rijbewijs 

Na invordering van uw rijbewijs kunt u bij de rechtbank een klaagschrift indienen om het rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen. Ons advies is om zeker van deze mogelijkheid gebruikt te maken. U kunt echter slechts een keer een klaagschrift indienen om het ingevorderde rijbewijs terug te vragen. Het is daarom belangrijk dat u het meteen de eerste keer goed doet.

U doet er verstandig aan om u in de klaagschriftprocedure bij te laten staan door een gespecialiseerde advocaat. Met een gespecialiseerde advocaat aan uw zijde vergroot u uw kansen om het ingevorderde rijbewijs terug te krijgen.

Wanneer u uw zaak via onze website aanmeldt, profiteert u van het speciale voordeeltarief. De bij het netwerk aangesloten advocaten verlenen ook pro deo rechtsbijstand aan min- en onvermogende clienten.

> Meer informatie invordering rijbewijs

Me


Seksueel misbruik – advocaat nodig?

Geplaatst op: 25 april 2014

Seksueel misbruik is een verzamelnaam voor verschillende strafbare feiten waar het gaat om (gedwongen) seksuele handelingen met een ander. Meestal wordt er bij de term seksueel misbruik gedoeld op de situatie waarbij kinderen zijn misbruik, maar seksueel misbruik kan ook betrekking hebben op volwassenen die gedwongen zijn tot het verrichten of ondergaan van bepaalde seksuele handelingen.

Een advocaat gespecialiseerd in zaken met betrekking tot seksueel misbruik kan zowel verdachten als slachtoffers bijstaan in het strafproces. Wanneer u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat bent u in elk geval verzekerd van deskundige rechtsbijstand tijdens de strafzaak. Juist in zaken van seksueel misbruik is het erg belangrijk dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat met de nodige kennis en ervaring, nu de belangen vaak groot zijn. Al snel loopt u het risico te worden veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.    

Seksueel misbruik

Seksueel misbruik kan zich uiten in verschillende delicten:

 • Ontucht met minderjarige < 16 jaar (art. 244 en 245 Sr)
 • Ontucht met iemand die aan zijn/haar zorg is toevertrouwd (249 Sr)
 • Ontucht c.q. feitelijke aanranding (art. 246 Sr)
 • Vervaardigen van kinderporno (art. 240b Sr)
 • Mensenhandel (artikel 273f Sr.)

Advocaat seksueel misbruik

Binnen ons netwerk beschikken wij over echte gespecialiseerde advocaten voor strafzaken waarbij het gaat om seksueel misbruik. Of u nu zelf verdacht wordt van seksueel misbruik, of dat u als slachtoffer zich wenst te voegen in het strafproces, bij ons bent u aan het juiste adres om snel in contact te komen met een gespecialiseerde advocaat. 

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u direct in contact met de advocaat. Deze neemt dan binnen 24 uur contact met u op om de zaak met u te bespreken. Vervolgens beslist u later pas of u inderdaad gebruik wenst te maken van de rechtsbijstand van de advocaat. Aanmelding is altijd gratis en geheel vrijblijvend.  

Alle bij ons netwerk aangesloten advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.

> MEER INFORMATIE SEKSUEEL MISBRUIK


Zelfverdediging in het strafrecht (noodweer en noodweerexces)

Geplaatst op: 31 maart 2014

Zelfverdediging in het strafrecht heet noodweer of noodweerexces. Het gaat daarbij om een ogenblikkelijke en wederrechtelijke aanranding waartegen je jezelf mocht verdedigen. In het normale spraakgebruik blijven we het gewoon zelfverdediging noemen. Bij de rechter kunt u ook gerust uitleggen dat u uit zelfverdediging handelde, omdat u werd aangevallen.

Wat is noodweer?

Als je slachtoffer dreigt te worden van een misdrijf, mag je jezelf, anderen en je bezittingen verdedigen. Daarbij kan het gebeuren dat degene die zich verdedigt, iets doet dat in principe strafbaar is. Hij of zij kan dan voor de rechter een beroep doen op ‘noodweer’. Als de rechter dat beroep terecht vindt, legt hij geen straf op. De rechter kijkt daarbij of het noodweer in verhouding stond tot de dreiging (‘proportionaliteit’) en of degene die bedreigd werd, ook iets anders had kunnen doen (‘subsidiariteit’).

> Meer informatie noodweer

Wat is noodweerexces?

Wanneer je bedreigd wordt, leidt dat waarschijnlijk tot hevige emoties. Onder dergelijke omstandigheden is het moeilijk om rustig en rationeel te reageren. Mogelijk dat je vanuit een impuls iets doet dat de grenzen van de noodzakelijke verdediging overschrijdt. Je gaat dan in je noodweer te ver, maar je doet dat onder invloed van een hevige emotie. Je kunt dan voor de rechter een beroep doen op ‘noodweerexces’. Als de rechter dat beroep terecht vindt, zal hij geen straf opleggen.

> Meer informatie noodweerexces

Noodweer en verboden wapenbezit

In het Bijlmernoodweerarrest (HR 23-10-1984, NJ 1986, 56) heeft de Hoge Raad bepaald dat het bezit van een illegaal vuurwapen, een beroep op noodweer of noodweerexces niet in de weg hoeft te staan.

Het hof oordeelde in die zaak:

Verdachte heeft echter de grenzen van de noodzakelijke zelfverdediging overschreden door R. met het vuurwapen in de borst te schieten. Gezien haar ervaring met vuurwapens en de geringe afstand (…) moest zij in staat zijn geweest hem te raken in minder vitale delen van zijn lichaam. Wel acht het hof aannemelijk dat het schieten (…) het onmiddellijk gevolg is geweest van haar hevige gemoedsbeweging door de onderhavige overval veroorzaakt, (…) [(2) Uit de omstandigheden…] heeft verdachte mogen opmaken dat er eveneens onmiddellijk dreigend gevaar bestond dat G. haar lijf zou aanranden. Ook toen heeft verdachte de grenzen van de noodzakelijke zelfverdediging overschreden, door G. in de rechter long te schieten, doch ook dit schieten was kennelijk een gevolg van een hevige gemoedsbeweging (…). Hieruit volgt dat het beroep op noodweer faalt maar het beroep op noodweerexces opgaat. (…) [6.1 onder c] dat mitsdien het beroep op noodweer[-exces] opgaat en de verdachte dus niet strafbaar is, waaraan de onwettigheid van het wapenbezit van verdachte niet afdoet.”

En de Hoge Raad accepteerde dit door te overwegen:

“(…) heeft het Hof geen blijk gegeven van een verkeerde opvatting omtrent het bepaalde in art. 41 Sr door te oordelen als in 6.1 onder c weergegeven.”


Reclassering

Geplaatst op: 27 februari 2014

De reclassering is de instantie die gaat over de uitvoering van de werkstraf en het houden van reclasseringstoezicht op een veroordeelde indien dit door de rechter is opgelegd. Het is belangrijk dat u, als veroordeelde, goed contact houdt met de reclassering. Moet u een taakstraf verrichten, maar u hebt nog niets gehoord van hen, of kunt u door ziekte of andere problemen een keer niet op afspraak verschijnen bij de reclassering, geef dat dan direct aan hen door.

Telefoonnummers reclassering

De reclassering heeft tegenwoordig niet meer zoveel vestigingen in Nederland. Er zijn er nog slechts een paar van over. Over het algemeen moet u het kantoor hebben dat het dichtst in de buurt van uw woonplaats is gelegen, en in ieder geval binnen uw regio. De verschillende kantoren zijn op regio ingedeeld.

 

Regiokantoor reclassering

Telefoonnummer

Breda/Tilburg

076 571 86 66

‘s-Hertogenbosch

073 640 80 80

Eindhoven e.o. en Limburg

0475 399 120

Middelburg

076 571 86 66

Den Haag/Rotterdam

070 311 94 44

Apeldoorn

055 522 28 22

Nijmegen

024-322 26 27

Almelo

0546-81 47 91

Zwolle

038-455 45 55

Zutphen

0575-58 27 44

Lelystad

0320-24 79 76

Groningen

050-3 188 188

Leeuwarden

050-3 188 188

Assen

050-3 188 188

Alkmaar

072-514 64 64

Zaandam

075 635 20 21

Haarlem

023-511 29 49

Bron: http://www.reclassering.nl/contact/regios

 


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden