085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

VOG advocaat

VOG, oftwel voluit verklaring omtrent het gedrag, is het schriftelijk bewijs van goedkeuring dat u voor veel functies nodig hebt om die te mogen verrichten. De VOG is de verklaring dat er vanuit justitie geen bezwaren bestaan wanneer u de functie zou verrichten.

VOG geweigerd

De VOG kan in veel gevallen worden geweigerd. Wanneer u in het verleden bent veroordeeld voor strafbare feiten of wanneer u recent nog als verdachte met de politie in aanraking bent gekomen, kan het COVOG de VOG weigeren. U kunt dan alleen nog in bezwaar gaan tegen deze beslissing.

Zienswijze VOG

Voordat de VOG wordt geweigerd, hebt u vaak nog eerst de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. In de zienswijze geeft u aan waarom u meent dat het COVOG alsnog een VOG zou moeten afgeven. Het is ons vaak gelukt om in het kader van de zienswijze het COVOG op andere ideeen te brengen waardoor de betrokkene toch binnen 14 dagen alsnog een VOG kreeg. Het is dan wel belangrijk dat snel wordt gehandeld en dat direct de juiste informatie aan het COVOG wordt verstrekt.

VOG-advocaat

Wij werken binnen ons netwerk met gespecialiseerde VOG-advocaten die voor u een zienswijze en/of bezwaarschrift kunnen indienen om alsnog de VOG te verkrijgen. Wij behandelen met succes veel zaken betreffende de weigering van een VOG (verklaring omtrent het gedrag). Bijstand van een advocaat in de VOG procedure is dan van groot belang. U hebt maar een mogelijkheid om snel de VOG te krijgen. 

> Meer informatie Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
> Beoordelingskader VOG
> Zaak aanmelden VOG-advocaat

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden