085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Zedendelicten

Geplaatst op: 24 augustus 2013

Indien u wordt verdacht van een zedendelict, is het belangrijk dat u wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat met gedegen kennis en ervaring met zedendelicten. Zedendelicten zijn vaak gecompliceerd waar het gaat om verklaringen van getuigen, technisch bewijs, en soms ook biologische sporen, zoals DNA.

Zedendelicten

De wet maakt onderscheid tussen verschillende soorten zedendelicten. In de wet zijn zedendelicten strafbaar gesteld in titel XIV – misdrijven tegen de zeden.

Binnen deze titel zijn de volgende zedendelicten strafbaar gesteld:

  • Schennis van de eerbaarheid (art. 239 Sr)
  • Kinderporno (art. 240a en b Sr)
  • Verkrachting (art. 242 Sr)
  • Verkrachting bewusteloze/onmachtige (art 243 Sr)
  • Ontucht minderjarige < 16 jaar (art. 245 Sr)
  • Ontucht / feitelijke aanranding > 16 jaar (art. 246 Sr)
  • Ontucht bewusteloze/onmachtige (art 247 Sr)
  • Grooming (art 248e Sr)

Advocaat zedendelicten

Zedendelicten vergen de deskundige rechtsbijstand door een gespecialiseerde advcaat. Een goede rechtsbijstand in dit soort zaken vereist een gedegen technische en juridische kennis. Ons advies is om zeker in dit soort ingewikkelde zaken u goed te laten bijstaan.

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat voor zedendelicten. Onze advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief van € 135,00. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

 


Verkrachting – advocaat nodig?

Geplaatst op: 23 augustus 2013

Wordt u beschuldigd van verkrachting? Heeft u een dagvaarding gekregen om bij de rechtbank te verschijnen? Wordt aan u verkrachting in enigerlei vorm ten laste gelegd? Of moet u nog bij de politie komen om gehoord te worden, nadat iemand tegen u aangifte heeft gedaan van verkrachting? Op verkrachting staan hoge straffen gesteld. Het is daarom erg belangrijk dat u in dit soort zaken wordt bijgestaan door een zedenadvocaat, met als specialisatie verkrachtingszaken.

Wanneer is er sprake van verkrachting?

Verkrachting is strafbaar gesteld in art. 242 Wetboek van Strafrecht (Sr.). Strafbaar gesteld is het door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingen tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam. Het gaat dus om het wederrechtelijk binnendringen van iemands lichaam. Dat kan met de penis of een vinger zijn, maar ook met voorwerpen. Het is vaste rechtspraak dat al van verkrachting wordt gesproken wanneer een vrouw tussen de schaamlippen wordt aangeraakt.
Een opgedrongen tongzoen wordt tegenwoordig niet meer aangemerkt als verkrachting, maar als een ontuchtige handeling.

Verdediging tegen beschuldiging verkrachting

Bij verkrachting is het met name belangrijk dat u zich in een zo vroeg mogelijk stadium laat bijstaan door een zedenadvocaat, die ook is gespecialiseerd in verkrachtingszaken. Dit advies geldt voor alle verkrachtingszaken, ook in het geval u onschuldig bent. Raadpleeg altijd eerst een advocaat voordat u door de politie wordt verhoord. In voorkomende gevallen kan de advocaat proberen aanwezig te zijn tijdens de verhoren bij de politie.

In een zo vroeg mogelijk stadium moet de verdedigingsstrategie worden bepaald. Voor een verdachte bestaan er twee hoofdverweren:

1. Er heeft geen seksueel contact plaatsgevonden; dus van verkrachting kan ook geen sprake zijn.
2. Er heeft wel seksueel contact plaatsgevonden, maar dat was vrijwillig. Er is nimmer sprake geweest van dwang.

Belangrijk is dat u zich goed laat voorlichten door een advocaat alvorens u de keuze van de te voeren verdedigingsstrategie maakt. Is er bewijs (bijv. DNA uit aangetroffen spermasporen) dat u seksueel contact heeft gehad met een ander, dan is het niet verstandig om dit te ontkennen. U kunt dan beter de verdediging richten op het ontkennen van dwang.

Over de vraag of seksueel contact onder dwang heeft plaatsgevonden, bestaat veel jurisprudentie. Uw advocaat kan u hier veel meer over vertellen.

Hoogte straffen verkrachting

Als uitgangspunt bij een veroordeling voor verkrachting geldt  een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 36 maanden. Het gaat dan om een vaginale/orale/anale verkrachting met de penis/vinger(s)/voorwerp(en), eenmalig gepleegd door één meerderjarige verdachte zonder recidive. De werkelijke straf is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waarbij de volgende delictspecifieke factoren een rol kunnen spelen:

− Binnen relatiesfeer (partner/ex-partner); vriendschappelijke relatie tussen dader en slachtoffer− Groepsverkrachting

− Bijzondere gewelddadigheid (ernst/mate)

− Herhalingen handelingen gedurende langere periode (frequentie)

− Bijzondere bedreigende en/of vernederende setting (lange duur, vrijheidsbeneming, bedreigingen, penetratie met voorwerpen, ongesteldheid, vastbinden)

− Onverhoedse aanval

− Pleegplaats: publiek domein/woning slachtoffer/meevoeren naar afgelegen locatie

− Vooropgezet plan (bewuste overweging en voorbereiding)

− Geen gebruik condoom

− Binnen afhankelijkheidsrelatie

− Leeftijd slachtoffer

− (Andere) bijzondere kwetsbaarheid slachtoffer (lichamelijke/geestelijke beperking, beschonken toestand, drugsgebruik)

− Bijzondere schadelijke gevolgen (ontmaagding, aanzienlijk geestelijk of lichamelijk letsel, verstoring/impact gezinsleven, verstoren seksuele ontwikkeling, besmettingsrisico HIV, SOA)

Wilt u meer lezen over strafvordering bij verkrachting? Lees dan de Richtlijn strafvordering 2013 van het OM.

In de orientatiepunten die rechters hanteren zijn nog meer strafmaat bepalende factoren neergelegd:

– Frequentie
– Duur
– Leeftijd slachtoffer
– (Andere) bijzondere kwetsbaarheid slachtoffer
– Bijzondere schadelijke gevolgen voor slachtoffer (bijv. ontmaagding, aanzienlijk geestelijk of lichamelijk letsel, besmettingsrisico)
– Geweld (ernst/mate)
– Aard van de gedraging (bijv. tongzoen, mindere ernst van de inbreuk op de integriteit, onverhoedse aanval)
– Recidive
– Meer daders
– Bijzondere bedreigende en/of vernederende setting (bijv. vrijheidsbeneming, bedreigingen, anale penetratie, penetratie met voorwerpen)
– Misbruik overwicht en/of vertrouwen
– Relatiesfeer
– Eerdere vrijwillige seksuele relatie dader/slachtoffer
– Relevant eigen gedrag slachtoffer
– Bijzondere negatieve gevolgen voor dader 

> Meer informatie ‘straffen bij verkrachting’

Voorbereiding politieverhoor verkrachting

Indien u binnenkort een politieverhoor hebt waarbij u verdacht wordt van verkrachting is het erg belangrijk dat u zich goed op dit verhoor voorbereidt. Denk niet te snel dat u toch niets verkeerd hebt gedaan, en dat u onschuldig bent. 

Sowieso adviseren wij u om de informatiebrochure ‘verkrachting’ te bestellen via www.informatiebrochure-politieverhoor.nl. De informatiebrochure is erg uitgebreid en bereidt u volledig voor op iedere situatie waarmee u te maken kunt krijgen tijdens het politieverhoor. 

Advocaat verkrachtingszaken

Verkrachtingszaken kunnen erg lastig zijn. Vaak spelen er verschillende verweren een belangrijke rol, zoals de vraag of er bewijs (DNA) ligt voor sekuseel contact, en of dat contact onder dwang heeft plaatsgevonden. Het gaat om het analyseren en beoordelen van verklaringen en andere bewijzen op betrouwbaarheid en juistheid. Verklaringen moeten zorgvuldig met elkaar vergleken worden, en soms moet er gevraagd worden om contra-expertise voor aangetroffen sporen. Juist in dit soort zaken is het belangrijk dat u wordt bijgestaan door een zedenadvocaat die gespecialiseerd is in verkrachtingszaken.

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat. Onze advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief van € 135,00. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

> MEER INFORMATIE OVER VERKRACHTING


Hennepkwekerij/hennepteelt – Hennepadvocaat nodig?

Geplaatst op: 23 augustus 2013

Bent u gepakt met hennep? Heeft u een hennepkwekerij in huis of elders gehad? Hennepteelt is strafbaar. Justitie probeert steeds harder op te treden tegen mensen die hennep telen. Voor een hennepkwekerij tot 100 hennepplanten kunt u volgens de richtlijnen vaak nog wegkomen met een werkstraf of geldboete, maar voor een hennepkwekerij met meer hennepplanten loopt u risico om tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf te worden veroordeeld. Bovendien kan de officier van justitie bij hennepteelt ook een ontnemingsvordering eisen. Het is daarom erg belangrijk dat u in dit soort zaken wordt bijgestaan door een gespecialiseerde hennepadvocaat;

Hennepkwekerij

In de meeste gevallen gaat het om een hennepkwekerij boven op zolder. Een of meerdere kamers zijn dan ingericht als hennepkwekerij. Het gaat dan om enkele hennepplanten, maar de omvang van de hennepkwekerij is vaak beperkt. Doorgaans is de hennepkwkerij beperkt tot 500 hennepplanten. Hoeveel het hier gaat om de wat wij noemen kleinschalige thuisteelt, wordt er door justitie steeds strenger opgetreden wanneer er een hennepkwekerij bij iemand in huis wordt aangetroffen. Dit heeft te maken met het gevaar voor brand, de overlast die hennepkwekerijen opleveren, maar ook het risico op criminaliteit (bijv. risico van diefstallen en berovingen). Ook de opbrengsten die verkregen worden met hennepkwekerijen zijn reden voor justitie om strenger te gaan straffen.

Voor een indicatie van de straffen bij hennepkwekerijen kunt u kijken naar Orientatiepunten straftoemeting van het LOVS. Dit zijn de richtlijnen die rechters hanteren. U moet echter niet schrikken hoor! Hierin staat onder meer dat vanaf de 100 henepplanten een onvoorwaardelijke gevangenisstraf worden opgelegd, maar in de meeste gevallen lukt het onze hennepadvocaten om bij meer hennepplanten toch nog een werkstraf te krijgen. Bij vormfouten, zoals het onrechtmatig binnentreden e.d. lukt het onze hennepadvocaten zelfs om een algehele vrijspraak te krijgen.

Hennepteelt

Bij hennepteelt gaat het om de strafbare handeling van het telen van de hennep zelf. Naast het telen van hennep wordt vaak ten laste gelegd: het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, leveren, verstrekken, vervoeren en het opzettelijk aanwezig hebben van de hennep(planten). Het gaat hier om allerlei handelingen die gepaard kunnen gaan met hennepteelt. Bij het opzettelijk aanwezig hebben gaat het puur om de aanwezigheid van de hennepplanten in de woning. Vaak gaat dit samen met de hennepteelt, maar dat hoeft niet perse. Soms kan iemand een hennepkwekerij hebben, zonder zelf bezig te zijn met het telen van de hennep. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer slechts een ruimte beschikbaar wordt gesteld voor hennepteelt, maar dat de verdachte zich verder met de hennepteelt en de hennepkwekerijg niet bemoeit. In dat geval is soms ook de vraag of de verdachte bekend was met de aanwezigheid van de hennepkwekerij. Kan dat niet bewezen worden, dan moet vrijspraak volgen.

Politieverhoor hennepkwekerij

Wanneer u een uitnodiging hebt ontvangen voor een verhoor bij de politie wegens de verdenking van het exploiteren van een hennepkwekerij, is het erg belangrijk dat u zich goed op dit politieverhoor voorbereidt. Wij adviseren u daarom ter voorbereiding op dit verhoor de informatiebrochure ‘hennepkwekerij en ontnemingsvordering’ te bestellen. In de informatiebrochure worden alle mogelijke verweren na ontdekking van een hennepkwekerij besproken en verder uitgelegd aan de hand van het wettelijk kader en de jurisprudentie. Na het lezen van de brochure weet u precies wat u wel en niet kunt verklaren wanneer u op verhoor bij politie moet verschijnen.

> Informatiebrochure ‘hennepkwekerij en ontnemingsvordering’

Hennepadvocaat

Hennepzaken kunnen erg lastig zijn. Vaak spelen er verschillende verweren, zoals de rechtmatigheid van het binnentreden, de vraag of er wel sprake is van medeplegen of medeplichtigheid, de precieze rol van de verdachte, en ook een ontnemingsvordering. Er staat veel op het spel; het risico op een gevangenisstraf en de verplichting om de door justitie begrote winst terug te betalen. Juist in dit soort zaken is het belangrijk dat u wordt bijgestaan door een gespecialiseerde hennepadvocaat; een advocaat die echt verstand heeft van alles wat met de hennepteelt, hennepkwekerijen, en hennepplanten te maken heeft.

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde hennepadvocaat. Onze advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

> Meer informatie over hennepkwekerijen en onze gespecialiseerde advocaten

 


Gijzeling-boete-cjib

Geplaatst op: 22 augustus 2013

Wanneer een openstaande boete niet wordt betaald, kan de officier van justitie een vordering tot gijzeling indienen. U krijgt dan een oproeping om om een zitting te komen bij de kantonrechter. Van onze clienten krijgen wij vaak vragen of wat gijzeling inhoudt, en wat gedaan kan worden om te voorkomen dat iemand in gijzeling wordt genomen. Wij zullen de meest gestelde vragen hier beantwoorden.

 


Wat is gijzeling?

Gijzeling houdt in dat iemand in hechtenis wordt genomen om die persoon ertoe te dwingen om een boete te betalen. Bij gijzeling wordt de gegijzelde persoon door de politie aangehouden en overgebracht naar een politiebureau. In de meeste gevallen wordt de gegijzelde persoon al snel overgebracht naar een huis van bewaring. Daar moet hij blijven zitten voor de duur van de door de rechter toegestane gijzeling, tenzij de boetes eerder worden betaald.

Wat is het doel van gijzeling?

Door het toepassen van gijzeling hoopt justitie dat de openstaande boete alsnog wordt betaald. Gijzeling wordt dus als dwangmiddel voor de betaling van de boete gebruikt. Het is geen extra straf die u krijgt. Als de boete eenmaal is betaald, moet u onmiddellijk in vrijheid worden gesteld.

Wat is de maximale duur van de gijzeling?

Voor iedere € 50,00 mag een persoon maximaal 1 dag in gijzeling worden genomen, met een maximum van 7 dagen per boete. Heeft u meerdere boetes openstaan, dan kan de duur van de gijzeling flink oplopen. Voor iedere boete van meer dan € 350,00 (na verhoging!), kunt u dus 7 dagen in gijzeling worden genomen.

Bij meerdere geldboetes kan de totale duur van de gijzeling oplopen. Wanneer de gijzeling echter langer dan 15 dagen duurt, adviseren wij u om via een kort geding opheffing van de gijzeling te laten vorderen. U kunt daardoor voorkomen dat u onnodig lang hoeft vast te zitten. 

> Meer informatie maximale duur gijzeling
> Kort geding opheffing gijzeling

Waarom is er een zitting bij de kantonrechter?

Gijzeling is een ingrijpende maatregel die de officier van justitie kan toepassen. De officier mag daarom niet zelfstandig beslissen of hij gijzeling toepast. Om iemand in gijzeling te kunnen nemen, heeft de officier van justitie toestemming nodig van de kantonrechter.
U ontvangt altijd een oproeping om bij de kantonrechter te verschijnen en tijdens die zitting zal door de rechter moeten worden bepaald of jij mag worden gegijzeld en voor hoe lang.

> Meer informatie zitting kantonrechter bij gijzeling

Kan ik een advocaat meenemen naar de zitting van de kantonrechter?

Ja, u kunt u laten bijstaan door een advocaat tijdens de zitting bij de kantonrechter maar dat is tegenwoordig niet meer kosteloos. Sedert 1 februari 2014 is het niet meer mogelijk om een pro deo advocaat te krijgen voor gijzelingszaken. Ons advies is om in ieder geval zelf naar de zitting bij de kantonrechter te gaan en daar verweer te voeren.

> Procedure kantonrechter bij vordering tot gijzeling

Word ik meteen gegijzeld?

U wordt voor de zaken, waarvoor u bent opgeroepen op bij de kantonrechter te verschijnen, niet direct na de zitting gegijzeld. U hoeft dus niet bang te zijn dat u meteen wordt aangehouden. Dat gebeurt nooit! Ons advies is ook om altijd naar de zitting bij de kantonrechter te gaan, en verweer te voeren tegen de vordering tot gijzeling. Neem ook altijd een gespecialiseerde advocaat mee!

Wanneer doet de kantonrechter uitspraak?

Meestal doet de kantonrechter twee weken na de zittingsdag schriftelijk uitspraak. De uitspraak wordt schriftelijk aan u toegestuurd. Wordt u bijgestaan door een advocaat, dan stuurt de kantonrechter de uitspraak aan hem. In sommige gevallen kan de kantonrechter ook meteen uitspraak doen op zitting, bijv. als hij u in de gelegenheid stelt om de boete alsnog binnen een jaar te betalen.

Om welke boete(s) gaat het?

Op de oproeping voor de zitting kunt u precies lezen om welke boete(s) van het CJIB het gaat. Indien u dit niet meer weet, kunt u eventueel contact opnemen met het CJIB om nadere informatie over de boete(s) op te vragen. Als u belt of een brief naar het CJIB stuurt, moet u altijd het cjib-nummer noemen dat op de oproeping staat.

> Opvragen overzichte boetes bij CJIB

Vervalt de boete na de gijzeling?

Gijzeling is een dwangmiddel en vervangt niet de geldboete. De geldboete moet, inclusief de eventuele verhogingen, nog steeds worden betaald na gijzeling. De boete vervalt pas na volledige betaling, inclusief betaling van de verhogingen. 

Hoe vaak kan gijzeling worden toegepast?

In beginsel kan een persoon onbeperkt in gijzeling worden genomen totdat de boete is betaald. Dat betekent dat ook wanneer na de eerste gijzeling geen volledige betaling van de boete heeft plaatsgevonden, een volgende gijzeling kan worden toegepast. De boete vervalt ook niet na de gijzeling.
De gijzeling mag evenwel niet aan het doel voorbijgaan. Wanneer blijkt dat iemand echt niet kan betalen, en hierop gemotiveerd en onderbouwd verweer zal worden gevoerd, kan de kantonrechter de vordering tot gijzeling afwijzen.

Hoe kan ik de boete (alsnog) betalen?

U kunt de boete (alsnog) betalen aan het Centraal Justitieel Incasso bureau (CJIB). Dit kan per bank of giro, maar ook contant

Per bank of giro
Door een overschrijving (u ontvangt geen acceptgirokaart!) op rekeningnummer 56.99.88.888 ten name van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in Leeuwarden. U moet het CJIB-nummer vermelden!

Storten via postkantoor
U kunt het bedrag ook contant storten op het postkantoor. Ook in dit geval het CJIB-nummer vermelden.

Contant
Wanneer iemand al in gijzeling is genomen, kunt u vaak de boete ook contant op het politiebureau betalen. Neem hiervoor contact op met de politie via 0900-8844.

> Meer informatie betalen boetes CJIB

Kan ik een betalingsregeling met het cjib treffen?

Voor het treffen van een betalingsregeling dient u zelf contact op te nemen met het CJIB. In beginsel hanteert het CJIB het beleid dat zij geen betalingsregeling treffen, maar wanneer u uw verzoek om een betalingsregeling goed onderbouwt, en het de eerste keer is dat u om een betalingsregeling vraagt of wanneer u eerdere betalingsregelingen goed bent nagekomen, zal het CJIB in veel gevallen wel akkoord gaan met een betalingsregeling, zeker wanneer er sprake is van meerdere boetes. Probeer het dus altijd. Wanneer eenmaal een vordering tot gijzeling is gedaan, dan zal het CJIB echter niet meer akkoord gaan met een betalingsregeling.

> Meer informatie betalingsregeling CJIB

Ik heb de boete betaald, maar nu word ik toch gegijzeld?

Het is belangrijk dat u een goede en zorgvuldige administratie bijhoudt van uw betalingen. Verder moet u bij iedere betaling altijd het cjib-nummer vermelden van de boete waarop de betaling betrekking heeft. Wanneer u kunt bewijzen dat u een boete al wel hebt betaald, is het belangrijk dat u het bewijs daarvan aan de kantonrechter toont. Print een bankafschrift uit als bewijs en neem dat mee naar de zitting.

De boete is voor mij betaald, maar ik word niet meteen vrijgelaten?

Ook nu geldt dat het belangrijk is om een goede en zorgvuldige administratie bij te houden. Verder is het belangrijk dat de persoon die voor u de boete heeft betaald, ook het cjib-nummer bij de betaling vermeldt. Zo weet het CJIB altijd op welke boete de betaling betrekking heeft.

Wanneer iemand al langere tijd in gijzeling zit, is het belangrijk om te achterhalen voor welke boetes hij al heeft gezeten, en welke boetes hij nog moet uitzitten. Wanneer u niet voldoende geld hebt om alle boetes meteen te betalen, kunt u beter alleen de boetes betalen die hij nog moet uitzitten. Betaalt u per ongeluk een boete die hij al heeft uitgezeten, dan zult u met de betaling helaas de persoon niet eerder vrij krijgen. Kijk dus goed uit welke boete u betaalt!

Ik ben het niet eens met de boete, wat kan ik doen?

Wanneer u een oproeping ontvangt voor een zitting bij de kantonrechter in verband met de vordering tot gijzeling van de officier van justitie, is de opgelegde boete is normaal gesproken definitief (onherroepelijk). Dit betekent dat u hiertegen niet meer in beroep kunt gaan. De kantonrechter beslist alleen of het dwangmiddel gijzeling wordt toe- of afgewezen, dus of u gegijzeld mag worden. In uitzonderingsgevallen kan het zijn dat er een fout is gemaakt. Heeft u wel beroep ingesteld, en is dit ook tijdig gebeurd, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met een advocaat.

 

 


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden