085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Gevangenisstraf na gijzeling niet betalen strafbeschikking

Geplaatst op: 31 augustus 2015

Wanneer aan u een strafbeschikking wordt opgelegd en u hiertegen niet tijdig verzet instelt, bent u verplicht om de geldboete te betalen wanneer deze onherroepelijk is geworden. Wanneer u dit niet doet, kunt u worden gegijzeld. Door de gijzeling komt de geldboete echter niet direct te vervallen. Gijzeling heft de verschuldigdheid van de boete namelijk niet op (artikel 578b, vijfde lid, van het Wetboek van Strafvordering). Om toch te voorkomen dat de betrokkene na gijzeling opnieuw de boete moet betalen, moet de officier van justitie de gegijzelde eerst dagvaarden en op zitting een gevangenisstraf vorderen gelijk aan de duur van de gijzeling, waarna dit met elkaar kan worden verrekend. Dit volgt uit een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, van 25 augustus 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:6216:

Lees meer >


Advocaat nodig bij verzet strafbeschikking?

Geplaatst op: 09 mei 2014

Regelmatig krijgen wij de vraag van clienten of een advocaat nu echt nodig is om verzet in te stellen tegen een strafbeschikking. Het antwoord op die vraag is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, de hoogte van opgelegde boete en met name ook of u het eens bent met de strafbeschikking en de hoogte van de opgelegde boete. Voor sommige clienten speelt ook een kosten-baten-afweging een rol.

Lees meer >


Strafbeschikking onherroepelijk bij niet (tijdig) instellen verzet

Geplaatst op: 09 mei 2014

Wanneer u niet (tijdig) verzet instelt tegen een strafbeschikking, kan deze onherroepelijk worden. U moet binnen 14 dagen verzet instellen tegen een strafbeschikking. Wanneer u dat niet (tijdig) doet, staat daarmee de straf vast. Het gevolg daarvan is dat u schuldig wordt geacht voor het feit waarvoor de strafbeschikking is opgelegd, en dat u de geldboete moet betalen. Het feit komt ook op uw strafblad te staan. 

Lees meer >


Termijn verzet strafbeschikking

Geplaatst op: 09 mei 2014

De termijn voor het instellen van verzet tegen een strafbeschikking is 14 dagen. Dit is een erg korte termijn. Als u het niet eens bent met een aan u opgelegde strafbeschikking moet u snel handelen. Wanneer u niet binnen deze termijn verzet instelt, wordt de strafbeschikking in beginsel onherroepelijk en staat uw schuld vast.

Lees meer >


Gevolgen strafbeschikking voor strafblad en VOG

Geplaatst op: 08 mei 2014

Wat veel mensen niet weten is dat een strafbeschikking ook gevolgen heeft voor het strafblad en dus ook voor het krijgen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Als u niet binnen 14 dagen in verzet gaat tegen de strafbeschikking, erkent u daarmee schuld aan het strafbare feit waarvoor de strafbeschikking is opgelegd. De strafbeschikking wordt vervolgens geregistreerd op het strafblad, ook als u slechts een geldboete hebt opgelegd gekregen. Het is uiteindelijk afhankelijk van het soort delict waarvoor de strafbeschikking is opgelegd en de uiteindelijk beoogde baan, of u later nog een VOG kunt krijgen.

Lees meer >


Hoorzitting openbaar ministerie / arrondissementsparket / veiligheidshuis bij strafbeschikking

Geplaatst op: 25 april 2014

In sommige zaken kan de officier van justitie niet direct een strafbeschikking aan een verdachte opleggen, maar moet hij hem eerst oproepen voor een hoorzitting, ook wel een OM-zitting genoemd. Tijdens de hoorzitting mag de verdachte aangeven wat hij vindt van de voorgestelde strafbeschikking. Vaak houdt de officier van justitie ook wel rekening met het standpunt van de verdachte, waardoor tot een evenwichtige straftoemeting kan worden gekomen.

Lees meer >


Voorbeeld verzetschrift strafbeschikking

Geplaatst op: 23 februari 2013

Wanneer u een strafbeschikking opgelegd krijgt voor een feit dat u niet hebt gedaan, moet u altijd hiertegen verzet instellen. Ook andere omstandigheden, zoals medeschuld aangever, overmacht, noodweer (zelfverdediging) kunnen reden zijn om in verzet te gaan. Wij hebben een voorbeeld van een verzetschrift tegen een strafbeschikking voor u online gezet. U kunt dit verzetschrift gebruiken om een onterechte of onjuiste strafbeschikking aan te vechten.

Lees meer >


Verzet tegen strafbeschikking

Geplaatst op: 23 februari 2013

Wanneer u het niet eens bent met een strafbeschikking, is het belangrijk dat u hiertegen in verzet komt. U stelt verzet in via een verzetschrift. Wij leggen u uit wanneer u verzet kunt instellen, hoe dat moet, en ook binnen welke termijn dat moet gebeuren.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden