085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Teruggave van een in beslag genomen gestolen auto aan eigenaar

Geplaatst op: 11 augustus 2013

Wanneer uw gestolen auto door de politie is teruggevonden, is het wel zo fijn wanneer u hier snel over kunt beschikken. De politie zal de auto in beslag nemen onder de verdachte bij wie die auto is aangetroffen. Omdat de auto op het moment van inbeslagname in bezit is van de verdachte, dient die afstand doen. Doet hij dat niet, dan mag de politie de auto niet aan u, als eigenaar teruggeven.  Om de auto terug te krijgen, moet u dan een klaagschrift indienen bij de rechtbank. In het klaagschrift vraagt u als derde, om teruggave van de in beslag genomen auto.

Lees meer >


Advocaat nodig voor terugkrijgen inbeslaggenomen goederen

Geplaatst op: 23 februari 2013

Wanneer voorwerpen of geld door de politie in beslag zijn genomen, kunt u bij de rechtbank een klaagschrift indienen tegen het uitblijven van een last tot teruggave. De kans op succes is afhankelijk van het soort beslag dat is gelegd, de duur en de gronden voor het beslag, maar ook van de vraag of de verdenking tegen u is gericht, of dat u slechts een onschuldige derde bent, uw persoonlijke omstandigheden en het belang dat u hebt bij teruggave. Juist omdat de teruggave van de in beslag genomen voorwerpen afhankelijk is van zoveel factoren, doet u er verstandig aan om u voor de klaagschriftprocedure bij te laten staan door een gespecialiseerde advocaat.

Lees meer >


Maatstaven klaagschrift tegen beslag

Geplaatst op: 23 februari 2013

Het indienen van een klaagschrift vereist de nodige juridische kennis. Afhankelijk van het soort beslag dat is gelegd en de persoon van de klager, geldt een andere maatstaf. Zo bestaat er een beslag met het oog op de waarheidsvinding, maar ook om conservatoir beslag te leggen. Qua persoon van de klager kan de verdachte zelf om teruggave van het in beslag genomen voorwerp vragen, maar ook een derde. Het is belangrijk dat de verschillende maatstaven goed worden onderscheiden en ook in het klaagschrift de juiste maatstaf wordt genoemd.

Lees meer >


Soorten beslag

Geplaatst op: 23 februari 2013

Er bestaan meerdere soorten beslag. De belangrijkste zijn:
• Beslag om de waarheid aan de dag te brengen (waarheidsvindingsbeslag, art 94 lid 1 Sv.)
• Beslag om wederrechtelijk verkregen voordeel mee aan te tonen (art 94 Sv.), en daarmee samenhangend conservatoir beslag zodat later wederrechtelijk verkregen voordeel kan worden ontnomen (conservatoir beslag, art 94a Sv)
• Beslag met het oog op latere verbeurdverklaring (art 94 lid 2 Sv.)
• Beslag met het oog op een latere onttrekking aan het verkeer (art. 94 lid 2 Sv.)
Het is van belang om te achterhalen welk soort beslag er is gelegd nu op basis hiervan de maatstaf voor de beoordeling van het klaagschrift tegen het beslag.

Lees meer >


Geld in beslag genomen

Geplaatst op: 23 februari 2013

Wanneer de politie uw geld in beslag heeft genomen, heeft u er groot belang bij dat dit geld zo spoedig mogelijk terug te krijgen, zeker wanneer het gaat om een groter geldbedrag. Gelukkig bestaan er goede mogelijkheden om het beslag op het geld te laten opheffen.

Lees meer >


Auto in beslag genomen

Geplaatst op: 23 februari 2013

Wanneer uw auto door de politie in beslag is genomen, is dat uitermate vervelend, zeker wanneer u voor uw werk of om andere redenen van uw auto afhankelijk bent. Gelukkig bestaan er goede mogelijkheden om het beslag op de auto te laten opheffen zodat u de auto terug kunt krijgen.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden