085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Geld in beslag genomen

Wanneer de politie uw geld in beslag heeft genomen, heeft u er groot belang bij dat dit geld zo spoedig mogelijk terug te krijgen, zeker wanneer het gaat om een groter geldbedrag. Gelukkig bestaan er goede mogelijkheden om het beslag op het geld te laten opheffen.

Klaagschrift indienen

U kunt bijvoorbeeld een klaagschrift indienen tegen het beslag. De kans op succes is afhankelijk van het soort beslag dat is gelegd en de gronden voor het beslag, maar ook van de vraag of de verdenking tegen u is gericht, of dat u slechts een onschuldige derde bent. Juist omdat de teruggave van de in beslag genomen auto afhankelijk is van zoveel factoren, doet u er verstandig aan om u voor de klaagschriftprocedure bij te laten staan door een gespecialiseerde advocaat.

Soorten beslag

Het geld kan om verschillende redenen in beslag worden genomen. In de meeste gevallen gaat het om een geld dat in beslag wordt genomen omdat men vermoedt dat het een relatie heeft met een strafbaar feit, bijv. dat het geld is verdiend met het plegen van strafbare feiten of daarvoor bestemd is. Het geld zou dan voor verbeurdverklaring in aanmerking komen, hetgeen de grondslag vormt voor het beslag. Daarnaast kan het ook zijn dat het de politie of het Openbaar Ministerie conservatoir beslag legt op het geld, zodat dit later verrekend kan worden met een eventuele ontnemingsvordering.
In sporadische gevallen komt het voor dat geld in beslag wordt genomen met het oog op de waarheidsvinding, bijv. om te onderzoek of het geld vals is, of dat het geld een criminele herkomst heeft.
Voor een nadere toelichting op de verschillende gronden voor beslag wordt verwezen naar het document “klaagschrift indienen”.

Maatstaf

Als belanghebbende kunt u een klaagschrift indienen tegen het uitblijven van een last tot teruggave van de auto. Het indienen van een klaagschrift namens de beslagene (verdachte) heeft echter alleen zin wanneer het onderzoek van de politie, voor zover daar sprake van is, is afgerond en er verder geen gronden bestaan voor verbeurdverklaring. Er mag dus geen relatie kunnen worden aangetoond tussen het strafbare feit en het in beslag genomen geld.
Wanneer er conservatoir beslag ex art 94a Sv is gelegd, is het van belang dat er later geen ontnemingsvordering of geldboete van de 5de categorie wordt opgelegd.
Wanneer u niet de verdachte, maar een – onschuldige – derde bent, kunt u het in beslag genomen geld terugkrijgen indien vast staat dat, voor zover er sprake is van een relatie tussen een strafbaar feit en het geld, u hiermee onbekend was. Ook moet buiten redelijke twijfel komen vast te staan dat u als rechthebbende van het geld kunt worden aangemerkt. U zult zo goed mogelijk aannemelijk moeten maken hoe u aan het geld bent gekomen.

Advocaat

Is uw auto door de politie in beslag genomen, en wilt u deze zo spoedig mogelijk terug? Meld uw zaak dan vandaag nog bij ons aan, en wij helpen u met het terugkrijgen van de auto. Wij brengen u in contact met een gespecialiseerde advocaat die u gaat helpen om het in beslag genomen geld terug te krijgen.

> Meer informatie bij in beslag genomen geld

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden