085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Soorten beslag

Er bestaan meerdere soorten beslag. De belangrijkste zijn:
• Beslag om de waarheid aan de dag te brengen (waarheidsvindingsbeslag, art 94 lid 1 Sv.)
• Beslag om wederrechtelijk verkregen voordeel mee aan te tonen (art 94 Sv.), en daarmee samenhangend conservatoir beslag zodat later wederrechtelijk verkregen voordeel kan worden ontnomen (conservatoir beslag, art 94a Sv)
• Beslag met het oog op latere verbeurdverklaring (art 94 lid 2 Sv.)
• Beslag met het oog op een latere onttrekking aan het verkeer (art. 94 lid 2 Sv.)
Het is van belang om te achterhalen welk soort beslag er is gelegd nu op basis hiervan de maatstaf voor de beoordeling van het klaagschrift tegen het beslag.

Buitengebruikstelling auto

Een bijzonder geval is de zogenaamde buitengebruikstelling van een voertuig. Dit is ook een vorm van beslag, die gebaseerd is op de WAHV. Het is een administratiefrechtelijk dwangmiddel dat kan worden toegepast om betaling van openstaande boetes af te dwingen. Dit dwangmiddel gaat zelfs zover dat voertuigen van derden, zoals die van een verhuurbedrijf, buiten gebruik kunnen worden gesteld totdat alle boetes zijn betaald.

Verdachte of derde

Ook is het belangrijk om te weten of het beslag onder u, als verdachte, is gelegd, of dat de politie beslag heeft gelegd op uw bezittingen, in verband met de verdenking van een ander. In dat laatste geval wordt u beschouwd als – onschuldige – derde.

Verbeurdverklaring

Verbeurdverklaring (artikel 33 e.v. Sr) is een bijkomende straf. Bij de oplegging daarvan wordt beoogd de veroordeelde in zijn vermogen te treffen. Dit laat onverlet dat ook een voorwerp van weinig waarde kan worden verbeurdverklaard, wat overigens niet betekent dat zo’n voorwerp bewaard dient te blijven (zie IV). Om een voorwerp of een geldbedrag te kunnen verbeurdverklaren, dient er sprake te zijn van een zekere relatie tussen het voorwerp of geld, en het strafbare feit (zie de gevallen genoemd in artikel 33a Sr). Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld gereedschap waarmee een inbraak is gepleegd, de auto van waaruit werd gedeald, maar ook geld of goederen bij witwassen. Artikel 33a Sr. noemt geeft een limitatieve opsomming van de gevallen voor verbeurdverklaring: wanneer de voorwerpen door middel van het strafbare feit zijn verkregen, of dat de voorwerpen zijn gebruikt bij het begaan of voorbereiden, waarvan klager verdacht wordt noch zijn deze voorwerpen gebruikt ter belemmering van de opsporing van die feiten of zijn ze vervaardigd of bestemd tot het begaan van het misdrijf.

 

Onttrekking aan het verkeer

Onttrekking aan het verkeer is een maatregel ter bescherming van de samenleving tegen gevaarzettende voor werpen. Onttrekking aan het verkeer is alleen mogelijk indien het voorwerp van zodanige aard is dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen belang (artikel 36c Sr). Hierbij valt te denken aan verdovende middelen, verboden wapens, een gevaarlijk dier, een mes waarmee is gedreigd.

 > Meer informatie soorten beslag

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden