085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Advocaat nodig voor terugkrijgen inbeslaggenomen goederen

Wanneer voorwerpen of geld door de politie in beslag zijn genomen, kunt u bij de rechtbank een klaagschrift indienen tegen het uitblijven van een last tot teruggave. De kans op succes is afhankelijk van het soort beslag dat is gelegd, de duur en de gronden voor het beslag, maar ook van de vraag of de verdenking tegen u is gericht, of dat u slechts een onschuldige derde bent, uw persoonlijke omstandigheden en het belang dat u hebt bij teruggave. Juist omdat de teruggave van de in beslag genomen voorwerpen afhankelijk is van zoveel factoren, doet u er verstandig aan om u voor de klaagschriftprocedure bij te laten staan door een gespecialiseerde advocaat.

Opvragen dossier

De advocaat zal allereest alle processtukken opvragen bij het arrondissementsparket zodat kan worden nagegaan op welke grond beslag is gelegd. Dat is noodzakelijk zodat hierop de verdedigingsstrategie kan worden afgestemd. De kans dat u de in beslag genomen goederen terugkrijgt wordt daarmee aanmerkelijk vergroot.

 

Maatstaf bepalen

Afhankelijk van de reden waarom beslag is gelegd geldt een andere maatstaf voor de beoordeling van het beklag door de rechter. Het is belangrijk dat de gronden en motivering van in het klaagschrift op deze maatstaf worden afgestemd.

 

Bewijsstukken

In sommige gevallen dient u bewijsstukken met het klaagschrift mee te sturen, bijvoorbeeld als bewijs van eigendom. Bespreek dit vooraf met uw advocaat.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden