085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Verhoor politie tips

Geplaatst op: 06 september 2015

Moet u binnenkort op verhoor bij de politie komen? Bekijk deze tips alvast ter voorbereiding op het verhoor. 

1. Neem voor het verhoor contact op met een advocaat

Het is echt belangrijk dat u voor het verhoor de zaak bespreekt met een advocaat, zelfs in de kleinere zaken. Dit kan echt het verschil uitmaken tussen een vrijspraak of een veroordeling. Juist aan het begin van een strafzaak kan een advocaat de grootste invloed uitoefenen. Doet u het aan het begin verkeerd door uzelf onnodig te belasten, dan wordt het erg lastig om dit later nog te veranderen. En denk niet te snel dat u gewoon gaat ontkennen en dat de politie u dan toch niets kan maken, want ook door te ontkennen kunt u bewijs tegen uzelf leveren!

2. Zwijgrecht bij verhoor politie

Maak tijdens het verhoor zo nodig gebruik van uw zwijgrecht. Tijdens het verhoor bij de politie bent u niet verplicht om antwoord te geven op de vragen. Of u moet zwijgen of juist moet verklaren, verschilt per zaak. Bespreek dit voor het verhoor met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. 

>Meer informatie over het zwijgrecht

3. Kennisneming van de processtukken voor verhoor

Op grond van artikel 30 lid 1 Sv heeft een verdachte recht op kennisneming van de processtukken vanaf het eerste verhoor na aanhouding. In de praktijk leeft dit artikel helaas nog niet echt. Het is onvoldoende doorgedrongen bij politie en justitie dat u als verdachte recht hebt op kennisneming van de processtukken, nog voordat u feitelijk wordt verhoord. Vraag altijd aan het begin van het verhoor om de verklaringen van de aangever, getuigen en de overige stukken uit het dossier te mogen inzien. In 90% van de gevallen zal dit u worden geweigerd. Laat deze weigering dan in ieder geval opnemen in het proces-verbaal. Vervolgens kunt u ervoor kiezen om een beroep te doen op uw zwijgrecht.

4. Aannemelijke verklaring tijdens verhoor

Als u besluit om tijdens het verhoor wel een verklaring af te leggen dan moet de verklaring wel aannemelijk zijn. U doet er verstandig aan om alleen te verklaren over feiten en omstandigheden die aannemelijk zijn. Een verhaal moet logisch en geloofwaardig zijn. Uw mag zelf weten wat u verklaart, maar het is wel belangrijk dat uw verklaring zo dicht mogelijk tegen de feiten aanzit. Wanneer uw verklaring volledig afwijkt van wat getuigen verklaren of van wat op camerabeelden is te zien, dan zult u niet zo snel geloofd worden door een rechter. Meer informatie over de aannemelijkheid van verklaringen leest u bij de artikelen over het politieverhoor per afzonderlijk strafbaar feit.

5. Praat nooit ‘buiten het verhoor om’ met de politie

U mag nooit ‘buiten een verhoor om’ met de politie praten. Alles dat u tegenover de politie verklaart, kan wordt genoteerd in een proces-verbaal van bevindingen van de politieagent, en kan later tegen u als bewijs worden gebruikt. Wanneer u buiten het verhoor om met de politie zou praten, kan dat tegen u worden gebruikt.

6. Vraag tussentijds om inzage in proces-verbaal van verhoor (uw verklaring)

Het proces-verbaal van verhoor moet volledig kloppen met wat u hebt verklaard. Bij het afleggen van de verklaring, moet u goed opletten wat u verklaart en wat de politie opschrijft. Hoewel de politie verplicht is om precies te noteren wat u tijdens het verhoor verklaart, leert de ervaring dat de politie de verklaring van de verdachte soms zelf zo noteert als dat het hen goed uitkomt. 

7. Lees verklaring bij einde verhoor goed door

Aan het eind van het verhoor zal de politie vragen of u uw verklaring wilt ondertekenen. U mag uw verklaring nooit ondertekenen voordat u zelf uw verklaring zorgvuldig hebt doorgelezen en u er zeker van bent dat hetgeen de politie heeft opgeschreven overeenkomt met dat wat u hebt verklaard. Lees uw verklaring aan het einde van het verhoor daarom altijd rustig en aandachtig door en laat de verklaring aanpassen wanneer het niet klopt. Laat u daarbij niet onder druk zetten wanneer de politie boos wordt of ongeduldig raakt omdat het te lang duurt. Het gaat om uw zaak en wanneer uw verklaring niet juist is, terwijl u de verklaring wel hebt ondertekend, kan de rechter die verklaring gebruiken voor het bewijs.

8. Kopie proces-verbaal van verhoor

Op grond van artikel 31 sub a Sv. hebt u recht op een kopie van het proces-verbaal van verhoor. Dit artikel bepaalt dat aan u, als verdachte, nooit een afschrift van een proces-verbaal van uw eigen verhoor mag worden onthouden. Veel politieagenten zijn echter niet bekend met dit artikel en zullen weigeren om een kopie  aan u mee te geven. Accepteer dit nooit! Laat u niet afpoeieren door de politie! Als dwangmiddel kunt u weigeren om uw verklaring te ondertekenen als u geen kopie van het proces-verbaal van verhoor krijgt. Bespreek dit altijd voordat u de verklaring ondertekent!

9. Bestel informatiebrochure verhoor politie

Wilt u echt goed voorbereid zijn voor het verhoor bij de politie? Bestel dan een van onze informatiebrochures ter voorbereiding op het verhoor. Wij hebben een algemene informatiebrochure die ingaat om het verloop van het verhoor bij de politie in het algemeen, de risico’s, verhoormethoden, en uw rechten en weren tijdens het verhoor. U kunt uiteraard ook een van de delictspecifieke informatiebrochures bestellen. Per feit wordt er daarbij diep ingegaan om de materie en wordt er precies uitgelegd wat u tijdens het verhoor kunt verwachten. 

> Meer informatie verhoor politie

 


Tips verhoor politie

Geplaatst op: 06 september 2015

Moet u binnenkort op verhoor bij de politie komen? Bekijk deze tips alvast ter voorbereiding op het verhoor. 

1. Neem voor het verhoor contact op met een advocaat

Het is echt belangrijk dat u voor het verhoor de zaak bespreekt met een advocaat, zelfs in de kleinere zaken. Dit kan echt het verschil uitmaken tussen een vrijspraak of een veroordeling. Juist aan het begin van een strafzaak kan een advocaat de grootste invloed uitoefenen. Doet u het aan het begin verkeerd door uzelf onnodig te belasten, dan wordt het erg lastig om dit later nog te veranderen. En denk niet te snel dat u gewoon gaat ontkennen en dat de politie u dan toch niets kan maken, want ook door te ontkennen kunt u bewijs tegen uzelf leveren!

> Rol van advocaat bij verhoor

2. Zwijgrecht bij verhoor politie

Maak tijdens het verhoor zo nodig gebruik van uw zwijgrecht. Tijdens het verhoor bij de politie bent u niet verplicht om antwoord te geven op de vragen. Of u moet zwijgen of juist moet verklaren, verschilt per zaak. Bespreek dit voor het verhoor met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. 

>Meer informatie over het zwijgrecht

3. Kennisneming van de processtukken voor verhoor

Op grond van artikel 30 lid 1 Sv heeft een verdachte recht op kennisneming van de processtukken vanaf het eerste verhoor na aanhouding. In de praktijk leeft dit artikel helaas nog niet echt. Het is onvoldoende doorgedrongen bij politie en justitie dat u als verdachte recht hebt op kennisneming van de processtukken, nog voordat u feitelijk wordt verhoord. Vraag altijd aan het begin van het verhoor om de verklaringen van de aangever, getuigen en de overige stukken uit het dossier te mogen inzien. In 90% van de gevallen zal dit u worden geweigerd. Laat deze weigering dan in ieder geval opnemen in het proces-verbaal. Vervolgens kunt u ervoor kiezen om een beroep te doen op uw zwijgrecht.

> Meer informatie kennisneming processtukken

4. Aannemelijke verklaring tijdens verhoor

Als u besluit om tijdens het verhoor wel een verklaring af te leggen dan moet de verklaring wel aannemelijk zijn. U doet er verstandig aan om alleen te verklaren over feiten en omstandigheden die aannemelijk zijn. Een verhaal moet logisch en geloofwaardig zijn. Uw mag zelf weten wat u verklaart, maar het is wel belangrijk dat uw verklaring zo dicht mogelijk tegen de feiten aanzit. Wanneer uw verklaring volledig afwijkt van wat getuigen verklaren of van wat op camerabeelden is te zien, dan zult u niet zo snel geloofd worden door een rechter. Meer informatie over de aannemelijkheid van verklaringen leest u bij de artikelen over het politieverhoor per afzonderlijk strafbaar feit.

5. Praat nooit ‘buiten het verhoor om’ met de politie

U mag nooit ‘buiten een verhoor om’ met de politie praten. Alles dat u tegenover de politie verklaart, kan wordt genoteerd in een proces-verbaal van bevindingen van de politieagent, en kan later tegen u als bewijs worden gebruikt. Wanneer u buiten het verhoor om met de politie zou praten, kan dat tegen u worden gebruikt.

6. Vraag tussentijds om inzage in proces-verbaal van verhoor (uw verklaring)

Het proces-verbaal van verhoor moet volledig kloppen met wat u hebt verklaard. Bij het afleggen van de verklaring, moet u goed opletten wat u verklaart en wat de politie opschrijft. Hoewel de politie verplicht is om precies te noteren wat u tijdens het verhoor verklaart, leert de ervaring dat de politie de verklaring van de verdachte soms zelf zo noteert als dat het hen goed uitkomt. 

7. Lees verklaring bij einde verhoor goed door

Aan het eind van het verhoor zal de politie vragen of u uw verklaring wilt ondertekenen. U mag uw verklaring nooit ondertekenen voordat u zelf uw verklaring zorgvuldig hebt doorgelezen en u er zeker van bent dat hetgeen de politie heeft opgeschreven overeenkomt met dat wat u hebt verklaard. Lees uw verklaring aan het einde van het verhoor daarom altijd rustig en aandachtig door en laat de verklaring aanpassen wanneer het niet klopt. Laat u daarbij niet onder druk zetten wanneer de politie boos wordt of ongeduldig raakt omdat het te lang duurt. Het gaat om uw zaak en wanneer uw verklaring niet juist is, terwijl u de verklaring wel hebt ondertekend, kan de rechter die verklaring gebruiken voor het bewijs.

8. Kopie proces-verbaal van verhoor

Op grond van artikel 31 sub a Sv. hebt u recht op een kopie van het proces-verbaal van verhoor. Dit artikel bepaalt dat aan u, als verdachte, nooit een afschrift van een proces-verbaal van uw eigen verhoor mag worden onthouden. Veel politieagenten zijn echter niet bekend met dit artikel en zullen weigeren om een kopie  aan u mee te geven. Accepteer dit nooit! Laat u niet afpoeieren door de politie! Als dwangmiddel kunt u weigeren om uw verklaring te ondertekenen als u geen kopie van het proces-verbaal van verhoor krijgt. Bespreek dit altijd voordat u de verklaring ondertekent!


Gevangenisstraf na gijzeling niet betalen strafbeschikking

Geplaatst op: 31 augustus 2015

Wanneer aan u een strafbeschikking wordt opgelegd en u hiertegen niet tijdig verzet instelt, bent u verplicht om de geldboete te betalen wanneer deze onherroepelijk is geworden. Wanneer u dit niet doet, kunt u worden gegijzeld. Door de gijzeling komt de geldboete echter niet direct te vervallen. Gijzeling heft de verschuldigdheid van de boete namelijk niet op (artikel 578b, vijfde lid, van het Wetboek van Strafvordering). Om toch te voorkomen dat de betrokkene na gijzeling opnieuw de boete moet betalen, moet de officier van justitie de gegijzelde eerst dagvaarden en op zitting een gevangenisstraf vorderen gelijk aan de duur van de gijzeling, waarna dit met elkaar kan worden verrekend. Dit volgt uit een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, van 25 augustus 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:6216:

Lees meer >


Voegingsformulier benadeelde partij – schadeopgaveformulier

Geplaatst op: 25 mei 2014

U kunt uzelf als benadeelde partij voegen in een strafzaak tegen de verdachte. Als benadeelde partij kunt u dan schadevergoeding vorderen. U kunt het beste schadevergoeding vorderen door het indienen van een voegingsformulier benadeelde partij / schadeopgaveformulier.

Lees meer >


Veelgestelde vragen verhoor politie

Geplaatst op: 18 mei 2014

Regelmatig krijgen wij vragen van clienten die zijn uitgenodigd voor een verhoor bij de politie. Als verdachte is het belangrijk dat u precies weet wat u te wachten staat, en wat uw rechten en plichten zijn. Daarom hebben wij de meest gestelde vragen verzameld en zullen wij deze voor u beantwoorden:

Lees meer >


Zitting kinderrechter

Geplaatst op: 14 mei 2014

De zitting bij de kinderrechter is in vele opzichten anders dan een zitting in het volwassenenstrafrecht. Er gelden bij de kinderrechter andere regels en de bejegening van de minderjarige verdachte is in de meeste gevallen ook anders.

Lees meer >


Halt afdoening

Geplaatst op: 14 mei 2014

De Halt-afdoening biedt de mogelijkheid om bij licht delictgedrag van jeugdigen, het kenmerkend grensoverschrijdend gedrag van pubers, wel een interventie toe te passen en recht te doen aan de gevolgen voor slachtoffers, zonder mogelijk negatieve gevolgen van registratie in justitiële documentatie.

Lees meer >


Advocaat nodig bij verzet strafbeschikking?

Geplaatst op: 09 mei 2014

Regelmatig krijgen wij de vraag van clienten of een advocaat nu echt nodig is om verzet in te stellen tegen een strafbeschikking. Het antwoord op die vraag is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, de hoogte van opgelegde boete en met name ook of u het eens bent met de strafbeschikking en de hoogte van de opgelegde boete. Voor sommige clienten speelt ook een kosten-baten-afweging een rol.

Lees meer >


Strafbeschikking onherroepelijk bij niet (tijdig) instellen verzet

Geplaatst op: 09 mei 2014

Wanneer u niet (tijdig) verzet instelt tegen een strafbeschikking, kan deze onherroepelijk worden. U moet binnen 14 dagen verzet instellen tegen een strafbeschikking. Wanneer u dat niet (tijdig) doet, staat daarmee de straf vast. Het gevolg daarvan is dat u schuldig wordt geacht voor het feit waarvoor de strafbeschikking is opgelegd, en dat u de geldboete moet betalen. Het feit komt ook op uw strafblad te staan. 

Lees meer >


Termijn verzet strafbeschikking

Geplaatst op: 09 mei 2014

De termijn voor het instellen van verzet tegen een strafbeschikking is 14 dagen. Dit is een erg korte termijn. Als u het niet eens bent met een aan u opgelegde strafbeschikking moet u snel handelen. Wanneer u niet binnen deze termijn verzet instelt, wordt de strafbeschikking in beginsel onherroepelijk en staat uw schuld vast.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden