085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Zitting kinderrechter

De zitting bij de kinderrechter is in vele opzichten anders dan een zitting in het volwassenenstrafrecht. Er gelden bij de kinderrechter andere regels en de bejegening van de minderjarige verdachte is in de meeste gevallen ook anders.

Verplichte verschijning verdachte bij kinderrechter

Een belangrijk verschil is dat bij de kinderrechter de minderjarige verdachte verplicht is te verschijnen op de zitting. Als hij niet verschijnt, moet de zitting worden aangehouden, en kan zelfs een bevel medebrenging worden afgegeven door de kinderrechter. Dat betekent dat de verdachte voor de volgende zitting door de politie thuis wordt opgehaald en wordt vastgezet om te worden overgebracht naar de rechtbank. 

Verplichte verschijning ouders verdachte bij kinderrechter

Ook de ouders of de wettelijk vertegenwoordigers van de minderjarige verdachte zijn verplicht te verschijnen op de zitting bij de kinderrechter. Ook als zij afwezig zijn, moet de zitting worden aangehouden.

Behandeling zitting kinderrechter achter gesloten deuren

De behandeling van de zitting bij de kinderrechter is in beginsel achter gesloten deuren. Er mag dus geen publiek bij aanwezig zijn, met uitzondeirng van de benadeelde partij als die zich in het strafproces heeft gevoegd.

Communicatie kinderrechter 

Ook de wijze waarop kinderrechter met de minderjarige verdachte communiceert is anders. Rechters krijgen geleerd om een minderjarige ook op zijn niveau aan te spreken. De minderjarige moet echt kunnen deelnemen aan het strafproces, en wat er gezegd wordt moet ook begrijpelijk voor hem zijn. Het pedagogische karater staat immers voorop. In een 2011 door de Raad voor de Rechtspraak uitgebrachte publicatie is onderzoek gedaan naar de wijze waarop tijdens de strafzitting van de kinderrechter wordt gecommuniceerd, wat ieders rol is, en op welke wijze de communicatie verbeterd zou kunnen worden. De publicatie is ook lezenswaardig om te weten wat er gebeurd tijdens de strafzaak en in het bijzonder de zitting bij de kinderrechter.

De strafzitting, een pedagogisch perspectief

 

 

Toevoeging advocaat

In alle gevallen wordt de minderjarige verdachte ook bijgestaan door een (pro deo) advocaat. Wanneer u er zeker van wilt zijn dat uw kind wordt bijgestaan door een gespecialiseerde jeugdstrafrechtadvocaat, dan kunt u uw zaak bij ons aanmelden. De bij ons netwerk aangesloten advocaten verlenen hun rechtsbijstand ook gratis voor u. 
Vul het aanmeldingsformulier in op deze website en wij brengen u in contact met een gespecialiseerde en deskundige pro deo advocaat jeugdstrafrecht uit ons netwerk. 

 

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden