085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Voegingsformulier benadeelde partij – schadeopgaveformulier

U kunt uzelf als benadeelde partij voegen in een strafzaak tegen de verdachte. Als benadeelde partij kunt u dan schadevergoeding vorderen. U kunt het beste schadevergoeding vorderen door het indienen van een voegingsformulier benadeelde partij / schadeopgaveformulier.

Voegingsformulier benadeelde partij

Het voegingsformulier is het eerste formulier dat door het Openbaar Ministerie is gemaakt voor het aanvragen van schadevergoeding. Het is een vrij simpel opgebouwd formulier. U moet alle velden invullen, de verschillende schadeposten opgeven en bewijsstukken van de schade meesturen en het formulier op de laatste pagina ondertekenen.  

Voegingsformulier benadeelde partij

 

 

Schadeopgaveformulier

U kunt ook gebruik maken van het schadeopgaveformulier. Dit formulier is nieuwer, en iets uitgebreider voor wat betreft de opgave van de afzonderlijke schadeposten. Ook dit formulier is niet heel ingewikkeld om in te vullen.  

Schadeopgaveformulier

 

 

Schadeposten

Voor wat betreft de op te geven schade, moet u onder meer denken aan de volgende schadeposten:

  • Immateriele schadevergoeding (smartengeld)
  • Kapotte/vernielde goederen, kleding, etc
  • Medische kosten
  • Stelpost telefoon, print, en portokosten (tussen € 10,00 en € 50,00)
  • Reiskosten
  • Eigen bijdrage ziektekostenverzekering

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden