085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Contact

Geplaatst op: 28 augustus 2019

  1. Voornamen*

  2. Achternaam*

  3. Adres*

  4. Postcode*

  5. Woonplaats*

  6. Telefoonnummer*

  7. E-mailadres*

  8. Reactie, vraag of opmerking*


 • Contact

  Geplaatst op: 23 augustus 2019

   1. Voornamen*

   2. Achternaam*

   3. Adres*

   4. Postcode*

   5. Woonplaats*

   6. Telefoonnummer*

   7. E-mailadres*

   8. Reactie, vraag of opmerking*


  • zaak aanmelden

   Geplaatst op: 20 augustus 2019

    1. Voornamen*

    2. Achternaam*

    3. Geboortedatum*

    4. Burgerservicenummer*

    5. Adres*

    6. Postcode*

    7. Woonplaats*

    8. Telefoonnummer*

    9. E-mailadres*

    10. Omschrijving van de zaak*

    1. Documenten

     Indien u beschikt over documenten, zoals een besluit van het CBR of een rapport van de keurend psychiater, kunt u die hier uploaden. U kunt de documenten ook per post of telefax naar ons toesturen. Onze contactgegevens treft u onderaan de website aan.

    2. Bestand 1


     Invalid Input

    3. Bestand 2


     Invalid Input

    4. Bestand 3


     Invalid Input

    1. Voorwaarden

     Op alle op deze website aangeboden diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

    2. *

     U dient akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.


    Meer informatie

    Geplaatst op: 19 augustus 2019

    Teruggave van een in beslag genomen gestolen auto aan eigenaar

    Geplaatst op 11 augustus 2013

    Wanneer uw gestolen auto door de politie is teruggevonden, is het wel zo fijn wanneer u hier snel over kunt beschikken. De politie zal de auto in beslag nemen onder de verdachte bij wie die auto is aangetroffen. Omdat de auto op het moment van inbeslagname in bezit is van de verdachte, dient die afstand doen. Doet hij dat niet, dan mag de politie de auto niet aan u, als eigenaar teruggeven.  Om de auto terug te krijgen, moet u dan een klaagschrift indienen bij de rechtbank. In het klaagschrift vraagt u als derde, om teruggave van de in beslag genomen auto.

    Lees meer ›

    Advocaat nodig voor terugkrijgen inbeslaggenomen goederen

    Geplaatst op 23 februari 2013

    Wanneer voorwerpen of geld door de politie in beslag zijn genomen, kunt u bij de rechtbank een klaagschrift indienen tegen het uitblijven van een last tot teruggave. De kans op succes is afhankelijk van het soort beslag dat is gelegd, de duur en de gronden voor het beslag, maar ook van de vraag of de verdenking tegen u is gericht, of dat u slechts een onschuldige derde bent, uw persoonlijke omstandigheden en het belang dat u hebt bij teruggave. Juist omdat de teruggave van de in beslag genomen voorwerpen afhankelijk is van zoveel factoren, doet u er verstandig aan om u voor de klaagschriftprocedure bij te laten staan door een gespecialiseerde advocaat.

    Lees meer ›

    Maatstaven klaagschrift tegen beslag

    Geplaatst op 23 februari 2013

    Het indienen van een klaagschrift vereist de nodige juridische kennis. Afhankelijk van het soort beslag dat is gelegd en de persoon van de klager, geldt een andere maatstaf. Zo bestaat er een beslag met het oog op de waarheidsvinding, maar ook om conservatoir beslag te leggen. Qua persoon van de klager kan de verdachte zelf om teruggave van het in beslag genomen voorwerp vragen, maar ook een derde. Het is belangrijk dat de verschillende maatstaven goed worden onderscheiden en ook in het klaagschrift de juiste maatstaf wordt genoemd.

    Lees meer ›

    Soorten beslag

    Geplaatst op 23 februari 2013

    Er bestaan meerdere soorten beslag. De belangrijkste zijn:
    • Beslag om de waarheid aan de dag te brengen (waarheidsvindingsbeslag, art 94 lid 1 Sv.)
    • Beslag om wederrechtelijk verkregen voordeel mee aan te tonen (art 94 Sv.), en daarmee samenhangend conservatoir beslag zodat later wederrechtelijk verkregen voordeel kan worden ontnomen (conservatoir beslag, art 94a Sv)
    • Beslag met het oog op latere verbeurdverklaring (art 94 lid 2 Sv.)
    • Beslag met het oog op een latere onttrekking aan het verkeer (art. 94 lid 2 Sv.)
    Het is van belang om te achterhalen welk soort beslag er is gelegd nu op basis hiervan de maatstaf voor de beoordeling van het klaagschrift tegen het beslag.

    Lees meer ›

    Geld in beslag genomen

    Geplaatst op 23 februari 2013

    Wanneer de politie uw geld in beslag heeft genomen, heeft u er groot belang bij dat dit geld zo spoedig mogelijk terug te krijgen, zeker wanneer het gaat om een groter geldbedrag. Gelukkig bestaan er goede mogelijkheden om het beslag op het geld te laten opheffen.

    Lees meer ›

    Auto in beslag genomen

    Geplaatst op 23 februari 2013

    Wanneer uw auto door de politie in beslag is genomen, is dat uitermate vervelend, zeker wanneer u voor uw werk of om andere redenen van uw auto afhankelijk bent. Gelukkig bestaan er goede mogelijkheden om het beslag op de auto te laten opheffen zodat u de auto terug kunt krijgen.

    Lees meer ›


    Geplaatst op: 06 augustus 2019

    Meer informatie

    Rechten verdachte na dagvaarding voor zitting strafzaak

    Geplaatst op 09 december 2013

    De rechten van de verdachten die zijn gedagvaard om te verschijnen bij de kantonrechter, politierechter of de meervoudige strafkamer van de rechtbank staan vermeld op de achterzijde van de dagvaarding. Het is altijd verstandig om deze goed door te lezen. Wij zullen de belangrijkste rechten hieronder bespreken.

    Lees meer ›

    Advocaat verplicht voor zitting kinderrechter

    Geplaatst op 02 mei 2013

    Is uw kind gedagvaard om te verschijnen bij de kinderrechter, dan is het belangrijk dat hij wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat. Een advocaat wordt standaard toegevoegd door de rechtbank, maar u kunt ook zelf ervoor kiezen dat uw kind de beste rechtsbijstand krijgt, van een in het jeugdstrafrecht gespecialiseerde advocaat.

    Lees meer ›

    Behandeling ter terechtzitting strafzaak

    Geplaatst op 02 mei 2013

    Als u binnenkort bij de rechtbank moet verschijnen in verband met een strafzaak is het belangrijk dat u weet hoe de zitting verloopt en wat u kunt verwachten. Wanneer u zich goed voorbereidt en weet wat er allemaal kan gaan gebeuren, dan zult u merken dat u dat u alles beter begrijpt, en vergroot u de kans voor op een gunstige uitspraak, of dat nu een vrijspraak is of een lagere straf. Wij zullen de behandeling van de strafzaak voor u zo helder en duidelijk mogelijk proberen uit te leggen.

    Lees meer ›

    In hoger beroep gaan tegen vonnis

    Geplaatst op 23 februari 2013

    Indien u het niet eens bent met het vonnis van de rechter, kunt u hiertegen in hoger beroep gaan zodat u een nieuwe behandeling krijgt van uw strafzaak door het gerechtshof.

    Lees meer ›

    Dagvaarding politierechter

    Geplaatst op 22 februari 2013

    Wanneer u wordt verdacht van een strafbaar feit, kan de Officier van Justitie u hiervoor vervolgen. Dit kan hij onder andere doen door u te dagvaarden voor de politierechter.

    Lees meer ›

    Dagvaarding meervoudige kamer van de rechtbank

    Geplaatst op 22 februari 2013

    Wanneer u wordt verdacht van een strafbaar feit, kan de Officier van Justitie u hiervoor vervolgen. Dit kan hij onder andere doen door u te dagvaarden voor de meervoudige kamer van de rechtbank.

    Lees meer ›

    Dagvaarding kantonrechter

    Geplaatst op 22 februari 2013

    Wanneer u wordt verdacht van een strafbaar feit, kan de Officier van Justitie u hiervoor vervolgen. Dit kan hij onder andere doen door u te dagvaarden voor de kantonrechter.

    Lees meer ›

     


    Geplaatst op: 06 augustus 2019

    Wanneer u verdachte bent in een strafzaak, is het eigenlijk verstandig om zo spoedig mogelijk na uw eerste verhoor al een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat te raadplegen zodat het onderzoek van de politie op de voet kan worden gevolgd en waar nodig kan worden bijgestuurd door op dat moment al onderzoekswensen op te geven en getuigen te laten horen of deskundigen in te schakelen die hun visie geven op de door de politie verzamelde bewijsmiddelen.

    Maar zeker wanneer u een dagvaarding ontvangt, is het verstandig om onmiddellijk de deskundige rechtsbijstand van een strafrechtadvocaat in te schakelen.

    U kunt in eerste aanleg worden gedagvaard om te verschijnen bij de kantonrechter, de politierechter, of de meervoudige strafkamer van de rechtbank.

    • Bij de kantonrechter worden met name overtredingen behandeld. Het gaat om de eenvoudige, minder ernstige feiten.
    • Bij de politierechter worden de zwaardere feiten, voornamelijk misdrijven, behandeld. De politierechter is slechts bevoegd om een gevangenisstraf op te leggen tot 12 maanden.
    • Bij de meervoudige kamer worden tot slot de zwaardere strafzaken behandeld. Rechtbijstand door een advocaat is hier echt van noodzakelijk! Meestal laat het om feitelijk of juridisch ingewikkelde strafzaken. De straffen zijn niet beperkt in hoogte, maar dit wil ook niet zeggen dat bij de meervoudige kamer alleen maar hoge straffen worden opgelegd. Het gebeurt ook vaak dat de straf beperkt blijft tot een werkstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf.

    Behalve bij de kantonrechter is het aan te bevelen om altijd een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat in te schakelen die voor uw belangen opkomt. De advocaat zal vooraf de processtukken opvragen bij de rechtbank en u adviseren of de juridische mogelijkheden en over wat u wel en niet moet verklaren tijdens de zitting. Samen met u zal de advocaat de verdedigingstrategie bepalen.

     

    Heeft u een dagvaarding of oproeping ontvangen, wacht dan niet langer en meld direct uw zaak bij ons aan. Wij brengen u in contact met een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat!


    Geplaatst op: 06 augustus 2019

    Wanneer u een dagvaarding of oproeping hebt ontvangen om bij de rechtbank of het gerechtshof te verschijnen, hebt u het recht om u te laten bijstaan door een advocaat. 

    De advocaat zal dan voor u de processtukken, waaronder het proces-verbaal van de politie, opvragen bij de rechter en zal deze stukken met u bespreken. Samen met de advocaat zult u de te volgen verdedigingsstrategie bespreken. De advocaat zal u voorts ter terechtzitting bijstaan en namens u verweer voeren tegen de aanklacht van het Openbaar Ministerie.

    Het is belangrijk dat u niet te lang wacht met het aanmelden van uw zaak, omdat er vaak maar beperkt tijd is om nog getuigen of deskundigen te laten horen.

    Wanneer u uw strafzaak bij ons aanmeldt, bent u altijd verzekerd van deskundige rechtsbijstand van een advocaat die in het strafrecht is gespecialiseerd.


    Veelgestelde vragen verhoor politie

    Geplaatst op: 06 augustus 2019

    Help, mijn kind zit vast op het politiebureau?

    Geplaatst op 02 mei 2013

    Een van de ergste dingen voor een ouder is natuurlijk als uw kind door de politie is aangehouden en vast zit op het politiebureau. U maakt u waarschijnlijk zorgen om uw kind, wil weten hoe het met hem is, en waarvan hij verdacht wordt. Het is belangrijk dat uw kind zo spoedig mogelijk wordt bijgestaan door een gespecialiseerde jeugdstrafrechtadvocaat, die precies weet wat er gaat gebeuren, en u en uw kind kan adviseren over de beste verdedigingsstrategie. Moet uw kind zwijgen, of juist een verklaring afleggen, en wat moet hij dan verklaren?

    Lees meer ›

    Beperkingen tijdens voorarrest

    Geplaatst op 30 april 2013

    Aan een verdachte die in voorarrest zit kunnen beperkende maatregelen worden opgelegd in het belang van het onderzoek. Deze beperkende maatregelen worden ook wel “beperkingen” genoemd. Wanneer een verdachte in beperkingen zit, betekent dit dat hij geen contact mag hebben met de buitenwereld. Alleen contact met de advocaat is toegestaan, maar ook de advocaat is gebonden aan de beperkingen. 

    Lees meer ›

    Voorarrest

    Geplaatst op 22 februari 2013

    Het traject van het voorarrest, ook wel voorlopige hechtenis genoemd, kan erg lang duren. Tussentijds wordt het voorarrest getoetst meerdere keren getoetst door de rechter. Dat zijn met name de momenten dat uw advocaat kan proberen om u in vrijheid te krijgen. Het is daarvoor wel van belang dat u wordt bijgestaan door een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat. Om u enig inzicht te geven in het traject van het voorarrest, hebben wij de verschillende stadia voor u op een rij gezet.

    Lees meer ›

     


    Procedure

    Geplaatst op: 06 augustus 2019

    De procedure van het voorarrest verloopt in verschillende fasen waarbij telkens tussentijds door een rechter wordt getoetst of het voorarrest moet worden verlengd, of dat de verdachte in vrijheid gesteld kan worden.

    Ophouden voor verhoor

    Na aanhouding mag een verdachte maximaal 6 uur worden opgehouden voor verhoor (om een verklaring af te leggen). De tijd tussen 0.00u en 9.00u telt hierbij echter niet mee, zodat de duur van het ophouden maximaal kan oplopen tot 15 uur.
    Binnen deze termijn moet de verdachte ofwel in verzekering zijn gesteld, indien de politie nog nader onderzoek moet doen, of worden heengezonden.

    Inverzekeringstelling

    De verzekeringstelling kan maximaal drie dagen duren. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie de termijn van de inverzekeringstelling met drie dagen verlengen. Dit gebeurt dan vaak alleen wanneer men eigenlijk te weinig bewijs heeft om de verdachte nog 14 dagen in bewaring te laten stellen door de rechter-commissaris of om het mogelijk dat de verdachte nog in het weekend vast blijft zitten voor nadere verhoren, wanneer de verdachte bijvoorbeeld op een woensdag of donderdag is aangehouden. 

    Rechter-commissaris – bewaring

    De wet schrijft voor dat een verdachte binnen 3 dagen en 15 uur moet worden voorgeleid bij de rechter-commissaris. Deze toetst of de inverzekeringstelling rechtmatig is geweest, maar hij zal – indien de officier van justitie daarom heeft gevraagd – ook beoordelen of de verdachte nog langer in voorarrest moet blijven. De rechter-commissaris kan bevelen dat de verdachte voor maximaal 14 dagen in bewaring wordt gesteld. 

    De rechter-commissaris beoordeelt allereerst of er ernstige bezwaren bestaan voor de feiten waarvan de verdachte wordt beschuldigd. Wat precies onder ernstige bezwaren moet worden verstaan, is niet uitgewerkt in de wet of in de jurisprudentie. Er moet meer verdenking bestaan dan een redelijke vermoeden dat de verdachte het feit heeft gepleegd, maar er is geen wettig en overtuigend bewijs vereist. Dat is pas vereist wanneer de zaak later inhoudelijk wordt behandeld door de rechter.

    Naast ernstige bezwaren moeten er ook gronden zijn voor het langer voortduren van het voorarrest. Het gaat om de volgende gronden:

    • Ernstig gevaar voor vlucht
    • Feit waarop 12 jaar of meer maximum gevangenisstraf is gesteld en het tot maatschappelijke onrust zou leiden wanneer de verdachte in vrijheid zou worden gesteld
    • Gevaar voor herhaling van een feit waarop 6 jaar of meer maximum gevangenisstraf staat, of een feit waardoor de gezondheid of veiligheid in gevaar kan worden gebracht of algemeen gevaar voor goederen kan ontstaan
    • Eerdere veroordeling van minder dan 5 jaar geleden voor bedreiging, mishandeling, diefstal, verduistering, oplichting, vernieling, of heling
    • Onderzoek dat de politie nog moet verrichten, dat mogelijk bij invrijheidstelling van de verdachte zou kunnen worden gefrustreerd of belemmerd 

    De bewaring wordt ondergaan in een Huis van Bewaring. Dit is een gevangenis waar onder andere verdachten die in voorarrest zitten worden geplaatst. In uitzonderlijke gevallen kan de bewaring bij jeugdigen ook thuis worden ondergaan. 

    Schorsing van de voorlopige hechtenis

    Wanneer de rechter-commissaris de bewaring voor 14 dagen verleent, kan hij deze onmiddellijk of op een later tijdstip schorsen. Schorsing vindt veelal plaats vanwege de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, bijvoorbeeld wanneer de verdachte werk of een eigen onderneming heeft of naar school moet. 

    Aan de schorsing kunnen ook voorwaarden worden verbonden zoals een straat- en contactverbod, meldingsplicht bij de politie, huisarrest, etc. 

    Raadkamer – gevangenhouding

    Binnen de 14 dagen van de bewaring moet de voorlopige hechtenis opnieuw worden getoetst door de raadkamer van de rechtbank indien de officier van justitie de verdachte langer wil vasthouden. Beoordeeld wordt wederom of er nog voldoende ernstige bezwaren bestaan voor het langer voortduren van het voorarrest. Hoe langer het voorarrest duurt, des de zwaarder worden de eisen die aan verdenking gesteld worden.

    Naast de ernstige bezwaren moeten verder ook nog gronden aanwezig zijn voor voorlopige hechtenis. Ook nu kan de advocaat een verzoek doen om de voorlopige hechtenis te schorsen wegens de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.

    De rechtbank kan de gevangenhouding direct voor 90 dagen bepalen, maar kan ook telkens het voorarrest voor 30 of 60 dagen verlengen. 

    Op ieder moment van deze procedure heeft de verdachte het recht op bijstand door een advocaat. Vaak wordt er standaard een piketadvocaat aan de verdachte toegewezen, maar deze advocaat is niet altijd gespecialiseerd in het strafrecht. Daarom adviseren wij altijd om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen zodat de verdachte de optimale rechtsbijstand krijgt tijdens het voorarrest, en waardoor de kansen op invrijheidstelling groter worden.

    Het is mogelijk voor een verdachte om tussentijds van advocaat te veranderen. Een minderjarige verdachte kan dit via zijn ouders doen, die een andere advocaat kunnen benaderen om de zaak over te nemen van de (piket)advocaat, en meerderjarige verdachten kunnen zelf contact opnemen met de nieuwe advocaat. Indien u gebruik wilt maken van een advocaat uit ons netwerk kunt u uw zaak aanmelden, waarna u doorverwijzen naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. De meerderjarige verdachte dient vervolgens aan de huidige advocaat door te geven dat hij wil dat een andere advocaat de zaak overneemt.


    Voorarrest

    Geplaatst op: 06 augustus 2019

    Het traject van het voorarrest, ook wel voorlopige hechtenis genoemd, kan erg lang duren. Tussentijds wordt het voorarrest getoetst meerdere keren getoetst door de rechter. Dat zijn met name de momenten dat uw advocaat kan proberen om u in vrijheid te krijgen. Het is daarvoor wel van belang dat u wordt bijgestaan door een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat. Om u enig inzicht te geven in het traject van het voorarrest, hebben wij de verschillende stadia voor u op een rij gezet.

    Het voorarrest bestaat uit verschillende fasen, die elkaar opvolgen. In chronlogische volgorde kunnen de volgende fasen in het voorarrest worden toegepast.


    Ophouden voor verhoor

    U mag maximaal 6 uur worden opgehouden voor verhoor (om een verklaring af te leggen). De tijd tussen 0.00u en 9.00u telt hierbij echter niet mee, zodat de duur van het ophouden maximaal kan oplopen tot 15 uur.
    Binnen deze termijn moet u ofwel in verzekering zijn gesteld, indien de politie nog nader onderzoek moet doen, of worden heengezonden.

    Inverzekeringstelling

    De verzekeringstelling kan maximaal drie dagen duren. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie de termijn van de inverzekeringstelling met drie dagen verlengen. Dit gebeurt dan vaak alleen wanneer men eigenlijk te weinig bewijs heeft om u nog 14 dagen in bewaring te laten stellen door de rechter-commissaris of om het mogelijk dat u nog in het weekend vast blijft zitten voor nadere verhoren, wanneer u bijvoorbeeld op een woensdag of donderdag bent aangehouden.

    Gedurende de verzekeringstelling zal politie onderzoek doen. U wordt onder meer gehoord over de strafbare feiten waarvan u verdacht wordt.

    Bewaring

    De wet schrijft voor dat een verdachte binnen 3 dagen en 15 uur moet worden voorgeleid bij de rechter-commissaris. Deze toetst of de inverzekeringstelling rechtmatig is geweest, maar hij zal – indien de officier van justitie daarom heeft gevraagd – ook beoordelen of de verdachte nog langer in voorarrest moet blijven. De rechter-commissaris kan bevelen dat u voor maximaal 14 dagen in bewaring wordt gesteld.

    De rechter-commissaris beoordeelt allereerst of er ernstige bezwaren bestaan voor de feiten waarvan de verdachte wordt beschuldigd. Wat precies onder ernstige bezwaren moet worden verstaan, is niet uitgewerkt in de wet of in de jurisprudentie. Er moet meer verdenking bestaan dan een redelijke vermoeden dat de verdachte het feit heeft gepleegd, maar er is geen wettig en overtuigend bewijs vereist. Dat is pas vereist wanneer de zaak later inhoudelijk wordt behandeld door de rechter.

    Naast ernstige bezwaren moeten er ook gronden zijn voor het langer voortduren van het voorarrest. Het gaat om de volgende gronden:
    • Ernstig gevaar voor vlucht
    • Feit waarop 12 jaar of meer maximum gevangenisstraf is gesteld en het tot maatschappelijke onrust zou leiden wanneer de verdachte in vrijheid zou worden gesteld
    • Gevaar voor herhaling van een feit waarop 6 jaar of meer maximum gevangenisstraf staat, of een feit waardoor de gezondheid of veiligheid in gevaar kan worden gebracht of algemeen gevaar voor goederen kan ontstaan
    • Eerdere veroordeling van minder dan 5 jaar geleden voor bedreiging, mishandeling, diefstal, verduistering, oplichting, vernieling, of heling
    • Onderzoek dat de politie nog moet verrichten, dat mogelijk bij invrijheidstelling van de verdachte zou kunnen worden gefrustreerd of belemmerd

    De bewaring wordt ondergaan in een Huis van Bewaring. Dit is een gevangenis waar onder andere verdachten die in voorarrest zitten worden geplaatst. In uitzonderlijke gevallen kan de bewaring ook thuis worden ondergaan. Zijn er belangrijke redenen voor u om het voorarrest thuis te mogen ondergaan, meldt dit altijd aan de reclassering.

    Schorsing van de voorlopige hechtenis

    Wanneer de rechter-commissaris de bewaring voor 14 dagen verleent, kan hij deze onmiddellijk of op een later tijdstip schorsen. Schorsing vindt veelal plaats vanwege de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, bijvoorbeeld wanneer de verdachte werk of een eigen onderneming heeft of naar school moet. Heeft u werk of moet u naar school, of zijn er andere dringende persoonlijke omstandigheden die maken dat u geschorst zou moeten worden, meldt dat dan altijd aan uw advocaat en de reclassering.

    Aan de schorsing kunnen ook voorwaarden worden verbonden zoals een straat- en contactverbod, meldingsplicht bij de politie, huisarrest, etc. De reclassering zal de rechter adviseren of u eventueel geschorst kunt worden onder bepaalde voorwaarden. De rechter zal eerder geneigd zijn om u vrij te laten, wanneer de reclassering dat adviseert.

    Gevangenhouding

    Binnen de 14 dagen van de bewaring moet de voorlopige hechtenis opnieuw worden getoetst door de raadkamer van de rechtbank indien de officier van justitie de verdachte langer wil vasthouden. Beoordeeld wordt wederom of er nog voldoende ernstige bezwaren bestaan voor het langer voortduren van het voorarrest. Hoe langer het voorarrest duurt, des de zwaarder worden de eisen die aan verdenking gesteld worden.
    Naast de ernstige bezwaren moeten verder ook nog gronden aanwezig zijn voor voorlopige hechtenis. Ook nu kan de advocaat een verzoek doen om de voorlopige hechtenis te schorsen wegens de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.
    De rechtbank kan de gevangenhouding direct voor 90 dagen bepalen, maar kan ook telkens het voorarrest voor 30 of 60 dagen verlengen.

    Pro forma zitting

    Wanneer ook de 90 dagen gevangenhouding zijn verstreken, moet u opnieuw bij de rechtbank verschijnen. Het voorarrest kan telkens met 90 dagen worden verlengd, mits er nog steeds sprake is van ernstige bezwaren, waaraan inmiddels zware eisen aan gesteld moeten worden.

     


    Direct contact met een advocaat?
    Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
    Zaak aanmelden