085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Auto in beslag genomen

Wanneer uw auto door de politie in beslag is genomen, is dat uitermate vervelend, zeker wanneer u voor uw werk of om andere redenen van uw auto afhankelijk bent. Gelukkig bestaan er goede mogelijkheden om het beslag op de auto te laten opheffen zodat u de auto terug kunt krijgen.


Klaagschrift indienen

U kunt bijvoorbeeld een klaagschrift indienen tegen het beslag. De kans op succes is afhankelijk van het soort beslag dat is gelegd, de duur en de gronden voor het beslag, maar ook van de vraag of de verdenking tegen u is gericht, of dat u slechts een onschuldige derde bent, uw persoonlijke omstandigheden en het belang dat u hebt bij teruggave. Juist omdat de teruggave van de in beslag genomen auto afhankelijk is van zoveel factoren, doet u er verstandig aan om u voor de klaagschriftprocedure bij te laten staan door een gespecialiseerde advocaat.

Soorten beslag

Een auto kan om verschillende redenen in beslag worden genomen. Allereerst kan het beslag bedoeld zijn om onderzoek te doen, met het oog op de waarheidsvinding. Ook kan het zijn dat het om een dure auto gaat die in beslag is genomen zodat de opbrengst van de auto later kan worden gebruikt als betaling van een bedrag aan wederechtelijk verkregen voordeel. Een beslag gericht op de onttrekking aan het verkeer is niet mogelijk bij een auto, maar een auto komt weer wel in aanmerking voor verbeurdverklaring.
Voor een nadere toelichting op de verschillende gronden voor beslag wordt verwezen naar het document “klaagschrift indienen”.

Buitengebruikstelling auto

Een bijzonder geval is de zogenaamde buitengebruikstelling van een voertuig. Dit is ook een vorm van beslag, die gebaseerd is op de WAHV. Het is een administratiefrechtelijk dwangmiddel dat kan worden toegepast om betaling van openstaande boetes af te dwingen. Dit dwangmiddel gaat zelfs zover dat voertuigen van derden, zoals die van een verhuurbedrijf, buiten gebruik kunnen worden gesteld totdat alle boetes zijn betaald.

> Meer informatie buitengebruikstelling auto

Maatstaf

Als belanghebbende kunt u een klaagschrift indienen tegen het uitblijven van een last tot teruggave van de auto. Het indienen van een klaagschrift heeft echter alleen zin wanneer het onderzoek van de politie in, op of aan de auto is afgerond en er verder geen gronden bestaan voor verbeurdverklaring. Er mag dus geen relatie bestaan tussen de auto en het strafbare feit, en voor zover u niet de beslagene (de verdachte waaronder beslag is gelegd) bent, is het voldoende dat uit de proces-verbaal niet kan volgen dat u bekend was met zo’n relatie, en u dit ook aangeeft.

Bij duurdere auto’s kan het ook zijn dat er conservatoir beslag is gelegd. In dat geval kunt u alleen met succes klagen wanneer het hoogst onwaarschijnlijk is dat de rechter later een geldboete van de 5de categorie oplegt of een ontnemingsvordering. Als derde maakt u dan meer kans op teruggave van de auto, nu voor een derde slechts als maatstaf geldt dat buiten redelijke twijfel moet staan dat die derde ook eigenaar is van de auto en de auto niet opzettelijk is overgezet om schuldeisers, waaronder justitie, te benadelen.
Dat u eigenaar bent van de auto, moet u wel zo goed mogelijk aannemelijk maken. De enkele tenaamstelling van de auto vormt geen bewijs van de eigendom, maar hooguit een indicatie. Het bewijs zal met name geleverd moeten worden middels aankoopbewijzen, verklaringen van getuigen e.d.

Advocaat

Is uw auto door de politie in beslag genomen, en wilt u deze zo spoedig mogelijk terug? Meld uw zaak dan vandaag nog bij ons aan. Wij brengen u in contact met een gespecialiseerde advocaat die u gaat helpen om de in beslag genomen auto zo snel mogelijk terug te krijgen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden