085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Klaagschrift tegen beslag

Geplaatst op: 01 november 2012

Politie en justitie mogen beslag leggen op uw bezittingen met het oog op de waarheidsvinding, een latere ontnemingsvordering (afpakken door een misdrijf verkregen inkomsten), of om het goed uit de maatschappij te halen omdat het misdrijf met het goed is gepleegd of omdat het goed te gevaarlijk is om in de maatschappij te blijven circuleren.

Wanneer beslag om andere redenen of zonder wettelijke grondslag wordt gelegd of het beslag in verband met het onderzoek van de politie te lang duurt, bestaat de mogelijkheid om hiertegen een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank.

Indien u een klaagschrift wenst in te dienen doet u er verstandig aan om onmiddellijk deskundige rechtsbijstand in te schakelen van een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat. Meld uw strafzaak daarom vandaag nog bij ons aan.
Wij verwijzen u door naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat die namens u een bezwaarschrift kan indienen tegen het beslag en het uitblijven van een last tot teruggave.

De bij ons netwerk aangesloten strafrechtadvocaten werken ook pro deo (gesubsidieerde rechtsbijstand). De kosten van rechtsbijstand worden dan vergoed door de overheid.

> Meer informatie klaagschrift tegen beslag


Klaagschrift tegen niet verdere vervolging verdachte

Geplaatst op: 01 november 2012

Voor een slachtoffer is het vaak onbegrijpelijk wanneer justitie besluit om de verdachte niet (verder) te vervolgen.
Als slachtoffer hoeft u het hierbij niet te laten zitten. U hebt het recht om een klaagschrift bij het gerechtshof in te dienen tegen de beslissing van de officier van justitie, de zogenaamde klaagschriftprocedure 12 Sv. Dit dient te gebeuren binnen 3 maanden nadat de officier van justitie de zaak heeft geseponeerd.

Indien u een klaagschrift 12 Sv tegen het uitblijven van vervolging van de verdachte wenst in te dienen, doet u er verstandig aan om onmiddellijk deskundige rechtsbijstand in te schakelen van een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat. Meld uw strafzaak daarom vandaag nog bij ons aan.
Wij verwijzen u door naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat die namens u een bezwaarschrift kan indienen tegen de omzetting van de taakstraf in vervangende hechtenis.

De bij ons netwerk aangesloten strafrechtadvocaten werken ook pro deo (gesubsidieerde rechtsbijstand). De kosten van rechtsbijstand worden dan vergoed door de overheid.


Schadevergoeding slachtoffers / benadeelde partij

Geplaatst op: 01 november 2012

Als slachtoffer kunt u zich voegen als benadeelde partij in het strafproces. Het voordeel hiervan is dat u niet eerst een langslepende civielrechtelijke procedure hoeft te doorlopen om vergoeding van uw schade te verkrijgen.

Een tweede voordeel is dat justitie (het CJIB) – bij oplegging van de schadevergoedingsmaatregel – belast zal worden met de incasso van het toegewezen bedrag bij de verdachte. Justitie beschikt daarbij over een extra dwangmiddel; hechtenis indien de verdachte niet betaald.

Het is van belang dat u zich laat bijstaan door een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat die namens u de processtukken kan opvragen, u kan informeren over het verloop van de procedure, en samen met u het voegingsformulier kan opstellen zodat op een juiste manier schadevergoeding kan worden gevorderd en u de meeste kans heeft dat de vordering wordt toegewezen indien de verdachte wordt veroordeeld.

Via onderstaand aanvraagformulier kunt u de zaak bij ons aanmelden. Een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Wanneer u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, wordt de rechtsbijstand gratis worden verleend.


Schadevergoeding na vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging en sepot

Geplaatst op: 01 november 2012

Indien een verdachte in een strafzaak voor alle feiten wordt vrijgesproken of wordt ontslagen van alle rechtsvervolging en deze uitspraak onherroepelijk is geworden, kan de gewezen verdachte in aanmerking komen voor een schadevergoeding.
Een gewezen verdachte komt ook voor schadevergoeding in aanmerking wanneer de strafzaak door de politie of justitie zelf wordt geseponeerd. De wet spreekt namelijk over het eindigen van de strafzaak zonder dat een straf of maatregel wordt opgelegd met uitzondering van een schuldigverklaring zonder oplegging van straf.
Het verzoek om schadevergoeding moet binnen drie maanden na het einde van de zaak zijn ingediend.
Voor schadevergoeding komt onder meer in aanmerking:

 • De tijd dat de ex-verdachte in voorarrest heeft gezeten op het politiebureau of in een huis van bewaring
 • Gederfde inkomsten
 • Reis- en verblijfskosten in verband met de zitting
 • De kosten van rechtsbijstand
 • Tijdsverzuim in verband met de zitting

Omdat ook de kosten voor het indienen van een verzoekschrift tot schadevergoeding – bij toekenning – worden vergoed, kunnen wij voor u gratis het verzoekschrift opstellen en indienen. Het loont derhalve voor u om zelfs voor lagere bedragen (vanaf € 1,00) schadevergoeding te claimen. Het invullen van het aanvraagformulier neemt hoogstens 5 minuten van uw tijd in beslag.


Strafbeschikking of transactievoorstel

Geplaatst op: 01 november 2012

Wanneer u een boete krijgt van het CJIB kan dat een zogenaamd mulderfeit zijn, zoals bij de eenvoudige verkeersovertredingen, maar het kan ook gaan om een transactievoorstel of een strafbeschikking. Een transactievoorstel herkent u aan de duidelijk zichtbare “T” rechts bovenaan de brief. Bij de strafbeschikking ziet u een “S” rechts bovenaan de brief staan.

Strafbeschikking

Wanneer u het niet eens bent met de aan u opgelegde strafbeschikking, bijvoorbeeld omdat u en verweten feit niet hebt gepleegd of omdat u het niet eens bent met de hoogte van de opgelegde straf, dient u binnen 14 dagen verzet in te stellen bij de officier van justitie. U moet de boete in dat geval niet betalen.

U doet er verstandig aan om het verzet in te laten stellen door een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat. De advocaat zal voor u het strafdossier opvragen en met u bespreken. Hij/zij kan u adviseren welke verdedigingstrategie het beste gevolgd kan worden en wat u wel en wat u niet mag verklaren ter zitting. Ook kan de advocaat u voorbereiding op de zitting zelf en u uitleggen wat u kunt verwachten.

Transactievoorstel

Wanneer u het niet eens bent met het transactievoorstel, bijvoorbeeld omdat u en verweten feit niet hebt gepleegd of omdat u het bedrag van de strafbeschikking niet kunt betalen, mag u de boete niet betalen. U krijgt vervolgens automatisch een dagvaarding om te verschijnen bij de politierechter.

U doet er wel verstandig aan om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat. De advocaat zal voor u het strafdossier opvragen en met u bespreken. Hij/zij kan u adviseren welke verdedigingstrategie het beste gevolgd kan worden en wat u wel en wat u niet mag verklaren ter zitting. Ook kan de advocaat u voorbereiding op de zitting zelf en u uitleggen wat u kunt verwachten.


Rechtsbijstand tijdens zitting

Geplaatst op: 01 november 2012

Hebt u een dagvaarding ontvangen om te verschijnen bij de rechtbank of het gerechtshof of een oproeping voor een officierszitting?

Parket

 • Officierszitting

Rechtbank

 • Kantonrechter
 • Politierechter
 • Kinderrechter
 • Meervoudige Kamer

Gerechtshof

 • Enkelvoudige kamer
 • Meervoudige kamer

U doet er verstandig aan om u ter terechtzitting bij te laten staan door een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat. De advocaat zal voor u het strafdossier opvragen en met u bespreken. Hij/zij kan u adviseren welke verdedigingstrategie het beste gevolgd kan worden en wat u wel en wat u niet mag verklaren ter zitting. Ook kan de advocaat u voorbereiding op de zitting zelf en u uitleggen wat u kunt verwachten.

Wacht niet te lang met het inschakelen van een advocaat. Indien de advocaat besluit dat het verstandig is om nog nader onderzoek te laten verrichten of om getuigen te horen dan dient dit uiterlijk 10 dagen voor de zitting te worden opgegeven aan de officier van justitie.


Advocaat tijdens voorarrest

Geplaatst op: 01 november 2012

Het voorarrest is vaak de belangrijkste fase in een strafzaak. Met name in de eerste periode van het voorarrest wordt de verdachte vaak gehoord door de politie. Telkens weer wordt hij geconfronteerd met bewijzen en vermoedens van de politie. De druk wordt gaandeweg opgevoerd, waardoor de verdachte het steeds zwaarder krijgt, ook als gevolg van de duur van de detentie, en de onzekerheid over wanneer hij vrij wordt gelaten. Juist in deze fase is het belangrijk dat de verdachte deskundige bijstand krijgt van een gespecialiseerde advocaat strafrecht.

Piketadvocaat

Vanaf het moment van de inverzekeringstelling  op het politiebureau, wordt er automatisch een piketadvocaat aan de verdachte toegewezen. Als de verdachte dat wenst, kan dat op verzoek of bij ernstige zaken ook eerder, namelijk vanaf de aanhouding.

Hoewel een piketadvocaat aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, is het niet uitgesloten dat de piketadvocaat te weinig ervaring heeft in het strafrecht of onvoldoende hierin is gespecialiseerd om de verdachte te voorzien van adequate en deskundige rechtsbijstand, terwijl dat juist in de fase van het voorarrest noodzakelijk is.

Gespecialiseerde advocaat

Indien uw familielid, vriend of kennis voor uw gevoel wordt bijgestaan door een onvoldoende ervaren advocaat, doet hij/zij er verstandig aan om zo snel mogelijk over te stappen naar een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat.
Ouders kunnen voor hun minderjarige kinderen zelf een andere advocaat zoeken. Voor meerderjarige verdachten is dit ingewikkelder geregeld. De meerderjarige verdachte moet zelf aan zijn/haar piketadvocaat de naam doorgeven van de advocaat die de zaak moet overnemen en zijn/haar belangen in het vervolg gaat behartigen.

Wij kunnen u alvast de naam, kantoor- en contactgegevens doorgeven van een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat. Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in en dan neemt de strafrechtadvocaat binnen 24 uur contact met u op.

De bij ons netwerk aangesloten strafrechtadvocaten werken ook pro deo (gesubsidieerde rechtsbijstand). De kosten van rechtsbijstand worden dan vergoed door de overheid. Gedetineerde verdachten hebben altijd recht op pro deo rechtsbijstand.


Kort advies van een strafrechtadvocaat

Geplaatst op: 01 november 2012

Heeft u alleen een korte vraag op het gebied van het strafrecht, dan kunt u deze aan ons stellen. Wij zullen uw vragen zo volledig mogelijk proberen te beantwoorden, maar u moet zich realiseren dat wij beperkt zijn in onze mogelijkheden om concrete vragen in een (lopende) strafzaak te beantwoorden omdat wij eerst de zaak zelf moeten hebben bestudeerd.

Het vragen van een kort juridisch advies is gratis. Wij streven ernaar uw vragen binnen 48 uur (tijdens kantooruren) te beantwoorden.

Naam:_______________________________________

E-mail:___________________________

Telefoonnummer:__________________

Juridische vraag:

 

 

 

Eventuele bijlagen:
*
*
*


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden