085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Veelgestelde vragen verhoor politie

Regelmatig krijgen wij vragen van clienten die zijn uitgenodigd voor een verhoor bij de politie. Als verdachte is het belangrijk dat u precies weet wat u te wachten staat, en wat uw rechten en plichten zijn. Daarom hebben wij de meest gestelde vragen verzameld en zullen wij deze voor u beantwoorden:


 

Ben ik verplicht om op het verhoor bij de politie te verschijnen?

Nee, u bent zeker niet verplicht om op het verhoor bij de politie te verschijnen. Een verdachte is namelijk niet verplicht om aan zijn eigen veroordeling mee te werken.
Het enige risico is dat wanneer u niet verschijnt voor het verhoor, de politie u ook later thuis zou kunnen aanhouden en overbrengen naar het politiebureau. Of dat zal gebeuren is echt afhankelijk van de ernst van de zaak, de omstandigheden van het geval en de bewijzen die er liggen. Voor een aanhouding buiten heterdaad is ook toestemming nodig van de officier van justitie. Die toestemming komt er niet heel snel. U kunt er dus voor kiezen om gewoon niet te verschijnen. Bespreek dit altijd eerst met een advocaat.  

Kan ik langer worden vastgehouden als ik verschijn voor het verhoor bij de politie?

Hoewel de kans niet groot is, is het wel mogelijk dat u op het politiebureau wordt aangehouden en wordt vastgezet. Meestal staat dat dan wel in de uitnodigingsbrief vermeld, maar soms ontstaat het besluit tot aanhouding spontaan tijdens het verhoor. Zolang u niet bent aangehouden, bent u vrij om te gaan en staan waar u wilt. U kunt dus op ieder gewenst moment vertrekken uit het politiebureau.

Ben ik verplicht om een verklaring af te leggen tijdens het verhoor bij de politie?

Nee, u bent zeker niet verplicht om een verklaring af te leggen tijdens het verhoor bij de politie. Als verdachte hebt u uw zwijgrecht, dat is vastgelegd in artikel 29 Wetboek van Strafvordering (Sv.). U hoeft dus niet te antwoorden op vragen van de politie. U kunt volstaan door te antwoorden

“zwijgrecht”, of “ik beroep me op mijn zwijgrecht”

Ons advies is ook om daar zoveel mogelijk gebruik van te maken. Heel vaak zien we dat clienten tijdens het verhoor bij de politie antwoord willen geven op vragen die aan hen worden gesteld, juist ook omdat ze bang zijn dat de politie (of later de rechter) zal denken dat ze iets te verbergen hebben, maar zo werkt het strafrechtelijk systeem niet. Een rechter zal altijd het zwijgrecht van een verdachte respecteren. Dit kan en zal nooit de latere beslissing van de rechter beinvloeden.

Wanneer u wel een verklaring aflegt, loopt u daarentegen juist het risico om zichzelf te belasten. De politie beschikt vaak over meer informatie dan u in de beginfase van een strafzaak. In sommige zaken heeft de politie geen of nauwelijks bewijs. In de praktijk blijkt dat de meeste strafzaken leiden tot een veroordeling omdat de verdachte zichzelf op de een of andere manier (onbewust) tijdens het verhoor bij de politie heeft belast.

Het advies is om pas later een verklaring af te leggen wanneer u over het volledige strafdossier beschikt. Uw advocaat kan die voor u opvragen bij justitie. 

Moet ik me voorbereiden op het verhoor bij de politie?

Ons advies is om u zeker voor te bereiden op het verhoor bij de politie. Als u weet waar de politie u over wilt horen, is ons advies om alvast te bedenken welke vragen de politie zou kunnen stellen, zodat u daar direct antwoord op kunt geven. Ook adviseren wij u om de zaak eerst (telefonisch) te bespreken met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Wij hebben ook een apart artikel geschreven met tips en adviezen voor het politieverhoor. Lees dit artikel goed.

Ter voorbereiding op het politieverhoor hebben wij speciale informatiebrochures geschreven.

> Algemene informatiebrochure

De informatiebrochure ‘politieverhoor algemeen, tips en trucs voor verdachten’ bevat de basisinformatie, -tips en -adviezen die u nodig hebt voor wanneer u binnenkort als verdachte door de politie verhoord zult worden. Wij raden u aan om deze brochure altijd te bestellen in combinatie met de speciale informatiebrochure over het feit, waarvan u verdacht wordt.

> Informatiebrochure per delict

Daarnaast bieden wij ook voor een groot aantal delicten specifieke informatiebrochures geschreven. Deze uitgebreide informatiebrochures bevatten voor ieder delict afzondelrijk de informatie, -tips en -adviezen die u nodig hebt voor wanneer u binnenkort als verdachte door de politie verhoord zult worden. Wij raden u aan om deze brochure altijd in combinatie met de algemene informatiebrochure ter voorbereiding op het politieverhoor te bestellen.

Ik wil alle verklaringen al inzien voor het verhoor bij de politie. Kan dat?

In artikel 30 lid 1 Sv. is geregeld dat een verdachte vanaf het eerste verhoor recht heeft op kennisneming van de verklaringen. Op grond van de wet hebt u dus het recht om de verklaringen voor of tijdens het verhoor in te zien. In de praktijk blijkt dat de politie niet bekend is met dit artikel en zij weigeren steevast inzage in de verklaringen. Vaak krijgt u te horen dat je dat maar later via uw advocaat moet regelen. 
In feite wordt er hier dus in strijd met de wet gehandeld. De politie heeft hier natuurlijk belang bij nu zij u tijdens het verhoor willen confronteren met de veklaringen uit het dossier en dat u zich anders uw antwoorden kunt afstemmen op de verklaring. Ons advies is om voor uw rechten op te komen; krijgt u geen inzage, dan moet u ook geen verklaring afleggen. U kunt dan zeggen dat u een beroep doet op uw zwijgrecht, omdat u geen inzage krijgt in de stukken terwijl u daar wel recht op hebt.

Moet ik advies vragen van een advocaat voor het verhoor van de politie?

Een verhoor bij de politie moet u nooit onderschatten. Zeker als u als verdachte wordt gehoord door de politie, moet u altijd oppassen. Wat u tijdens het verhoor verklaart, kan al het verschil uitmaken voor later tussen een vrijspraak of een veroordeling. Bereid u daarom altijd goed voor op een verhoor bij de politie. Het is ook altijd verstandig om vooraf (telefonisch) advies te vragen van een advocaat. De advocaat kan u uitleggen wat u kunt verwachten, en hij kan u adviseren of u een verklaring moet afleggen, en zo ja wat u dan kunt verklaren. 

Mag ik een advocaat meenemen voor het verhoor bij de politie?

Ja, u kunt een advocaat meenemen voor het verhoor bij de politie. Sinds 1 maart 2016 heeft iedere verdachte het recht om zich tijdens get verhoor bij de politie te laten bijstaan. Of het verstandig is om een advocaat mee te nemen naar het verhoor bij de politie is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Zeker bij ernstige feiten is het altijd verstandig u tijdens het verhoor bij de politie te laten bijstaan door een advocaat, maar ook bij de minder ernstige feiten kunt u belang hebben bij de aanwezigheid van een advocaat. De advocaat volgt het gehele verhoor, hij kan u tussentijds adviseren, en waar nodig kan hij ingrijpen om te voorkomen dat u een voor u belastende verklaring aflegt. Juist omdat de advocaat al op grond van de vragen van de politie vaak kan inschatten welke bewijzen er liggen, heeft u een groot processueel voordeel als de advocaat bij de verhoren aanwezig is.

Het wordt niet aangeraden om gebruik te maken van de rechtsbijstand van de piketadvocaat. Hier kleven nogal wat nadelen aan.

 

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden