085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Voorbeeld verzetschrift strafbeschikking

Wanneer u een strafbeschikking opgelegd krijgt voor een feit dat u niet hebt gedaan, moet u altijd hiertegen verzet instellen. Ook andere omstandigheden, zoals medeschuld aangever, overmacht, noodweer (zelfverdediging) kunnen reden zijn om in verzet te gaan. Wij hebben een voorbeeld van een verzetschrift tegen een strafbeschikking voor u online gezet. U kunt dit verzetschrift gebruiken om een onterechte of onjuiste strafbeschikking aan te vechten.

Voorbeeld verzetschrift

Het voorbeeld verzetschrift kunt u hieronder downloaden en direct gebruiken om verzet in te stellen tegen een strafbeschikking die aan u is opgelegd. Controleer altijd goed of het adres op het verzetschrift overeenkomt met het adres dat op de strafbeschikking staat vermeld.

Voorbeeld verzetschrift strafbeschikking

Uitleg invullen verzetschrift

Wij hebben het verzetschrift zo opgesteld dat het voor u erg eenvoudig is om deze in te vullen en te versturen. Waar nodig kunt u zelf nog zelf het voorbeeld verzetschrift aanpassen.
Stappenplan:

1. Als eerste vult u bij referentie/kenmerk het nummer in van de strafbeschikking. Deze vindt u op de strafbeschikking die u toegestuurd hebt gekregen.
2. Vervolgens vult u uw naam- en adresgegevens in.
3. Daarna vult u onder “gronden van het verzet” in waarom u het niet eens bent met de opgelegde strafbeschikking. U kunt desgewenst ook bewijsstukken (zoals verklaringen van getuigen) als bijlage meesturen. Wees hier wel erg terughoudend in. U moet nog niet te diep op de zaak ingaan. U kunt later alsnog uitgebreid verweer voeren wanneer u wordt opgeroepen om bij de rechter te verschijnen. Op dat moment kunt u ook (via uw advocaat) inzage in het strafdossier vragen, zodat u beter in staat bent om goed uw verdediging te voeren. Op zich kunt u volstaan met de opmerking dat u de aan u verweten gedraging(en) ontkent. 
4. Tot slot vult u de datum in van ondertekening, en ondertekent u het verzetschrift in het rechterblok waar handtekening staat vermeld. Daaronder dient u uw naam te vermelden.
5. Vergeet niet een kopie van de strafbeschikking als bijlage bij het verzetschrift mee te sturen.

Termijn

Het verzet dient binnen 14 dagen na ontvangst van de strafbeschikking te zijn ingediend. Deze termijn is erg kort, dus doe het zo snel mogelijk.

DISCLAIMER
Wij adviseren u echter om voor het instellen van verzet gebruik te maken van de deskundige rechtsbijstand door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Meld uw zaak daarom bij ons aan. Wij zullen u doorverwijzen naar een advocaat uit ons netwerk. 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden