085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Voeging benadeelde partij

U kunt zich voegen als benadeelde partij in een strafzaak tegen een verdachte. Er kunnen meerdere redenen zijn om u te voegen als benadeelde partij. U kunt u voegen als benadeelde partij om een vordering tot schadevergoeding in te dienen via een voegingsformulier benadeelde partij, maar u kunt ook besluiten om uzelf te voegen om enkel op de hoogte te blijven van het verloop en de uitkomst van de strafzaak, of om een kopie van de processtukken te verkrijgen.

Schadevergoeding vorderen

De meest voorkomende reden van slachtoffers om zich te voegen als benadeelde partij in de strafzaak is om schadevergoeding te vorderen van de verdachte. Als benadeelde partij kunt u een voegingsformulier benadeelde partij invullen en indienen. De rechter zal uw vorderng tot schadevergoeding vervolgens ter terechtzitting behandelen, en indien mogelijk de vordering toewijzen.

Meer informatie schadevergoeding slachtoffer>

Voeging via advocaat

Wilt u weten welke schade in uw zaak gevorderd kan worden, raadpleeg dan een advocaat. Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u onmiddellijk in contact met een advocaat uit ons netwerk. Wanneer u slachtoffer bent geworden van een ernstig misdrijf (o.a. ware mishandeling, zedendelict etc) waarbij u psychische schade en/of letselschade hebt opgelopen, dan hebt u zelfs recht op kosteloze rechtsbijstand door een pro deo advocaat. Op grond van artikel 44 lid 4 Wet op de Rechtsbijstand mag er in die gevallen ook geen eigen bijdrage worden gevorderd. Dit betekent dat de volledige rechtsbijstand wordt vergoed door de Staat.

Artikel 44 lid 4 Wet op de Rechtsbijstand: “Ongeacht de draagkracht is rechtsbijstand aan een slachtoffer van een misdrijf tegen de zeden of een geweldsmisdrijf kosteloos, indien in de desbetreffende zaak vervolging is ingesteld en het slachtoffer overeenkomstig artikel 3 van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in aanmerking komt voor een uitkering.”

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden