085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Vernieling

Bij vernieling gaat het erom dat u een goed, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, opzettelijk en wederrechtelijk, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt. Vernieling is een misdrijf en is strafbaar gesteld in artikel 350 Wetboek van Strafrecht (Sr.)

Het verschil tussen vernieling en het per ongeluk kapot maken zit in het woord “opzettelijk”. Alleen opzettelijke vernielingen, beschadigingen, etc. zijn strafbaar. Een van de belangrijkste verweren tegen een verdenking van vernieling is dan ook dat u het goed wel heeft kapot gemaakt, maar dat dit niet opzettelijk is gebeurd.

Of er sprake is van een strafbare vernieling is echt afhankelijk van de omstandigheden van het geval.  Een gespecialiseerde advocaat kan u adviseren of in uw situatie sprake is van vernieling en welke verweren eventueel gevoerd kunnen worden tegen de verdenking van vernieling. Het  is het belangrijk dat u zich direct goed laat voorlichten over uw mogelijkheden door een gespecialiseerde advocaat strafrecht. Een advocaat kan u adviseren over wat u het beste kunt verklaren tijdens uw verhoor bij de politie. Ook kan de advocaat voor u de verklaringen (het proces-verbaal) opvragen bij het openbaar ministerie en, zal hij u ter terechtzitting bij de politierechter bijstaan.

In de meeste gevallen krijgt u tegenwoordig voor vernieling een strafbeschikking opgelegd. Wees erop bedacht dat u binnen 14 dagen verzet moet instellen tegen een strafbeschikking wanneer u het niet eens bent met de opgelegde straf. Ook voor het indienen van een verzetschrift kunt u contact opnemen met een gespecialiseerde advocaat uit ons netwerk.

Vernieling in Wetboek van Strafrecht

Vernieling is strafbaar gesteld in artikel 350 Wetboek van strafrecht (Sr.). In dit artikel is vernieling als volgt omschreven:

Artikel 350 Sr – vernieling

Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie

Straffen voor vernieling

Op vernieling is een maximum gevangenisstraf van 2 jaar gesteld. In de praktijk wordt doorgaans slechts een geldboete opgelegd of, bij ernstige gevallen, met veel schade tot gevolg, dan wel bij recidive een werkstraf. Slechts zelden wordt daadwerkelijk een gevangenisstraf opgelegd.

Wel moet u er rekening mee houden dat bij een veroordeling u tevens verplicht kunt worden om de schade te vergoeden aan de benadeelde partij. In verband met deze vordering is het belangrijk dat u wordt bijgestaan door een advocaat die tevens beschikt over de nodige kennis en ervaring met het aansprakelijkheidsrecht en het schadevergoedingsrecht. Onze advocaten zijn hierin mede gespecialiseerd.

Wanneer u een strafbeschikking krijgt, en meent onschuldig te zijn, moet u de strafbeschikking niet betalen. Het is belangrijk dat u in dat geval binnen 14 dagen verzet instelt. Uw advocaat kan dat voor u doen.

Onschuldig

In alle gevallen dat u meent onschuldig te zijn, is het uitermate belangrijk dat u wordt bijgestaan door een goede advocaat. De advocaat kan samen met u op basis van het dossier kijken naar de mogelijkheden om een vrijspraak te bepleiten. Hebt u een uitnodiging ontvangen om op het politiebureau een verklaring af te leggen, of verwacht u dat binnenkort de politie bij u op de stoep kan staan om u wegens vernieling aan te houden, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op om uw verklaring ter goedkeuring aan een advocaat voor te leggen.

Bewijs vernieling

Bij vernieling zal het met name gaan om de vraag of er voldoende bewijs in het dossier zit waaruit volgt dat de vernielingen echt door u zijn gepleegd. Voor een bewezenverklaring is minimaal vereist dat de aangifte wordt ondersteund door een andere verklaring van een getuige, of andersoortig bewijs. De advocaat kan zonodig uw standpunt onderbouwen door getuigen te horen, of andere onderzoeken te (laten) verrichten.

Indien uw verweer is dat u de vernielig, beschadiging, etc. niet opzettelijk hebt gepleegd, zal de officier van justitie het opzet moeten bewijzen. Het opzet kan uit de omstandigheden van het geval worden afgeleid, bijvoorbeeld op basis van verklaringen van getuigen over de wijze waarop de vernieling is gepleegd. Van opzet is al sprake wanneer u wellicht niet echt de bedoeling had om de vernieling te plegen, maar dat aangenomen op basis van de vastgestelde omstandigheden aangenomen kan worden dat u welbewust de aanmerkelijke kans hebt aanvaard dat een goed als gevolg van uw handelen beschadigd zou kunnen raken. Een voorbeeld is wanneer u steentjes gooit over een muur zonder dat u weet wat er aan de andere kant zit. Als daar aan de kant een geparkeerde auto beschadigd is geraakt door de steentjes, wordt gezegd dat u met uw handelen welbewust de aanmerkelijke kans daarop hebt aanvaard.

Politieverhoor vernieling

Wanneer u een uitnodiging hebt ontvangen voor een verhoor bij de politie, is het erg belangrijk dat u zich goed op dit politieverhoor voorbereidt. Wij adviseren u daarom ter voorbereiding op dit verhoor de informatiebrochure ‘vernieling’ te bestellen. In de informatiebrochure worden alle mogelijke verweren voor vernieling besproken en verder uitgelegd aan de hand van het wettelijk kader en de jurisprudentie. Na het lezen van de brochure weet u precies wat u wel en niet kunt verklaren wanneer u op verhoor bij politie moet verschijnen.

> Informatiebrochure vernieling

Advocaat vernieling

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat in vernielingen.

Alle bij ons netwerk aangesloten advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief van € 135,00. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden