085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Verkrachting – advocaat nodig?

Wordt u beschuldigd van verkrachting? Heeft u een dagvaarding gekregen om bij de rechtbank te verschijnen? Wordt aan u verkrachting in enigerlei vorm ten laste gelegd? Of moet u nog bij de politie komen om gehoord te worden, nadat iemand tegen u aangifte heeft gedaan van verkrachting? Op verkrachting staan hoge straffen gesteld. Het is daarom erg belangrijk dat u in dit soort zaken wordt bijgestaan door een zedenadvocaat, met als specialisatie verkrachtingszaken.

Wanneer is er sprake van verkrachting?

Verkrachting is strafbaar gesteld in art. 242 Wetboek van Strafrecht (Sr.). Strafbaar gesteld is het door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingen tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam. Het gaat dus om het wederrechtelijk binnendringen van iemands lichaam. Dat kan met de penis of een vinger zijn, maar ook met voorwerpen. Het is vaste rechtspraak dat al van verkrachting wordt gesproken wanneer een vrouw tussen de schaamlippen wordt aangeraakt.
Een opgedrongen tongzoen wordt tegenwoordig niet meer aangemerkt als verkrachting, maar als een ontuchtige handeling.

Verdediging tegen beschuldiging verkrachting

Bij verkrachting is het met name belangrijk dat u zich in een zo vroeg mogelijk stadium laat bijstaan door een zedenadvocaat, die ook is gespecialiseerd in verkrachtingszaken. Dit advies geldt voor alle verkrachtingszaken, ook in het geval u onschuldig bent. Raadpleeg altijd eerst een advocaat voordat u door de politie wordt verhoord. In voorkomende gevallen kan de advocaat proberen aanwezig te zijn tijdens de verhoren bij de politie.

In een zo vroeg mogelijk stadium moet de verdedigingsstrategie worden bepaald. Voor een verdachte bestaan er twee hoofdverweren:

1. Er heeft geen seksueel contact plaatsgevonden; dus van verkrachting kan ook geen sprake zijn.
2. Er heeft wel seksueel contact plaatsgevonden, maar dat was vrijwillig. Er is nimmer sprake geweest van dwang.

Belangrijk is dat u zich goed laat voorlichten door een advocaat alvorens u de keuze van de te voeren verdedigingsstrategie maakt. Is er bewijs (bijv. DNA uit aangetroffen spermasporen) dat u seksueel contact heeft gehad met een ander, dan is het niet verstandig om dit te ontkennen. U kunt dan beter de verdediging richten op het ontkennen van dwang.

Over de vraag of seksueel contact onder dwang heeft plaatsgevonden, bestaat veel jurisprudentie. Uw advocaat kan u hier veel meer over vertellen.

Hoogte straffen verkrachting

Als uitgangspunt bij een veroordeling voor verkrachting geldt  een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 36 maanden. Het gaat dan om een vaginale/orale/anale verkrachting met de penis/vinger(s)/voorwerp(en), eenmalig gepleegd door één meerderjarige verdachte zonder recidive. De werkelijke straf is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waarbij de volgende delictspecifieke factoren een rol kunnen spelen:

− Binnen relatiesfeer (partner/ex-partner); vriendschappelijke relatie tussen dader en slachtoffer− Groepsverkrachting

− Bijzondere gewelddadigheid (ernst/mate)

− Herhalingen handelingen gedurende langere periode (frequentie)

− Bijzondere bedreigende en/of vernederende setting (lange duur, vrijheidsbeneming, bedreigingen, penetratie met voorwerpen, ongesteldheid, vastbinden)

− Onverhoedse aanval

− Pleegplaats: publiek domein/woning slachtoffer/meevoeren naar afgelegen locatie

− Vooropgezet plan (bewuste overweging en voorbereiding)

− Geen gebruik condoom

− Binnen afhankelijkheidsrelatie

− Leeftijd slachtoffer

− (Andere) bijzondere kwetsbaarheid slachtoffer (lichamelijke/geestelijke beperking, beschonken toestand, drugsgebruik)

− Bijzondere schadelijke gevolgen (ontmaagding, aanzienlijk geestelijk of lichamelijk letsel, verstoring/impact gezinsleven, verstoren seksuele ontwikkeling, besmettingsrisico HIV, SOA)

Wilt u meer lezen over strafvordering bij verkrachting? Lees dan de Richtlijn strafvordering 2013 van het OM.

In de orientatiepunten die rechters hanteren zijn nog meer strafmaat bepalende factoren neergelegd:

– Frequentie
– Duur
– Leeftijd slachtoffer
– (Andere) bijzondere kwetsbaarheid slachtoffer
– Bijzondere schadelijke gevolgen voor slachtoffer (bijv. ontmaagding, aanzienlijk geestelijk of lichamelijk letsel, besmettingsrisico)
– Geweld (ernst/mate)
– Aard van de gedraging (bijv. tongzoen, mindere ernst van de inbreuk op de integriteit, onverhoedse aanval)
– Recidive
– Meer daders
– Bijzondere bedreigende en/of vernederende setting (bijv. vrijheidsbeneming, bedreigingen, anale penetratie, penetratie met voorwerpen)
– Misbruik overwicht en/of vertrouwen
– Relatiesfeer
– Eerdere vrijwillige seksuele relatie dader/slachtoffer
– Relevant eigen gedrag slachtoffer
– Bijzondere negatieve gevolgen voor dader 

> Meer informatie ‘straffen bij verkrachting’

Voorbereiding politieverhoor verkrachting

Indien u binnenkort een politieverhoor hebt waarbij u verdacht wordt van verkrachting is het erg belangrijk dat u zich goed op dit verhoor voorbereidt. Denk niet te snel dat u toch niets verkeerd hebt gedaan, en dat u onschuldig bent. 

Sowieso adviseren wij u om de informatiebrochure ‘verkrachting’ te bestellen via www.informatiebrochure-politieverhoor.nl. De informatiebrochure is erg uitgebreid en bereidt u volledig voor op iedere situatie waarmee u te maken kunt krijgen tijdens het politieverhoor. 

Advocaat verkrachtingszaken

Verkrachtingszaken kunnen erg lastig zijn. Vaak spelen er verschillende verweren een belangrijke rol, zoals de vraag of er bewijs (DNA) ligt voor sekuseel contact, en of dat contact onder dwang heeft plaatsgevonden. Het gaat om het analyseren en beoordelen van verklaringen en andere bewijzen op betrouwbaarheid en juistheid. Verklaringen moeten zorgvuldig met elkaar vergleken worden, en soms moet er gevraagd worden om contra-expertise voor aangetroffen sporen. Juist in dit soort zaken is het belangrijk dat u wordt bijgestaan door een zedenadvocaat die gespecialiseerd is in verkrachtingszaken.

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat. Onze advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief van € 135,00. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

> MEER INFORMATIE OVER VERKRACHTING

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden