085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Verhoor politie tips

Moet u binnenkort op verhoor bij de politie komen? Bekijk deze tips alvast ter voorbereiding op het verhoor. 

1. Neem voor het verhoor contact op met een advocaat

Het is echt belangrijk dat u voor het verhoor de zaak bespreekt met een advocaat, zelfs in de kleinere zaken. Dit kan echt het verschil uitmaken tussen een vrijspraak of een veroordeling. Juist aan het begin van een strafzaak kan een advocaat de grootste invloed uitoefenen. Doet u het aan het begin verkeerd door uzelf onnodig te belasten, dan wordt het erg lastig om dit later nog te veranderen. En denk niet te snel dat u gewoon gaat ontkennen en dat de politie u dan toch niets kan maken, want ook door te ontkennen kunt u bewijs tegen uzelf leveren!

2. Zwijgrecht bij verhoor politie

Maak tijdens het verhoor zo nodig gebruik van uw zwijgrecht. Tijdens het verhoor bij de politie bent u niet verplicht om antwoord te geven op de vragen. Of u moet zwijgen of juist moet verklaren, verschilt per zaak. Bespreek dit voor het verhoor met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. 

>Meer informatie over het zwijgrecht

3. Kennisneming van de processtukken voor verhoor

Op grond van artikel 30 lid 1 Sv heeft een verdachte recht op kennisneming van de processtukken vanaf het eerste verhoor na aanhouding. In de praktijk leeft dit artikel helaas nog niet echt. Het is onvoldoende doorgedrongen bij politie en justitie dat u als verdachte recht hebt op kennisneming van de processtukken, nog voordat u feitelijk wordt verhoord. Vraag altijd aan het begin van het verhoor om de verklaringen van de aangever, getuigen en de overige stukken uit het dossier te mogen inzien. In 90% van de gevallen zal dit u worden geweigerd. Laat deze weigering dan in ieder geval opnemen in het proces-verbaal. Vervolgens kunt u ervoor kiezen om een beroep te doen op uw zwijgrecht.

4. Aannemelijke verklaring tijdens verhoor

Als u besluit om tijdens het verhoor wel een verklaring af te leggen dan moet de verklaring wel aannemelijk zijn. U doet er verstandig aan om alleen te verklaren over feiten en omstandigheden die aannemelijk zijn. Een verhaal moet logisch en geloofwaardig zijn. Uw mag zelf weten wat u verklaart, maar het is wel belangrijk dat uw verklaring zo dicht mogelijk tegen de feiten aanzit. Wanneer uw verklaring volledig afwijkt van wat getuigen verklaren of van wat op camerabeelden is te zien, dan zult u niet zo snel geloofd worden door een rechter. Meer informatie over de aannemelijkheid van verklaringen leest u bij de artikelen over het politieverhoor per afzonderlijk strafbaar feit.

5. Praat nooit ‘buiten het verhoor om’ met de politie

U mag nooit ‘buiten een verhoor om’ met de politie praten. Alles dat u tegenover de politie verklaart, kan wordt genoteerd in een proces-verbaal van bevindingen van de politieagent, en kan later tegen u als bewijs worden gebruikt. Wanneer u buiten het verhoor om met de politie zou praten, kan dat tegen u worden gebruikt.

6. Vraag tussentijds om inzage in proces-verbaal van verhoor (uw verklaring)

Het proces-verbaal van verhoor moet volledig kloppen met wat u hebt verklaard. Bij het afleggen van de verklaring, moet u goed opletten wat u verklaart en wat de politie opschrijft. Hoewel de politie verplicht is om precies te noteren wat u tijdens het verhoor verklaart, leert de ervaring dat de politie de verklaring van de verdachte soms zelf zo noteert als dat het hen goed uitkomt. 

7. Lees verklaring bij einde verhoor goed door

Aan het eind van het verhoor zal de politie vragen of u uw verklaring wilt ondertekenen. U mag uw verklaring nooit ondertekenen voordat u zelf uw verklaring zorgvuldig hebt doorgelezen en u er zeker van bent dat hetgeen de politie heeft opgeschreven overeenkomt met dat wat u hebt verklaard. Lees uw verklaring aan het einde van het verhoor daarom altijd rustig en aandachtig door en laat de verklaring aanpassen wanneer het niet klopt. Laat u daarbij niet onder druk zetten wanneer de politie boos wordt of ongeduldig raakt omdat het te lang duurt. Het gaat om uw zaak en wanneer uw verklaring niet juist is, terwijl u de verklaring wel hebt ondertekend, kan de rechter die verklaring gebruiken voor het bewijs.

8. Kopie proces-verbaal van verhoor

Op grond van artikel 31 sub a Sv. hebt u recht op een kopie van het proces-verbaal van verhoor. Dit artikel bepaalt dat aan u, als verdachte, nooit een afschrift van een proces-verbaal van uw eigen verhoor mag worden onthouden. Veel politieagenten zijn echter niet bekend met dit artikel en zullen weigeren om een kopie  aan u mee te geven. Accepteer dit nooit! Laat u niet afpoeieren door de politie! Als dwangmiddel kunt u weigeren om uw verklaring te ondertekenen als u geen kopie van het proces-verbaal van verhoor krijgt. Bespreek dit altijd voordat u de verklaring ondertekent!

9. Bestel informatiebrochure verhoor politie

Wilt u echt goed voorbereid zijn voor het verhoor bij de politie? Bestel dan een van onze informatiebrochures ter voorbereiding op het verhoor. Wij hebben een algemene informatiebrochure die ingaat om het verloop van het verhoor bij de politie in het algemeen, de risico’s, verhoormethoden, en uw rechten en weren tijdens het verhoor. U kunt uiteraard ook een van de delictspecifieke informatiebrochures bestellen. Per feit wordt er daarbij diep ingegaan om de materie en wordt er precies uitgelegd wat u tijdens het verhoor kunt verwachten. 

> Meer informatie verhoor politie

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden