085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Verhoor bij de politie; tips en adviezen

Wanneer u ervoor kiest om wel een verklaring af te leggen bij de politie, is het erg belangrijk dat u beseft dat u zelf kunt bepalen wat er uiteindelijk in het proces-verbaal van verhoor wordt geschreven. In de praktijk lijkt dat vaak anders omdat de verbalisanten de vragen stellen en daardoor het verhoor ook kunnen sturen en/of druk op u kunnen uitoefenen, maar u bepaalt zelf op welke vragen u wel en welke vragen u geen antwoord wil geven, en wanneer u wel antwoord, op welke wijze u dat doet en wat u zegt. Om u voldoende weerbaar te maken tegen de toch vaak vervelende verhoormethoden van de politie, volgen hieronder enkele tips en adviezen over hoe u het beste kunt handelen c.q. antwoorden in bepaalde situaties:

 • Hoewel het voor verdachten vaak anders lijkt, is de verdachte dus uiteindelijk de baas tijdens het verhoor. U bepaalt uiteindelijk wat in uw verklaring wordt gezet en wat niet!

• Ieder verhoor legt een bepaalde druk op een verdachte. U bent in een onzekere situatie gedetineerd en afgesloten van de buitenwereld. U moet goed voor uzelf nagaan of u in staat bent om ondanks die druk een verklaring af te leggen. Bent u bang dat u misschien dingen verkeerd gaat zeggen tijdens een verhoor, dan kunt u het beste niets verklaren. U doet er dan beter aan om een beroep te doen op uw zwijgrecht.
• De politie zal u ook bang proberen te maken door te dreigen dat u anders wel langer (soms wel tot 90 dagen) zult moeten blijven vastzitten. Luister hier niet naar! Uw advocaat kan vaak een betere inschatting maken van de tijd dat u moet blijven vastzitten dan de politie.
• In de ernstige zaken gebeurt het vaak dat u in korte tijd zeer vaak wordt gehoord door de politie, vaak uren achtereengesloten en meerdere dagen achter elkaar. Ook dan geldt dat u voor uzelf moet nagaan of u tot het afleggen van een (juiste) verklaring in staat bent. Lukt dat niet, dan kunt u weigeren om te verklaren en doet u een beroep op uw zwijgrecht, waarbij u als reden opgeeft dat u te moe bent om in vrijheid een verklaring af te leggen.
• Het kan ook voorkomen dat de druk tijdens het politieverhoor toeneemt omdat de politie u onder druk zet. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat men tegen u begint te schreeuwen, boos wordt, of nog erger met spullen begint te gooien. Als dat gebeurt kunt u het beste het verhoor direct beëindigen en een beroep doen op uw zwijgrecht. Indien u uw verklaring niet wil tekenen, dan moet u als reden daarvoor vermelden dat u zich onder druk gezet voelt en moet u ook aangeven wat de politie dan precies deed. De politie is verplicht dit op te nemen in uw verklaring!
• Vaak laat de politie u meermaals hetzelfde verhaal vertellen. Werk daar niet aan mee. U bent geen papegaai! Men probeert te kijken of uw verklaring consistent is. Wanneer de verklaring (gedeeltelijk) afwijkt, zal de politie (en mogelijk later ook de rechter) denken dat u liegt. Verklaar daarom slechts eenmaal over een gebeurtenis.
• Verklaar alleen over dingen die u zich nog goed kunt herinneren en waarvan u zeker weet dat het zo is gegaan. Ga niet gissen, gokken of raden. Laat u hierin ook niet beïnvloeden door de politie. Vergeten is menselijk, zo luidt ook het gezegde.
• Geloof niet in een good cop, bad cop; soms doet de ene verhoorder alsof hij uw vriend is en de ander de vijand. Vertrouw echter ook de “good cop” niet! Alleen de advocaat is uw vriend tijdens het voorarrest.
• Het komt voor dat de politie zoekt naar de zwakke plek van een verdachte. Dit gebeurt met name in de ernstige zaken. Men zal dan bijvoorbeeld uw familie, gezin of andere dierbaren betrekken in het verhoor door daar vragen over te stellen of men vertelt over hoe het slachtoffer er aan toe is en zegt of suggereert dat u daarvoor verantwoordelijk bent. Wees hier niet gevoelig voor. Weiger desnoods daarover te verklaren, of beëindig het verhoor en doe een beroep op uw zwijgrecht.
• Geloof niet zonder meer dat medeverdachten of getuigen belastend voor u hebben verklaard. Lees de andere verklaringen altijd zelf en bespreek dit eerst met uw advocaat voordat u reageert.
• Geloof niet wanneer de politie toezegt een goed woordje voor u te doen bij de rechter of wanneer strafvermindering wordt aangeboden. Bespreek dit eerst met uw advocaat en laat uw advocaat eventueel daarover onderhandelingen voeren.
• Geloof ook niet dat u een langere straf zult krijgen als u zwijgt of anders verklaart dan de politie wil.
• Ook gedurende het afleggen van een verklaring kunt u een beroep doen op uw zwijgrecht of uw verschoningsrecht. Als u dus een verklaring aflegt, bent u niet verplicht om over alles te verklaren. U bent niet verplicht mee te werken aan uw eigen veroordeling. Zwijg op onderdelen waar u mogelijk uzelf zou kunnen belasten, zeker wanneer u uw verklaring niet eerst met uw advocaat heeft besproken.
• Het heeft geen zin om eerst een verklaring af te leggen, maar deze niet te ondertekenen, zonder de reden te noemen waarom u niet wil tekenen. Vaak wordt de verklaring dan toch gebruikt voor het bewijs. U doet er dan verstandiger aan om te zwijgen. Als u uw verklaring niet wil tekenen, moet u ook altijd de reden daarvan noemen en laten vastleggen in uw verklaring!

> Veelgestelde vragen verhoor politie

Informatiebrochures politieverhoor

Ter voorbereiding op het politieverhoor hebben wij speciale informatiebrochures geschreven.

> Algemene informatiebrochure

De informatiebrochure ‘politieverhoor algemeen, tips en trucs voor verdachten’ bevat de basisinformatie, -tips en -adviezen die u nodig hebt voor wanneer u binnenkort als verdachte door de politie verhoord zult worden. Wij raden u aan om deze brochure altijd te bestellen in combinatie met de speciale informatiebrochure over het feit, waarvan u verdacht wordt.

> Informatiebrochure per delict

Daarnaast bieden wij ook voor een groot aantal delicten specifieke informatiebrochures aan. Deze uitgebreide informatiebrochures bevatten voor ieder delict afzonderlijk de informatie, tips en adviezen die u nodig hebt voor wanneer u binnenkort als verdachte door de politie verhoord

zult worden. Wij raden u aan om deze brochure altijd in combinatie met de algemene informatiebrochure ter voorbereiding op het politieverhoor te bestellen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden