085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)


Informatie

Verhoor politie tips

Geplaatst op 06 september 2015

Moet u binnenkort op verhoor bij de politie komen? Bekijk deze tips alvast ter voorbereiding op het verhoor. 

1. Neem voor het verhoor contact op met een advocaat

Het is echt belangrijk dat u voor het verhoor de zaak bespreekt met een advocaat, zelfs in de kleinere zaken. Dit kan echt het verschil uitmaken tussen een vrijspraak of een veroordeling. Juist aan het begin van een strafzaak kan een advocaat de grootste invloed uitoefenen. Doet u het aan het begin verkeerd door uzelf onnodig te belasten, dan wordt het erg lastig om dit later nog te veranderen. En denk niet te snel dat u gewoon gaat ontkennen en dat de politie u dan toch niets kan maken, want ook door te ontkennen kunt u bewijs tegen uzelf leveren!

2. Zwijgrecht bij verhoor politie

Maak tijdens het verhoor zo nodig gebruik van uw zwijgrecht. Tijdens het verhoor bij de politie bent u niet verplicht om antwoord te geven op de vragen. Of u moet zwijgen of juist moet verklaren, verschilt per zaak. Bespreek dit voor het verhoor met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. 

>Meer informatie over het zwijgrecht

3. Kennisneming van de processtukken voor verhoor

Op grond van artikel 30 lid 1 Sv heeft een verdachte recht op kennisneming van de processtukken vanaf het eerste verhoor na aanhouding. In de praktijk leeft dit artikel helaas nog niet echt. Het is onvoldoende doorgedrongen bij politie en justitie dat u als verdachte recht hebt op kennisneming van de processtukken, nog voordat u feitelijk wordt verhoord. Vraag altijd aan het begin van het verhoor om de verklaringen van de aangever, getuigen en de overige stukken uit het dossier te mogen inzien. In 90% van de gevallen zal dit u worden geweigerd. Laat deze weigering dan in ieder geval opnemen in het proces-verbaal. Vervolgens kunt u ervoor kiezen om een beroep te doen op uw zwijgrecht.

4. Aannemelijke verklaring tijdens verhoor

Als u besluit om tijdens het verhoor wel een verklaring af te leggen dan moet de verklaring wel aannemelijk zijn. U doet er verstandig aan om alleen te verklaren over feiten en omstandigheden die aannemelijk zijn. Een verhaal moet logisch en geloofwaardig zijn. Uw mag zelf weten wat u verklaart, maar het is wel belangrijk dat uw verklaring zo dicht mogelijk tegen de feiten aanzit. Wanneer uw verklaring volledig afwijkt van wat getuigen verklaren of van wat op camerabeelden is te zien, dan zult u niet zo snel geloofd worden door een rechter. Meer informatie over de aannemelijkheid van verklaringen leest u bij de artikelen over het politieverhoor per afzonderlijk strafbaar feit.

5. Praat nooit ‘buiten het verhoor om’ met de politie

U mag nooit ‘buiten een verhoor om’ met de politie praten. Alles dat u tegenover de politie verklaart, kan wordt genoteerd in een proces-verbaal van bevindingen van de politieagent, en kan later tegen u als bewijs worden gebruikt. Wanneer u buiten het verhoor om met de politie zou praten, kan dat tegen u worden gebruikt.

6. Vraag tussentijds om inzage in proces-verbaal van verhoor (uw verklaring)

Het proces-verbaal van verhoor moet volledig kloppen met wat u hebt verklaard. Bij het afleggen van de verklaring, moet u goed opletten wat u verklaart en wat de politie opschrijft. Hoewel de politie verplicht is om precies te noteren wat u tijdens het verhoor verklaart, leert de ervaring dat de politie de verklaring van de verdachte soms zelf zo noteert als dat het hen goed uitkomt. 

7. Lees verklaring bij einde verhoor goed door

Aan het eind van het verhoor zal de politie vragen of u uw verklaring wilt ondertekenen. U mag uw verklaring nooit ondertekenen voordat u zelf uw verklaring zorgvuldig hebt doorgelezen en u er zeker van bent dat hetgeen de politie heeft opgeschreven overeenkomt met dat wat u hebt verklaard. Lees uw verklaring aan het einde van het verhoor daarom altijd rustig en aandachtig door en laat de verklaring aanpassen wanneer het niet klopt. Laat u daarbij niet onder druk zetten wanneer de politie boos wordt of ongeduldig raakt omdat het te lang duurt. Het gaat om uw zaak en wanneer uw verklaring niet juist is, terwijl u de verklaring wel hebt ondertekend, kan de rechter die verklaring gebruiken voor het bewijs.

8. Kopie proces-verbaal van verhoor

Op grond van artikel 31 sub a Sv. hebt u recht op een kopie van het proces-verbaal van verhoor. Dit artikel bepaalt dat aan u, als verdachte, nooit een afschrift van een proces-verbaal van uw eigen verhoor mag worden onthouden. Veel politieagenten zijn echter niet bekend met dit artikel en zullen weigeren om een kopie  aan u mee te geven. Accepteer dit nooit! Laat u niet afpoeieren door de politie! Als dwangmiddel kunt u weigeren om uw verklaring te ondertekenen als u geen kopie van het proces-verbaal van verhoor krijgt. Bespreek dit altijd voordat u de verklaring ondertekent!

9. Bestel informatiebrochure verhoor politie

Wilt u echt goed voorbereid zijn voor het verhoor bij de politie? Bestel dan een van onze informatiebrochures ter voorbereiding op het verhoor. Wij hebben een algemene informatiebrochure die ingaat om het verloop van het verhoor bij de politie in het algemeen, de risico’s, verhoormethoden, en uw rechten en weren tijdens het verhoor. U kunt uiteraard ook een van de delictspecifieke informatiebrochures bestellen. Per feit wordt er daarbij diep ingegaan om de materie en wordt er precies uitgelegd wat u tijdens het verhoor kunt verwachten. 

> Meer informatie verhoor politie

 

Lees meer ›

Tips verhoor politie

Geplaatst op 06 september 2015

Moet u binnenkort op verhoor bij de politie komen? Bekijk deze tips alvast ter voorbereiding op het verhoor. 

1. Neem voor het verhoor contact op met een advocaat

Het is echt belangrijk dat u voor het verhoor de zaak bespreekt met een advocaat, zelfs in de kleinere zaken. Dit kan echt het verschil uitmaken tussen een vrijspraak of een veroordeling. Juist aan het begin van een strafzaak kan een advocaat de grootste invloed uitoefenen. Doet u het aan het begin verkeerd door uzelf onnodig te belasten, dan wordt het erg lastig om dit later nog te veranderen. En denk niet te snel dat u gewoon gaat ontkennen en dat de politie u dan toch niets kan maken, want ook door te ontkennen kunt u bewijs tegen uzelf leveren!

> Rol van advocaat bij verhoor

2. Zwijgrecht bij verhoor politie

Maak tijdens het verhoor zo nodig gebruik van uw zwijgrecht. Tijdens het verhoor bij de politie bent u niet verplicht om antwoord te geven op de vragen. Of u moet zwijgen of juist moet verklaren, verschilt per zaak. Bespreek dit voor het verhoor met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. 

>Meer informatie over het zwijgrecht

3. Kennisneming van de processtukken voor verhoor

Op grond van artikel 30 lid 1 Sv heeft een verdachte recht op kennisneming van de processtukken vanaf het eerste verhoor na aanhouding. In de praktijk leeft dit artikel helaas nog niet echt. Het is onvoldoende doorgedrongen bij politie en justitie dat u als verdachte recht hebt op kennisneming van de processtukken, nog voordat u feitelijk wordt verhoord. Vraag altijd aan het begin van het verhoor om de verklaringen van de aangever, getuigen en de overige stukken uit het dossier te mogen inzien. In 90% van de gevallen zal dit u worden geweigerd. Laat deze weigering dan in ieder geval opnemen in het proces-verbaal. Vervolgens kunt u ervoor kiezen om een beroep te doen op uw zwijgrecht.

> Meer informatie kennisneming processtukken

4. Aannemelijke verklaring tijdens verhoor

Als u besluit om tijdens het verhoor wel een verklaring af te leggen dan moet de verklaring wel aannemelijk zijn. U doet er verstandig aan om alleen te verklaren over feiten en omstandigheden die aannemelijk zijn. Een verhaal moet logisch en geloofwaardig zijn. Uw mag zelf weten wat u verklaart, maar het is wel belangrijk dat uw verklaring zo dicht mogelijk tegen de feiten aanzit. Wanneer uw verklaring volledig afwijkt van wat getuigen verklaren of van wat op camerabeelden is te zien, dan zult u niet zo snel geloofd worden door een rechter. Meer informatie over de aannemelijkheid van verklaringen leest u bij de artikelen over het politieverhoor per afzonderlijk strafbaar feit.

5. Praat nooit ‘buiten het verhoor om’ met de politie

U mag nooit ‘buiten een verhoor om’ met de politie praten. Alles dat u tegenover de politie verklaart, kan wordt genoteerd in een proces-verbaal van bevindingen van de politieagent, en kan later tegen u als bewijs worden gebruikt. Wanneer u buiten het verhoor om met de politie zou praten, kan dat tegen u worden gebruikt.

6. Vraag tussentijds om inzage in proces-verbaal van verhoor (uw verklaring)

Het proces-verbaal van verhoor moet volledig kloppen met wat u hebt verklaard. Bij het afleggen van de verklaring, moet u goed opletten wat u verklaart en wat de politie opschrijft. Hoewel de politie verplicht is om precies te noteren wat u tijdens het verhoor verklaart, leert de ervaring dat de politie de verklaring van de verdachte soms zelf zo noteert als dat het hen goed uitkomt. 

7. Lees verklaring bij einde verhoor goed door

Aan het eind van het verhoor zal de politie vragen of u uw verklaring wilt ondertekenen. U mag uw verklaring nooit ondertekenen voordat u zelf uw verklaring zorgvuldig hebt doorgelezen en u er zeker van bent dat hetgeen de politie heeft opgeschreven overeenkomt met dat wat u hebt verklaard. Lees uw verklaring aan het einde van het verhoor daarom altijd rustig en aandachtig door en laat de verklaring aanpassen wanneer het niet klopt. Laat u daarbij niet onder druk zetten wanneer de politie boos wordt of ongeduldig raakt omdat het te lang duurt. Het gaat om uw zaak en wanneer uw verklaring niet juist is, terwijl u de verklaring wel hebt ondertekend, kan de rechter die verklaring gebruiken voor het bewijs.

8. Kopie proces-verbaal van verhoor

Op grond van artikel 31 sub a Sv. hebt u recht op een kopie van het proces-verbaal van verhoor. Dit artikel bepaalt dat aan u, als verdachte, nooit een afschrift van een proces-verbaal van uw eigen verhoor mag worden onthouden. Veel politieagenten zijn echter niet bekend met dit artikel en zullen weigeren om een kopie  aan u mee te geven. Accepteer dit nooit! Laat u niet afpoeieren door de politie! Als dwangmiddel kunt u weigeren om uw verklaring te ondertekenen als u geen kopie van het proces-verbaal van verhoor krijgt. Bespreek dit altijd voordat u de verklaring ondertekent!

Lees meer ›

Advocaat bij verhoor minderjarige/kind

Geplaatst op 08 november 2013

Een advocaat bij het verhoor is over het algemeen verstandig bij de wat ernstige feiten, maar bij minderjarige/kinderen is het atijd verstandig dat een advocaat bij het verhoor aanwezig is. Juist kinderen zijn kwetsbaar, waardoor het gevaar bestaat dat het kind door de druk van de politie wordt gedwongen tot een (onterechte) bekentenis. Een advocaat kan erop toezien dat de rechten van het kind worden beschermd, en hij kan het kind tussentijds adviseren over de beste verdedigingstrategie; zwijgen of verklaren, en indien er gekozen wordt voor het afleggen van een verklaring kan de advocaat samen met de minderjarige afspreken wat er wel en wat niet wordt verklaard.

Lees meer ›

Verklaring verdachte bij politie

Geplaatst op 30 april 2013

Als u als verdachte gehoord moet worden door de politie gelden er een aantal uitgangspunten. U hebt als verdachte bepaalde rechten waar u zich goed bewust van moet zijn. Het verhoor bij de politie is net een schaakspel. U moet begrijpen wat de strekking van de vraag is. Wat wil de politie weten, en vervolgens moet u bij uzelf te raden gaan of  u met het antwoord op die vraag uzelf kunt belasten. Als er ook maar een klein risico bestaat dat u uzelf kunt belasten, moet u altijd zwijgen. Als verdachte hoeft u niet mee te werken met het verhoor door de politie. U bent niet verplicht om mee te werken aan uw eigen veroordeling! 

Lees meer ›

Uitnodiging voor verhoor politie

Geplaatst op 30 april 2013

Heeft u per brief of telefisch een uitnodiging ontvangen van de politie om u te melden op het politiebureau voor een verhoor? Lees dan de onderstaande informatie goed door.

Lees meer ›

Advocaat bij politieverhoor

Geplaatst op 30 april 2013

Een advocaat die aanwezig is bij het politieverhoor kan echt het verschil uitmaken voor de uitkomst van de zaak. Sinds 1 maart 2016 is het een recht om u door een advocaat te laten bijstaan tijdens het politieverhoor. Het advies is om hier altijd gebruik van te maken. De bijstand van de advocaat en de voorbereiding op het verhoor kan in veel gevallen het verschil betekenen tussen een vrijspraak/sepot en een veroordeling. 

Wanneer u verdacht wordt van een strafbaar feit, doet u er altijd verstandig aan om eerst een advocaat te raadplegen. Heeft u een uitnodiging ontvangen voor een politieverhoor, neem dan altijd eerst contact op met een gespecialiseerde advocaat uit ons netwerk.  Met de advocaat kunt u uw spreken en de eerste verdedigingsstrategie bepalen. De advocaat kan u voorbereiden op het politieverhoor en toestemming vragen om hierbij aanwezig te zijn.

Denk niet te gauw dat u het wel alleen af kunt en omdat u toch niet te verbergen heeft. Het feit dat u door de politie wordt uitgenodigd voor een verhoor betekent al dat de politie u ervan verdenkt dat strafbare feit te hebben gepleegd. De politie wil dan nog alleen even een ‘verklaring’ (lees: bekentenis) van u hebben. Pas hier echt voor op! 
Wij hebben het al vaak genoeg meegemaakt dat wij later een dossier krijgen van een verdachte die zichzelf onbedoeld heeft belast door toch antwoord te geven op bepaalde vragen van de politie. De verhoren van de politie zijn zo opgebouwd en ingericht dat zij de bedoeling hebben om u in de val te lokken. Dit noemen ze ook wel het verhoorplan. De vragen hebben ze vaak vooraf al bedacht, zodat ze precies weten hoe ze u kunnen pakken. Alleen met de bijstand van een gespecialiseerde advocaat kunt u vooraf de vragen inschatten en de verdedigingsstrategie bepalen.

> Meer informatie advocaat bij politieverhoor

Lees meer ›

Verhoor bij de politie; tips en adviezen

Geplaatst op 23 februari 2013

Wanneer u ervoor kiest om wel een verklaring af te leggen bij de politie, is het erg belangrijk dat u beseft dat u zelf kunt bepalen wat er uiteindelijk in het proces-verbaal van verhoor wordt geschreven. In de praktijk lijkt dat vaak anders omdat de verbalisanten de vragen stellen en daardoor het verhoor ook kunnen sturen en/of druk op u kunnen uitoefenen, maar u bepaalt zelf op welke vragen u wel en welke vragen u geen antwoord wil geven, en wanneer u wel antwoord, op welke wijze u dat doet en wat u zegt. Om u voldoende weerbaar te maken tegen de toch vaak vervelende verhoormethoden van de politie, volgen hieronder enkele tips en adviezen over hoe u het beste kunt handelen c.q. antwoorden in bepaalde situaties:

Lees meer ›

Zwijgrecht; zwijgen of verklaren?

Geplaatst op 22 februari 2013

Tijdens de periode dat u op het politiebureau zit, zult u (regelmatig) worden gehoord door de politie. Aanbevolen wordt om altijd eerst een advocaat te spreken, voordat u een verklaring aflegt bij de politie. De advocaat heeft een geheimhoudingsplicht.

Lees meer ›

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden