085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Advocaat bij politieverhoor

Een advocaat die aanwezig is bij het politieverhoor kan echt het verschil uitmaken voor de uitkomst van de zaak. Sinds 1 maart 2016 is het een recht om u door een advocaat te laten bijstaan tijdens het politieverhoor. Het advies is om hier altijd gebruik van te maken. De bijstand van de advocaat en de voorbereiding op het verhoor kan in veel gevallen het verschil betekenen tussen een vrijspraak/sepot en een veroordeling. 

Wanneer u verdacht wordt van een strafbaar feit, doet u er altijd verstandig aan om eerst een advocaat te raadplegen. Heeft u een uitnodiging ontvangen voor een politieverhoor, neem dan altijd eerst contact op met een gespecialiseerde advocaat uit ons netwerk.  Met de advocaat kunt u uw spreken en de eerste verdedigingsstrategie bepalen. De advocaat kan u voorbereiden op het politieverhoor en toestemming vragen om hierbij aanwezig te zijn.

Denk niet te gauw dat u het wel alleen af kunt en omdat u toch niet te verbergen heeft. Het feit dat u door de politie wordt uitgenodigd voor een verhoor betekent al dat de politie u ervan verdenkt dat strafbare feit te hebben gepleegd. De politie wil dan nog alleen even een ‘verklaring’ (lees: bekentenis) van u hebben. Pas hier echt voor op! 
Wij hebben het al vaak genoeg meegemaakt dat wij later een dossier krijgen van een verdachte die zichzelf onbedoeld heeft belast door toch antwoord te geven op bepaalde vragen van de politie. De verhoren van de politie zijn zo opgebouwd en ingericht dat zij de bedoeling hebben om u in de val te lokken. Dit noemen ze ook wel het verhoorplan. De vragen hebben ze vaak vooraf al bedacht, zodat ze precies weten hoe ze u kunnen pakken. Alleen met de bijstand van een gespecialiseerde advocaat kunt u vooraf de vragen inschatten en de verdedigingsstrategie bepalen.

> Meer informatie advocaat bij politieverhoor

Voordelen advocaat bij politieverhoor

De aanwezigheid van een advocaat bij het verhoor door de politie biedt een aantal voordelen:

  • Het grootste voordeel is dat de aanwezigheid van de advocaat bij het politieverhoor voorkomt dat de politie geen ongeoorloofde druk uitoefent op een verdachte. Sowieso gaat van ieder politieverhoor een zekere druk voor u, als verdachte, uit. Het is belangrijk dat er dan een advocaat aanwezig is die kan ingrijpen wanneer de vragen die de verbalisanten stellen de grenzen van het toelaatbare overstijgen.
  • De advocaat kan direct aan het begin van het verhoor eisen dat we inzage krijgen in alle afgelegde verklaringen
  • De advocaat zal erop toezien dat de verklaring die op papier komt te staan overeenkomt met de door u afgelegde verklaring. Verbalisanten zijn vaak geneigd om uw verhaal in eigen woorden samen te vatten, waarbij (on)bewust ook juridische termen worden toegevoegd die van belang kunnen zijn voor een bewezenverklaring. De advocaat die aanwezig is bij het politieverhoor houdt dit in de gaten, en kan ervoor zorgen dat de verklaring onmiddellijk wordt aangepast.
  • De advocaat kan door zijn ervaring uit de vraagstelling vaak afleiden over welke bewijzen de politie beschikt. Dit voordeel kan vervolgens worden gebruikt om daarmee de verdedigingsstrategie met u af te stemmen.
  • De advocaat zal u zo nodig adviseren om een beroep te doen op uw zwijgrecht.
  • Door de aanwezigheid van de advocaat bij het politieverhoor kan hij het hele proces nauwgezet volgen en is hij goed op de hoogte van  wat er in uw strafzaak speelt. Dit heeft tot voordeel dat hij waar nodig kan ingrijpen en met u de verdedigingsstrategie kan bijstellen.
  • Door de aanwezigheid van de advocaat bij het politieverhoor is de kans op vrijspraak of een sepot aanzienlijk groter omdat voorkomen wordt dat u zichzelf onnodig belast. Na vrijspraak of sepot worden bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. U hoeft de advocaat dan niets te betalen! Zie ook > Schadevergoedingnavrijspraak.nl

> Zie ook: Nadelen piketadvocaat bij verhoor politie

Advocaat aanwezig bij politieverhoor minderjarigen

Bij minderjarigen geldt er een verplichte aanwezigheid van een advocaat of een vertrouwenspersoon bij het politieverhoor. Alleen 16- en 17-jarigen kunnen volgens de Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor afstand doen van dit recht bij minder ernstige feiten, waarvoor wel voorlopige hechtenis is toegelaten. Wanneer de verdenking een feit betreft waarvoor geen voorlopige hechtenis is toegelaten, dan kan iedere verdachte afstand doen van het recht op de aanwezigheid van een advocaat voor het verhoor. Dit is echter nooit verstandig! Vraag altijd om de aanwezigheid van een advocaat bij het verhoor, en alleen wanneer dat niet mogelijk is om een vertrouwenspersoon, maar doe nooit afstand van dit recht.

Advocaat aanwezig bij politieverhoor meerderjarigen

Sinds 1 maart 2016 geldt het recht op bijstand van een advocaat tijdens het politieverhoor voor alle verdachten, dus ook meerderjarige verdachten. Wel is het zo dat de kosten van de rechtsbijstand tijdens het politieverhoor in beginsel voor eigen rekening van de verdachte komen. Alleen wanneer de verdachte gedetineerd is, worden de kosten van rechtsbijstand door de Staat vergoed. 

Informatiebrochures politieverhoor

Ter voorbereiding op het politieverhoor hebben wij speciale informatiebrochures geschreven.

> Algemene informatiebrochure

De informatiebrochure ‘politieverhoor algemeen, tips en trucs voor verdachten’ bevat de basisinformatie, -tips en -adviezen die u nodig hebt voor wanneer u binnenkort als verdachte door de politie verhoord zult worden. Wij raden u aan om deze brochure altijd te bestellen in combinatie met de speciale informatiebrochure over het feit, waarvan u verdacht wordt.

> Informatiebrochure per delict

Daarnaast bieden wij ook voor een groot aantal delicten specifieke informatiebrochures geschreven. Deze uitgebreide informatiebrochures bevatten voor ieder delict afzondelrijk de informatie, -tips en -adviezen die u nodig hebt voor wanneer u binnenkort als verdachte door de politie verhoord zult worden. Wij raden u aan om deze brochure altijd in combinatie met de algemene informatiebrochure ter voorbereiding op het politieverhoor te bestellen.

Advocaat nodig?

Heeft u zelf geen advocaat, of wilt u liever een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat? Neem dan onmiddellijk contact met ons op. Wij zullen ervoor zorgen dat u zo snel mogelijk deskundige rechtsbijstand krijgt.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden