085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Valse aangifte

Het doen van een valse aangifte is strafbaar. Dat is alom bekend. Maar wanneer is de aangifte nu vals? Voor justitie is het niet altijd even makkelijk om te bewijzen dat valselijk aangifte is gedaan. Wordt u beschuldigd van het doen van een valse aangifte, dan is het in ieder geval verstandig om eerst een advocaat te raadplegen.

Valse aangifte in de wet

Het doen van een valse aangifte is strafbaar gesteld in artikel 188 Wetboek van Strafrecht:

“Hij die aangifte of klacht doet dat een strafbaar feit gepleegd is, wetende dat het niet gepleegd is”.

Bewezen moest worden dat de verdachte de aangifte heeft gedaan, terwijl hij wist dat de aangifte niet waar is. Wetende dat, is een van de zwaardere opzetvarianten. De officier van justitie zal echt moeten bewijzen dat de verdachte op het moment van het doen van de aangifte wist dat de aangifte niet waar was.

Vrijspraak en valse aangifte

Het enkele feit dat een verdachte wordt vrijgesproken van een aan hem ten laste gelegd feit, wil niet zeggen dat de aangifte waarop die tenlastelegging is gebaseerd ook valselijk is gedaan. De vrijspraak wil niet meer zeggen dat er onvoldoende wettig en/of overtuigend bewijs bestaat om tot een bewezenverklaring te komen, maar dit betekent niet dat er een valse aangifte is gedaan. Daar is meer voor nodig.

Vaak zien we in zedenzaken dat de verdachte ineens aangifte wil doen van een valse aangifte door de ander, maar dat levert in de praktijk nooit iets op. Hoe vervelend het ook is om valselijk ergens van te worden beschuldigd, is ons advies om in dat soort zaken geen aangifte te doen. Anders is het in het geval dat u kunt bewijzen dat de aangever wist dat die een valse aangifte deed, bijvoorbeeld omdat die dat zo heeft gezegd tegen een kennis of vriend, die bereid is om dit als getuige te bevestigen.

Straffen valse aangifte

Op zich vallen de straffen die zijn gesteld op het doen van een valse aangifte wel mee. De hoogte van de straf is afhankelijk van de ernst van het feit en de omstandigheden van het geval. Wanneer de valse aangifte tot gevolg heeft gehad dat tegenover de ander dwangmiddelen, zoals vrijheidsbeneming, zijn toegepast, dan gaat de straf omhoog.

Van belang is ook wat het (beoogde) voordeel is geweest van de valse aangifte. Heeft de aangifte geleid tot een uitkering van de verzekeringsmaatschappij, of heeft de valse aangifte geleid tot veel persoonlijke of financiele schade van de ander, dan zal de rechter doorgaans ook een hogere straf opleggen.

In beginsel moet u ongeveer rekening houden met een gevangenisstraf van 30 dagen, of een werkstraf van 60 tot 120 uur, afhankelijk van de ernst van de aangifte, uw persoonlijke omstandigheden en de omstandigheden van het geval.

Gevolgen valse aangifte

Naast de straf die u kunt krijgen wegens het doen van een valse aangifte, bent u – bij bewezenverklaring – ook civielrechtelijke aansprakelijk voor eventueel geleden schade. De kosten voor de onnodige politie-inzet hoeft u echter niet (altijd) te betalen. Dit is zo uitgemaakt in de jurisprudentie. Het is belangrijk dat u – ook met het oog op de eventueel civielrechtelijke gevolgen van de valse aangifte – in alle gevallen bij verdenking van het doen van valse aangifte laat bijstaan door een advocaat.

Gespecialiseerde advocaat

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u onmiddellijk in contact met een gespecialiseerde advocaat uit ons netwerk. De advocaat zal direct de processtukken opvragen, en u tijdens de zitting bijstaan.

 

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden