085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Uitstel zitting rechtbank (strafzaak)

Het is altijd belangrijk dat u in verband met een strafzaak op de zitting bij de rechtbank verschijnt, of het nu gaat om een zitting bij de kantonrecht, politierechter, of meervoudige strafkamer van de rechtbank. Alleen dan kunt u eventueel verweer voeren tegen de verdenking of de rechtbank vragen rekening te houden met uw persoonlijke omstandigheden bij het opleggen van de straf. Het kan evenwel altijd gebeuren dat u verhinderd bent op de dag de zitting. U moet dan uitstel  vragen aan de rechtbank (in juridisch taalgebruik: aanhouding van de zitting).

Uitstel zitting aanvragen

Uitstel aanvragen voor de zitting moet altijd schriftelijk. U kunt een brief, fax of e-mail sturen naar de rechtbank waarin u de rechter vraagt om uw strafzaak uit te stellen tot een andere datum. Wanneer de zitting al op korte termijn plaatsvindt, kunt u het beste een fax of e-mail sturen naar de rechtbank, en vervolgens meteen nabellen of deze goed is aangekomen, en dan direct aangeven dat de fax of e-mail spoed heeft in verband met de zitting.
De adres- en contactgegevens van de rechtbanken en gerechtshoven vindt u op www.rechtspraak.nl (onder organisatie; en dan de specifieke rechtbank of gerechtshof selecteren)

Inhoud aanvraag uitstel strafzaak

De aanvraag voor uitstel voor de zitting in een strafzaak is vormvrij. U kunt dus zelf bepalen hoe u uw brief, fax of e-mail indeelt. Wel kunnen wij u enkele tips geven om ervoor te zorgen dat uw aanvraag voor uitstel goed aankomt.

1. Parketnummer vermelden
Vermeld altijd het parketnummer bovenaan de brief. Het parketnummer bestaat meestal uit tien cijfers. Bijv. 02/123456-13. De eerste twee cijfers staan voor het arrondissement waar de rechtbank is gevestigd. In Breda is dat “02”. Soms komt het voor dat deze eerste twee cijfers worden weggelaten, zodat er maar acht cijfers overblijven. De laatste twee cijfers staan voor het jaar waarin de strafzaak is aangemaakt bij het parket. “13” staat voor het jaar 2013.

2. Duidelijke vermelding onderwerp
Vermeld in de omschrijving/het onderwerp van de brief (bovenaan de brief, onder de datum) duidelijk de soort rechter waar de zaak dient en het tijdstip.
Bijv. Betreft: Uitstel zitting politierechter d.d. 23 januari 2014 om 10.30u. Deze omschrijving moet desnoods dikgedrukt (vet) om extra op te vallen.

3. Motivering en onderbouw met bewijsstukken

De aanvraag om uitstel moet altijd goed gemotiveerd zijn, en desnoods onderbouwd met bewijsstukken. Leg uit waarom u niet naar de zitting kunt komen, en stuur waar mogelijk bewijsstukken mee waaruit de verhindering blijkt. Bent u dan met vakantie, stuur dan de reisbescheiden mee. Bent u ziek, stuur dan een doktersverklaring mee of stuur die na. Vermeld ook altijd in de brief dat u graag bij de zitting aanwezig wil zijn.

Uitstel zitting aanvragen via advocaat

Uiteraard kan ook een advocaat voor u uitstel voor de zitting aanvragen. De advocaat weet precies in welke gevallen een aanvraag voor uitstel gedaan kan worden en hoe die aanvraag gemotiveerd en onderbouwd moet worden. Wanneer u door de advocaat uitstel wil laten aanvragen voor de zitting, maakt u meer kans dat de rechter hierin meegaat, en het verzoek tot uitstel honoreert. De advocaat kan gelijktijdig een kopie van het proces-verbaal van de politie en alle overige stukken opvragen. Na ontvangst en bestudering van de stukken zal hij deze met u bespreken en samen met u de verdedigingsstrategie bepalen. U gaat goed voorbereid naar de zitting, waarbij u wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat.

Wanneer u uw zaak via ons aanmeldt, zullen wij u direct in contact brengen met een gespecialiseerde advocaat die voor u uitstel voor de zitting kan aanvragen en de stukken opvraagt. In veel gevallen kan dat ook pro deo (op basis van toevoeging; gesubsidieerde rechtsbijstand) waarbij de kosten van rechtsbijstand (grotendeels) worden vergoed door de Staat. Voor het geval u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, hebben wij met de aangesloten advocaten een speciaal voordeeltarief afgesproken. Dit tarief geldt alleen bij aanmeldingen via deze website. 

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden