085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Uitnodiging voor verhoor politie

Heeft u per brief of telefisch een uitnodiging ontvangen van de politie om u te melden op het politiebureau voor een verhoor? Lees dan de onderstaande informatie goed door.

Informatiebrochures politieverhoor

Ter voorbereiding op het politieverhoor hebben wij speciale informatiebrochures geschreven.

> Algemene informatiebrochure

De informatiebrochure ‘politieverhoor algemeen, tips en trucs voor verdachten’ bevat de basisinformatie, -tips en -adviezen die u nodig hebt voor wanneer u binnenkort als verdachte door de politie verhoord zult worden. Wij raden u aan om deze brochure altijd te bestellen in combinatie met de speciale informatiebrochure over het feit, waarvan u verdacht wordt.

> Informatiebrochure per delict

Daarnaast bieden wij ook voor een groot aantal delicten specifieke informatiebrochures geschreven. Deze uitgebreide informatiebrochures bevatten voor ieder delict afzondelrijk de informatie, -tips en -adviezen die u nodig hebt voor wanneer u binnenkort als verdachte door de politie verhoord zult worden. Wij raden u aan om deze brochure altijd in combinatie met de algemene informatiebrochure ter voorbereiding op het politieverhoor te bestellen.

Truc

Sinds de Hoge Raad in de bekende Salduz-arresten op 30 juni 2009 heeft bepaald dat een aangehouden verdachte recht heeft op consultatiebijstand door een advocaat, en dit later ook zo is verankerd in de Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor, heeft de politie een truc bedacht om dit recht te omzeilen.

De jurisprudentie en de Aanwijzing spreken alleen over een aangehouden verdachte. Wanneer een verdachte zich op verzoek van de politie vrijwillig op het politiebureau meldt, geldt dit recht niet. De politie maakt daarom steeds vaker gebruik van deze uitnodigingen voor verhoor. Hierdoor worden “vervelende” advocaten buiten spel gezet. 

Meldingsplicht?

Clienten die een uitnodiging voor verhoor thuis ontvangen, vragen vaak of zij verplicht zijn om zich te melden voor het verhoor bij de politie. Het antwoord is daarop “nee”. U bent niet verplicht om mee te werken aan uw eigen veroordeling, en bent daarom niet verplicht om op het politiebureau te verschijnen. Wanneer u wel verschijnt, hoeft u ook niet op vragen van de politie te antwoorden.

Het enige risico dat er bestaat is dat de politie, wanneer u niet op de uitnodiging verschijnt, u in sommige gevallen mag aanhouden buiten heterdaad. Of dat ook zal gebeuren is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, de ernst van het feit, en de bewijzen waarover de politie beschikt. Voor aanhouding buiten heterdaad is toestemming vereist van de officier van justitie. Er moet daarmee sowieso een redelijk vermoeden van schuld bestaan dat u betrokken bent geweest bij een strafbaar feit. Maar zelfs dan zal bij een feit van geringe ernst niet snel worden overgegaan tot aanhouding buiten heterdaad. U kunt het beste vooraf een advocaat raadplegen en hem om advies vragen. Wellicht kan de advocaat ook al contact opnemen met de politie om afspraken te maken (bijv. over zijn aanwezigheid bij het verhoor of om alvast verklaringen van anderen op te vragen)

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden