085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Uitnodiging verhoor als verdachte

Steeds vaker komt het voor dat de politie aan de verdachte een uitnodiging verstuurt voor een verhoor als verdachte. Het verhoor vindt dan op het politiebureau plaats op een in de uitnodiging vermelde datum en tijdstip. Het is dan de bedoeling dat u daar verschijnt. Dit is evenwel niet verplicht.

Waarom uitnodiging politieverhoor?

Wij krijgen vaak de vraag waarom de politie een uitnodiging verstuurt voor een verhoor als verdachte. Waarom komt de politie mij dan niet gewoon aanhouden, is dan vaak de gedachte.

Er bestaan meerdere redenen waarom de politie een verdachte een uitnodiging stuurt voor een verhoor:

1. Ze hebben zelf niet voldoende bewijs om tot aanhouding over te gaan. Voor een aanhouding buiten heterdaad moet de officier van justitie namelijk toestemming geven. Indien er te weinig bewijs ligt tegen u, als verdachte, kan de politie besluiten om u maar een uitnodiging te sturen voor een verhoor om u toch te kunnen horen over het strafbare feit waarvan u wordt verdacht, in de hoop dat ze via uw verklaring wel voldoende bewijs verkrijgen.

2. De politie willen u correct benaderen. Een aanhouding moet proportioneel zijn en ook moet voldaan zijn aan het subsidiairiteitsbeginsel. Wanneer het verhoor van een verdachte ook op een andere manier kan plaatsvinden, zou de politie daarvoor moeten kiezen. De politie kiest er dan voor om aan de verdachte een uitnodiging voor het verhoor te sturen. Hoewel wij steeds vaker zien dat verdachten een uitnodiging krijgen voor een politieverhoor terwijl er ook grond was voor aanhouding, blijven wij enigszins sceptisch tegenover deze goed bedoelde uitnodiging voor het verhoor als verdachte.

3. Als niet-aangehouden verdachte hebt u geen recht op consultatiebijstand en u hebt ook geen recht op een pro deo advocaat voor de bijstand tijdens het verhoor. In normaal Nederlands betekent dit dat u niet het recht hebt om eerst de zaak met een advocaat te bespreken voordat u wordt verhoord door de politie. De advocaat kan bij een aangehouden verdachte een vergoeding voor zijn werkzaamheden krijgen bij de Staat via de gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo advocaat). In de uitnodiging voor het verhoor kunt vaak wel lezen dat u op eigen kosten een advocaat mag raadplegen en die advocaat u tijdens het verhoor mag bijstaan, maar vaak doet men dat niet, uit angst om te worden opgezadeld met hoge kosten van een advocaat. Dit is echter niet verstandig! Wat men namelijk niet weet is dat het raadplegen van een advocaat voor het verhoor kan voorkomen dat u uzelf belast tijdens het politieverhoor. U kunt voorkomen dat u onjuiste en verkeerde dingen verklaart, die later als bewijs tegen u kunnen worden gebruikt. De kans op een sepot of een vrijspraak is veel groter wanneer u eerst een advocaat raadpleegt. En bij een vrijspraak of een sepot hebt u bovendien recht op vergoeding van alle kosten van rechtsbijstand, zodat u uw advocaat uiteindeijk niets hoeft te betalen. Wees dus slim en raadpleeg altijd vantevoren een gespecialiseerde advocaat!

Verplicht verschijnen op uitnodiging voor verhoor?

Hiervoor hebben wij al aangegeven dat u niet verplicht bent om te verschijnen op een uitnodiging voor een verhoor bij de politie. Hebt u een uitnodiging van de politie ontvangen om als verdachte te worden gehoord, dan moet u hierin zelf de afweging maken of u op afspraak bij de politie verschijnt, of niet. Dit zal mede afhankelijk zijn van de aard en de ernst van de verdenking, de bewijzen waarover de politie kan beschikken, en uw persoonlijke omstandigheden. Wanneer het gaat om een strafbaar feit van geringe ernst, zoals een kleine vernieling, dan bestaat de kans dat de politie toch geen toestemming krijgt voor een aanhouding buiten heterdaad, zeker niet als het bewijs in die zaak alleen maar berust op een aangifte. Wij zouden dan niet zo snel adviseren om op de uitnodiging voor het politieverhoor in te gaan. Anders ligt het bij een ernstiger feit, zoals bijvoorbeeld een zedenmisdrijf, waarbij de kans groter is dat u anders buiten heterdaad door de politie zult worden aangehouden. Overleg altijd eerst met een advocaat, voordat u contact opneemt met de politie.

Uitnodiging verhoor per brief of telefonisch

In de meeste gevallen krijgt een verdachte per brief de uitnodiging voor het verhoor als verdachte, maar steeds vaker zien we ook dat de politie telefonisch contact opneemt met een verdachte om hem/haar uit te nodigen voor een verhoor als verdachte. In beide gevallen is het verstandig wanneer u zo snel mogelijk een advocaat raadpleegt. Wanneer u telefonisch bent uitgenodigd voor een verhoor moet u niet vergeten de naam en het telefoonnummer van de verbalisant te noteren die u telefonisch hebt gesproken.

Informatiebrochures politieverhoor

Ter voorbereiding op het politieverhoor hebben wij speciale informatiebrochures geschreven.

> Algemene informatiebrochure

De informatiebrochure ‘politieverhoor algemeen, tips en trucs voor verdachten’ bevat de basisinformatie, -tips en -adviezen die u nodig hebt voor wanneer u binnenkort als verdachte door de politie verhoord zult worden. Wij raden u aan om deze brochure altijd te bestellen in combinatie met de speciale informatiebrochure over het feit, waarvan u verdacht wordt.

> Informatiebrochure per delict

Daarnaast bieden wij ook voor een groot aantal delicten specifieke informatiebrochures geschreven. Deze uitgebreide informatiebrochures bevatten voor ieder delict afzondelrijk de informatie, -tips en -adviezen die u nodig hebt voor wanneer u binnenkort als verdachte door de politie verhoord zult worden. Wij raden u aan om deze brochure altijd in combinatie met de algemene informatiebrochure ter voorbereiding op het politieverhoor te bestellen.

Advocaat bij politieverhoor

Wanneer u de advocaat tijdig benadert, kan hij de zaak met u voorbespreken en heeft u alle tijd om de verdedigingsstrategie te bepalen. Een advocaat die aanwezig is bij het politieverhoor kan echt het verschil uitmaken voor de uitkomst van de zaak. Het advies is om altijd te proberen om een advocaat bij het politieverhoor aanwezig te laten zijn.

> Meer informatie over de advocaat tijdens het politieverhoor

Aanmelden strafzaak

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat die u kan adviseren over uw mogelijkheden, en die u zo nodig kan bijstaan tijdens het politieverhoor. Onze doorverwijzing is gratis en geheel vrijblijvend. U bepaalt uiteindelijk zelf of u bijgestaan wilt worden door een advocaat.

> Aanmelden nieuwe zaak

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden