085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Uitleg

U hebt aangifte gedaan van een strafbaar feit, maar de officier van justitie besluit om de verdachte niet te vervolgen. Voor u, als slachtoffer, is dat extra pijnlijk. Eerst bent u slachtoffer geworden van een misdrijf en vervolgt laat de officier u in de steek.

U hoeft het hierbij niet te laten. U hebt nog een laatste mogelijkheid om ervoor te zorgen dat de verdachte alsnog wordt vervolgd door het indienen van een klaagschrift ex artikel 12 Sv. Juist omdat u slechts een kans heeft om alsnog de vervolging van de verdachte te bewerkstelligen, is het belangrijk dat het klaagschrift namens u wordt ingediend door een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat.

Waar mogelijk zal de advocaat eerst het proces-verbaal bij de politie opvragen en deze met u bespreken.

Het klaagschrift dient binnen 3 maanden na ontvangst van het sepotbericht te worden ingediend bij het gerechtshof in uw arrondissement.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden