085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Uitleg

Wanneer u slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit, kunt u zich als benadeelde partij voegen in het strafproces. U kunt dan uw schade verhalen op de verdachte, maar tevens hebt u recht op inzage in het strafdossier en hebt u een spreekrecht tijdens de zitting.

In beginsel kunt u alle schade die rechtstreeks het gevolg is van het strafbare feit vorderen. U dient daartoe een voegingsformulier op te stellen en tijdig in te dienen bij het arrondissementsparket. De verschillende schadeposten moeten goed gemotiveerd zijn en onderbouwd worden aan de hand van bewijsstukken, zoals kwitanties, foto’s van schade, etc.

Het goed onderbouwd invullen van het voegingsformulier kan ingewikkeld zijn. Hulp van een gespecialiseerde advocaat is daarbij aan te bevelen. Bovendien kan de advocaat u ook informeren over het verloop van het strafproces en de kans dat de verdachte wordt veroordeeld. U staat dan niet alleen!

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden