085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Toevoeging – gesubsidieerde rechtsbijstand voor benadeelde partij

Wat veel mensen niet weten is dat u als slachtoffer/benadeelde partij vaak recht heb op een door de overheid gesubsidieerde advocaat. De advocaat wordt dan door de Raad voor Rechtsbijstand kosteloos aan u toegevoegd. Bepalend is daarvoor uw inkomen en vermogen in het peiljaar (twee jaren voor datum aanvraag). Het gaat om de financiële gegevens zoals u die hebt opgegeven of die bekend zijn bij de belastingdienst. Voor alleenstaanden geldt als inkomensgrens ±€ 25.000,00 en voor samenwonenden, gehuwden, en alleenstaande ouders geldt als inkomensgrens ±€ 35.000,00. Voor de actuele inkomensgrens wordt verwezen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand.
Geen eigen bijdrage
Indien u binnen deze inkomensgrens, hebt u recht op een pro deo advocaat. Als slachtoffer/benadeelde partij hoeft u geen eigen bijdrage te betalen (Artikel 44 lid 3 Wrb). De rechtsbijstand door de advocaat is kosteloos.


Geweldsmisdrijf of zedendelict

In geval van een geweldsmisdrijf of een zedendelict gelden bovendien de hiervoor genoemde inkomensgrenzen niet (Artikel 44 lid 4 Wrb). Dit betekent dat u zelfs met een hoog inkomen recht hebt op een pro deo advocaat, die u kosteloos bijstaat.
Artikel 44 lid 4 Wrb geldt ook voor aanvragen van een nabestaande van een slachtoffer, die als gevolg van het misdrijf is overleden.

Voorwaarde: immateriële schade

Als belangrijke voorwaarde wordt door de Raad voor Rechtsbijstand wel gesteld dat de schade niet beperkt is gebleven tot materiële schade. De vordering mag ook niet eenvoudig van aard zijn. Alleen bij vorderingen van immateriële schade komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand door een advocaat.
En de immateriële schade moet ook van redelijke proportie zijn. Als maatstaf hanteert de Raad voor Rechtsbijstand dat er sprake moet zijn van meer lichamelijk letsel dan dat door het Schadefonds in categorie 1 van de letsellijst is ingedeeld. Het moet gaan om meer dan een ‘lichte hersenschudding’, een ‘fractuur van de neus, die geen operatieve behandeling behoeft’, een ‘verlies van één frontaal gebitselement of verlies van meerdere niet-frontale elementen, zonder ander (ernstig) letsel’.

Gratis rechtsbijstand

Wanneer u meent dat deze criteria te voldoen, dan is de rechtsbijstand door onze in het strafrecht gespecialiseerde advocaten gratis. Meld uw zaak vandaag bij ons aan, en wij brengen u in contact met een van de bij ons netwerk aangesloten advocaten.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden