085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Termijn verzet strafbeschikking

De termijn voor het instellen van verzet tegen een strafbeschikking is 14 dagen. Dit is een erg korte termijn. Als u het niet eens bent met een aan u opgelegde strafbeschikking moet u snel handelen. Wanneer u niet binnen deze termijn verzet instelt, wordt de strafbeschikking in beginsel onherroepelijk en staat uw schuld vast.

Aanvang termijn verzet strafbeschikking

De termijn voor het indienen van verzet tegen de strafbeschikking vangt aan nadat de strafbeschikking in persoon is uitgereikt of nadat zich een omstandigheid heeft voorgedaan waaruit blijkt dat u bekend bent met de strafbeschikking (artikel 257e, eerste lid, Sv).

Bij een uitreiking in persoon bestaat geen twijfel over de ingangsdatum van de termijn. Indien de strafbeschikking per post is toegezonden, geldt de ingangsdatum van de verzetstermijn en daarmee ook de datum waarop de strafbeschikking onherroepelijk is geworden afhankelijk van het zich voordoen van een omstandigheid waaruit blijkt dat u met de strafbeschikking bekend was.

Voor lichte overtredingen geldt de zogenaamde GBA-fictie. Indien de strafbeschikking per post is verzonden aan het GBA-adres of – indien dit niet beschikbaar is – het door verdachte zelf opgegeven adres dan is de strafbeschikking in ieder geval na die zes weken onherroepelijk.

Maar het moment van onherroepelijkheid kan bij deze overtredingen ook eerder dan na zes weken intreden. Als  aangetoond kan worden dat bestrafte voor het verstrijken van de zes weken termijn op een bepaalde datum bekend was met de strafbeschikking, dan is de strafbeschikking na ommekomst van veertien dagen na die datum onherroepelijk. Deze eerdere bekendheid kan bijvoorbeeld blijken uit een telefoontje dat de bestrafte pleegt met een OM of een CJIB-medewerker. Deze datum kan dan bij het OM of bij het CJIB worden vastgelegd.

Bij twijfel kunt u het beste eerst ons om advies vragen.

Wacht niet op acceptgiro

Soms gebeurt het dat u eerst een strafbeschikking ontvangt, en pas later de acceptgiro met de boete. U moet dan meteen na ontvangst van de strafbeschikking verzet instellen, want anders bent u te laat. Twijfelt u of u al verzet kan/moet instellen, stuur dan de brief die u hebt gehad naar ons toe (voor- en achterzijde!). Wij zullen u dan adviseren wanneer u verzet kunt instellen tegen de strafbeschikking.

Kennisgeving strafbeschikking

In sommige gevallen krijgt u eerst een kennisgeving strafbeschikking. Dat is in feite aan aankondiging voor de latere strafbeschikking. U moet echter wel oppassen dat u deze kennisgeving niet per ongeluk verward met de echte strafbeschikking. Lees de tekst op de achterzijde goed door, en vraag ons desnoods advies.

Verzet tegen strafbeschikking

U gaat in verzet tegen een strafbeschikking door het versturen van een zogenaamd verzetschrift naar het CVOM te Utrecht. In het verzetschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met de opgelegde strafbeschikking. Een voorbeeld van een verzetschrift tegen een strafbeschikking vindt u hier.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden