085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Smaad, smaadschrift

Smaad of smaadschrift is opzettelijk iemands anders eer of goede naam aanranden, met het doel om daar ruchtbaarheid aan te geven. Het verschil tussen smaad en smaadschrift is duidelijk. Indien de smadelijke uitlatingen worden verspreid door geschriften of afbeeldingen is er sprake van smaadschrift.

Het verschil tussen smaad en laster is dat bij laster aanvullend bewezen moet worden dat de verdachte wist dat de smadelijke uitlatingen in strijd met de waarheid zijn.

Indien u wordt verdacht van smaad is het altijd aan te raden om voor het verhoor bij de politie een advocaat te raadplegen. Smaad klinkt op zich als een simpel feit, en voor smaad worden doorgaans geen hoge straffen opgelegd, maar de dikwijls leidt een veroordeling wegens smaad ook tot een civielrechtelijke aansprakelijkheid waarbij u verplicht kunt worden om (immateriele) schadevergoeding te betalen. Een advocaat kan u adviseren over uw procespositie, of u moet zwijgen, of juist beter kunt verklaren, en wat u dan wel en niet kunt verklaren.

Onze advocaten staan overigens ook slachtoffers van smaad en smaadschrift bij als benadeelde partij in een strafzaak of voor civielrechtelijke aansprakelijkheid en schadevergoeding in rechte te verkrijgen.

> MEER INFORMATIE SMAAD EN LASTER

Smaad en smaadschrift in de wet

Smaad en smaadschrift is strafbaar gesteld in artikel 261 Wetboek van strafrecht (Sr.):

Artikel 261 – smaad en smaadschrift

1. Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
2. Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
3. Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.

 

Bewijs smaad of smaadschrift

Over het algemeen wordt het bewijs van smaad of smaadschrift geleverd op basis van een proces-verbaal van aangifte, ondersteund door getuigenverklaringen of schriftelijk bewijs van de gedane uitlatingen. 

Bij belastende getuigenverklaringen is het belangrijk om deze getuigen op te roepen om voor een rechter de verklaring te herhalen, in de hoop dat ze ofwel terugkomen op de eerdere verklaring, ofwel dat ze door de mand vallen en dat blijkt dat hun verklaring gelogen was, of dat er op z’n minst getwijfeld moet worden aan de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de verklaring. Ook kunt u zelf ook getuigen oproepen die uw verhaal ondersteunen. Onze advocaten zijn bedreven in het ondervragen van getuigen.

Verweren tegen smaad en smaadschrift

Niet iedere gedane uitlating kan juridisch worden gekwalificeerd als smaad of smaadschrift. Het is belangrijk dat u zich niet te snel neerlegt bij de beschuldiging dat u zich schuldig hebt gemaakt aan smaad of smaadschrift. Sowieso is voor een bewezenverklaring van smaad of smaadschrift vereist dat de verdachte het opzet had om de ander in zijn eer en goede naam aan te tasten. Dat opzet is niet altijd aanwezig.

Lid 3 van artikel 261 Sr bepaalt verder nog dat iemand niet wegens smaad of smaadschrift veroordeeld kan worden wanneer deze heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat de uitlatingen waar zijn. In dat laatste geval is bovendien vereist dat het algemeen belang eist dat de uitlatingen gedaan moesten worden. Dat is een zware eis, waar niet zomaar aan voldaan is. Een goede verdediging door een gespecialiseerde advocaat is hier op z;n plaats.

Advocaat smaad of smaadschrift

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat smaad/smaadschrift.

Alle bij ons netwerk aangesloten advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief van € 135,00. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden