085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Sepot

Een sepot houdt in dat u niet langer wordt beschouwd als verdachte in een strafzaak. Een sepotbeslissing wordt daarom ook wel een kennisgeving van niet verdere vervolging (k.v.n.v.v.) genoemd.

Betekenis sepot

Sepot betekent letterlijk “het terzijde leggen”. Bij een sepotbeslissing wordt besloten om uw strafzaak terzijde te leggen en u dus niet verder te vervolgen. 

Meestal is er onvoldoende bewijs, maar er kunnen vele redenen zijn voor een sepot. U ontvangt de sepotbeslissing altijd per brief. Deze brief wordt ook wel een sepotbericht genoemd. In de brief wordt niet altijd letterlijk het woord “sepot” gebruikt. Dat hoeft ook niet. Voldoende is wanneer uit de tekst van de brief is af te leiden dat u niet langer wordt vervolgd.  Wanneer u een sepotbericht ontvangt, kunt u aanspraak maken op schadevergoeding, bijv. voor de tijd dat u in voorarrest hebt gezeten. In sommige gevallen kunt u een sepotbericht ook uitlokken.

Sepotgronden

Een strafzaak wordt door de politie of het openbaar ministerie bijvoorbeeld geseponeerd  wanneer er niet voldoende wettig en overtuigend bewijs is, maar ook bij medeschuld van de aangever, en nog verschillende andere gronden. Voor een overzicht van alle sepotgronden verwijzen wij u naar de aanwijzing sepotgronden van het openbaar ministerie.

Sepot door politie

In de meeste gevallen krijgt u een sepotbeslissing van de officier van justitie. In sommige gevallen wordt het sepot door de politie (na overleg met de officier van justitie) afgegeven. Dat heet dan een politiesepot.

Uitlokken sepotbeslisisng

Zolang u geen schriftelijke sepotbeslissing hebt ontvangen, mag u er niet van uitgaan dat de strafzaak is geseponeerd. U kunt in die gevallen dan een sepotbeslissing proberen uit te lokken. Dat kan op meerdere manieren. 

1. een brief aan de politie of de officier van justitie toesturen om te informeren naar de stand van zaken
2. een verzoekschrift indienen bij de rechtbank ex. artikel 36 Sv om de rechtbank te vragen te bepalen dat de strafzaak eindigt.
3. een verzoek indienen bij de rechter-commissaris om de officier van justitie een termijn te stellen om het onderzoek af te ronden.

Als u dat wil, adviseren wij u uw zaak bij ons aan te melden zodat wij u in contact kunnen brengen met een gespecialiseerde advocaat. In veel gevallen kan de rechtsbijstand voor u uiteindelijk gratis worden verleend omdat bij een sepot u recht hebt op een vergoeding van de kosten van rechtsbijstand.

Schadevergoeding na sepot

Wanneer uw strafzaak is geseponeerd, hebt u recht op schadevergoeding. Ook hiervoor kunt u uw zaak bij ons aanmelden. U kunt uw verzoek tot schadevergoeding indienen via de website www.schadevergoedingnavrijspraak.nl. Hier leest u ook voor welke schadeposten u vergoeding kunt vragen en hoe de verdere procedure verloopt.

 

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden