085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Schuldheling

Onder schuldheling wordt verstaan het verwerven, overdragen en voorhanden hebben van een goed terwijl u rederlijkerwijs moest vermoeden dat het goed door een misdrijf is verkregen. Het kan dan gaan om een door diefstal, verduistering, oplichting, etc. verkregen goed. 

Heling wordt tot de vermogensdelicten gerekend, net als diefstal, verduistering, oplichting. In veel gevallen is er goed verweer te voeren tegen heling, maar van belang is dat  u een goede verklaring hebt  hoe u aan het goed bent gekomen. Dus niet het verhaal dat u de fiets van een toevallige voorbijganger hebt gekocht ergens bij een station, voor een bedrag van € 20,00. Wanneer u een goede, door de politie niet te weerleggen, verklaring hebt, is er een goede kans dat de heling niet bewezen kan worden, en dat u daarom moet worden vrijgesproken.

Wordt u verdacht van schuldheling, dan is het belangrijk dat u zich direct goed laat voorlichten over uw mogelijkheden door een gespecialiseerde advocaat strafrecht. De advocaat kan u ook ter terechtzitting bij de politierechter bijstaan.

Varianten van heling

De wet onderscheid drie varianten van heling, waarvan schuldheling de lichtste variant betreft. Daarboven komt opzetheling, waarvoor bewezen moet worden dat de verdachte wist dat het goed van een msdrijf afkomstig is, en daar weer ver boven komt gewoonteheling. Bij gewoonteheling gaat het erom dat van het helen van goederen een gewoonte is gemaakt.  

Schuldheling in de wet

Heling is strafbaar gesteld in de artikelen 417bis Sr. 

Artikel 417bis – schuldheling

1. Als schuldig aan schuldheling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vijfde categorie:

a. hij die een goed verwerft, voorhanden heeft of overdraagt, dan wel een persoonlijk recht op of zakelijk recht ten aanzien van een goed vestigt of overdraagt, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van het goed dan wel het vestigen van het recht redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;
b. hij die uit winstbejag een goed voorhanden heeft of overdraagt dan wel een persoonlijk recht op of zakelijk recht ten aanzien van een goed overdraagt, terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betreft.

2.Met dezelfde straf wordt gestraft hij die uit de opbrengst van enig goed voordeel trekt, terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betreft.

Straffen voor schuldheling

Een verdachte van heling krijgt meestal een geldboete of een werkstraf. De precieze straf is afhankelijk van de waarde van de geheelde goederen, en de vraag of de heling samen met anderen of alleen heeft plaatsgevonden. Er zit uiteraard ook verschil tussen schuldheling, opzetheling en gewoonteheling.

Voor schuldheling moet u rekening houden met de volgende straffen.

Waarde tot €    120,00…………………………………20 uur werkstraf
Waarde tot € 1.200,00…………………………………60 uur werkstraf
Waarde tot € 5.000,00……………………………….100 uur werkstraf

Wanneer de heling samen met een ander is gepleegd geldt een verhoging van 1/3. Bij eenmalige recidive geldt een verhoging van 50%. Bij meermalen recidive voor heling of soortgelijke zaken geldt een verhoging met 100%.
 

Onschuldig

In alle gevallen dat u meent onschuldig te zijn, is het uitermate belangrijk dat u wordt bijgestaan door een goede advocaat. De advocaat kan samen met u op basis van het dossier kijken naar de mogelijkheden om een vrijspraak te bepleiten. Wellicht kunnen camerabeelden worden opgevraagd, getuigen worden gehoord, of andere onderzoeken plaatsvinden.

Wanneer u een strafbeschikking krijgt, en meent onschuldig te zijn, moet u de strafbeschikking niet betalen. Het is belangrijk dat u in dat geval binnen 14 dagen verzet instelt. Uw advocaat kan dat voor u doen.

Advocaat schuldheling

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat in helingszaken.

Alle bij ons netwerk aangesloten advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief van € 135,00. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden