085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Schennis van de eerbaarheid (schennispleger/potloodventer) – advocaat nodig?

Schennisplegen is de juridische term voor o.a. potloodventen. Bij een potloodventer wordt vaak gedacht aan de man met de regenjas, die zijn geslachtsdeel laat zien aan voorbijgangers, maar de strafbaarstelling van schennisplegen is ruimer. Als schennispleger kan ook worden aangemerkt de persoon die uit baldadigheid zijn achterwerk toont aan een ander, of een koppel dat in het openbaar de liefde bedrijft. Strafbaar is gesteld iedere vorm van schennis van de eerbaarheid.

Een advocaat gespecialiseerd in schennis van de eerbaarheid kan zowel verdachten als slachtoffers bijstaan in het strafproces en biedt de nodige juridische bijstand. Indien u wordt verdacht van schennis van de eerbaarheid, is het belangrijk dat u wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat met gedegen kennis en ervaring met in dit soort zaken.

Schennis van de eerbaarheid

Schennis van de eerbaarheid is strafbaar gesteld in artikel 239 Wetboek van Strafrecht (Sr.):

“Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft schennis van de eerbaarheid:            

 1°.               op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd;

2°.               op een andere dan onder 1° bedoelde openbare plaats, toegankelijk voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar;

3°.               op een niet openbare plaats, indien een ander daarbij zijns ondanks tegenwoordig is.”

Het begrip schennis van de eerbaarheid wordt ruim uitgelegd in de jurisprudentie. Een belangrijke voorwaarden voor een veroordeling is echter dat de verweten handeling is verricht met het opzet om de eerbaarheid te schenden. Zonder opzet, moet vrijspraak volgen!

Advocaat schennis van de eerbaarheid

Wordt u verdacht van schennis van de eerbaarheid? Meld uw zaak dan bij ons netwerk aan.

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat in zaken mbt schennis van de eerbaarheid. Onze advocaten staan zowel verdachten als slachtoffers van schennis van de eerbaarheid bij.

Alle bij ons netwerk aangesloten advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief van € 135,00. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden