085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Schadevergoedingsmaatregel

De schadevergoedingsmaatregel wordt door de rechter opgelegd bij toewijzing van de vordering van de benadeelde partij in de strafzaak. De schadevergoedingsmaatregel houdt in dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) belast is met de incasso van de door de rechter toegewezen schadevergoeding.

Voeging door slachtoffer

Het slachtoffer kan zich in de strafzaak door het indienen van een voegingsformulier benadeelde partij. Op het voergingsformulier moeten alle schadeposten worden ingevuld. Wilt u weten welke schade in uw zaak gevorderd kan worden, raadpleeg dan een advocaat. Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u onmiddellijk in contact met een advocaat uit ons netwerk. Wanneer u slachtoffer bent geworden van een ernstig misdrijf (o.a. ware mishandeling, zedendelict etc) waarbij u psychische schade en/of letselschade hebt opgelopen, dan hebt u zelfs recht op kosteloze rechtsbijstand door een pro deo advocaat. Op grond van artikel 44 lid 4 Wet op de Rechtsbijstand mag er in die gevallen ook geen eigen bijdrage worden gevorderd. Dit betekent dat de volledige rechtsbijstand wordt vergoed door de Staat.

Artikel 44 lid 4 Wet op de Rechtsbijstand:
“Ongeacht de draagkracht is rechtsbijstand aan een slachtoffer van een misdrijf tegen de zeden of een geweldsmisdrijf kosteloos, indien in de desbetreffende zaak vervolging is ingesteld en het slachtoffer overeenkomstig artikel 3 van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in aanmerking komt voor een uitkering.”

Procedure schadevergoedingsmaatregel

De schadevergoedingsmaatregel houdt in dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) belast is met de incasso van de door de rechter toegewezen schadevergoeding. Dit betekent dat het CJIB aan de veroordeelde eerst aanmaningen zal sturen om betaling van de schadevergoeding te verkrijgen. Voor de veroordeelde bestaat onder voorwaarde de mogelijkheid om eventueel een betalingsregeling te vragen. Indien naar aanleiding van de aanmaningen geen betaling plaatsvindt en ook geen betalingsregeling wordt overeengekomen, zal het CJIB de vordering uit handen geven aan een deurwaarder met de opdracht om beslag te leggen. Wanneer blijkt dat de veroordeelde onvoldoende verhaal biedt, kan het CJIB de aan de schadevergoeding verbonden vervangende hechtenis ten uitvoer leggen. Hier komt geen nieuwe zitting aan te pas.

Vervangende hechtenis schadevergoedingsmaatregel

lDe officier van justitie kan hiertoe onmiddellijk opdracht geven. De vervangende hechtenis dient als dwangmiddel om de veroordeelde alsnog tot betaling te bewegen. De term vervangende hechtenis is evenwel misleidend. De hechtenis vervangt de betalingsverplichting van de schadevergoeding niet. Na het uitzitten van de vervangende hechtenis blijft de vordering bestaan. Evenwel kan niet opnieuw vervangende hechtenis worden opgelegd.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden