085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Schadevergoeding slachtoffer

Voeging door slachtoffer

Wanneer u slachtoffer bent van een misdrijf, kunt u schadevergoeding vorderen door uzelf te voegen als benadeelde partij in de strafzaak tegen de verdachte. Uw vordering tot schadevergoeding wordt dan behandeld door de rechter tijdens de zitting. Wanneer de rechter de schadevergoeding toewijst, zal deze meestal ook de schadevergoedingsmaatregel opleggen.

Voegingsformulier benadeelde partij

Het slachtoffer kan zich in de strafzaak door het indienen van een voegingsformulier benadeelde partij. U kunt het standaard voegingsformulier hieronder gratis downloaden.

Voegingsformulier benadeelde partij 

 

Rechtsbijstand van advocaat

Wilt u weten welke schade in uw zaak gevorderd kan worden, raadpleeg dan een advocaat. Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u onmiddellijk in contact met een advocaat uit ons netwerk. Wanneer u slachtoffer bent geworden van een ernstig misdrijf (o.a. ware mishandeling, zedendelict etc) waarbij u psychische schade en/of letselschade hebt opgelopen, dan hebt u zelfs recht op kosteloze rechtsbijstand door een pro deo advocaat. Op grond van artikel 44 lid 4 Wet op de Rechtsbijstand mag er in die gevallen ook geen eigen bijdrage worden gevorderd. Dit betekent dat de volledige rechtsbijstand wordt vergoed door de Staat.

Artikel 44 lid 4 Wet op de Rechtsbijstand: “Ongeacht de draagkracht is rechtsbijstand aan een slachtoffer van een misdrijf tegen de zeden of een geweldsmisdrijf kosteloos, indien in de desbetreffende zaak vervolging is ingesteld en het slachtoffer overeenkomstig artikel 3 van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in aanmerking komt voor een uitkering.”

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden