085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Procedure

Bij de beoordeling van een klaagschrift tegen een beslag dat is gelegd met als doel om onderzoek te doen, of ter verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer van bepaalde goederen, dient de rechter te onderzoeken of de goederen nog nodig zijn voor het onderzoek van de politie.

Verder zal de rechter of het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat later de strafrechter de goederen verbeurd verklaard of onttrekt aan het verkeer. Een rechter mag een goed verbeurd verklaren wanneer het door middel van het strafbare feit is verkregen, of dat  het goed is gebruikt bij het begaan of voorbereiden van dat feit, of dient ter belemmering van de opsporing van dat feit, of anderszins zijn vervaardigd of bestemd tot het begaan van het misdrijf.

Een onttrekking aan het verkeer van een goed vindt plaats wanneer het goed van zodanige aard is, dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen belang.

Wanneer het beslag is gelegd met het oog op het veilig stellen van waardevolle goederen in verband met een mogelijke ontnemingsvordering, geldt als maatstaf dat er sprake is van verdenking van of veroordeling wegens een misdrijf waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd en zich niet het geval voordoet dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, aan de verdachte een verplichting tot betaling van een geldboete dan wel de verplichting tot betaling van een geldbedrag ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel zal opleggen.

Wanneer een ander dan de verdachte teruggave vraagt van zijn in beslag genomen goederen, geldt als maatstaf dat moet worden beoordeeld of het goed door middel van het strafbare feit is verkregen, of dat  de voorwerpen zijn gebruikt bij het begaan of voorbereiden, waarvan klager verdacht wordt noch zijn deze voorwerpen gebruikt ter belemmering van de opsporing van die feiten of zijn ze vervaardigd of bestemd tot het begaan van het misdrijf, en voor zover daar  al sprake van is, was de klager daarmee bekend was. 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden