085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Procedure

De procedure bij een transactievoorstel en bij een strafbeschikking verlopen anders. Vandaar dat wij hieronder het procedurele traject van beiden afzonderlijk bespreken.

Transactievoorstel

Tegen een transactievoorstel hoef je in beginsel geen verweer te voeren. Wanneer u niet binnen de gestelde termijn niet betaalt, komt de zaak voor bij de politierechter. U kunt dan verweer voeren.

Het is evenwel vaak verstandig om na ontvangst van een transactievoorstel toch een advocaat te consulturen voor juridisch advies. Op dat moment moet u namelijk bepalen of u het transactievoorstel moet betalen, of dat u goede kansen hebt om verweer te voeren met het oog op een vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging dan wel schuldigverklaring zonder oplegging van straf.

Strafbeschikking

Bij een strafbeschikking moet u wel direct verweer voeren wanneer u het niet eens bent met de opgelegde straf. Het is aan u om binnen 14 dagen na ontvangst van de strafbeschikking verzet in te stellen. U stelt het verzet in door in een brief duidelijk en gemotiveerd aan te geven waarom u het niet eens bent met de opgelegde strafbeschikking. Vervolgens zult u een oproeping verschijnen om bij de rechter te verschijnen alwaar de strafbeschikking en het ingediende verzetschrift behandeld zullen worden.

In sommige gevallen wordt u eerst uitgenodigd voor een hoorzitting. Aan u wordt een voorstel aangeboden voor de op te leggen strafbeschikking. Wanneer u niet instemt met het voorstel, wordt de zaak alsnog voor de rechter gebracht.

Omdat er vaak veel op het spel staat, terwijl anderzijds de procedure van de strafbeschikking ingewikkeld verloopt en er belangrijke termijnen gelden, is het van belang dat u zich laat bijstaan door een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat. Meld daarom uw zaak vandaag nog bij ons aan, en wij verwijzen u door naar een strafrechtadvocaat die uw belangen zal gaan behartigen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden