085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Pro deo rechtsbijstand door advocaat

In veel gevallen hebt u als slachtoffer/benadeelde partij recht op pro deo rechtsbijstand door een advocaat. De advocaat kan u bijstaan in de strafzaak tegen de verdachte. Deze rechtsbijstand kan inhouden dat de advocaat voor u het voegingsformulier opstelt en indient om schadevergoeding te vorderen, maar ook dat de advocaat voor u een kopie van de stukken opvraagt, en deze met u bespreekt en u uitlegt hoe de strafzaak verder zal verlopen.

Slachtofferhulp

De rechtsbijstand van een advocaat kan ook plaatsvinden naast de hulp die u eventueel krijgt van Slachtofferhulp. Het voordeel van een advocaat is dat die precies weet hoe de verdediging zal optreden, maar zelf ook een inschatting kan maken wat de uitkomst zal worden van de zaak, waar de zwakke punten zitten, en wat er nog eventueel gedaan kan worden om de officier van justitie te helpen. Sinds 1 januari 2012 zijn de mogelijkheden van het slachtoffer in de strafzaak uitgebreid. Het slachtoffer kan steeds meer het strafproces beinvloeden. Belangrijk is dan wel dat u wordt bijgestaan door een gespeciaalde advocaat.

Gratis pro deo rechtsbijstand door advocaat

Wanneer u slachtoffer bent geworden van een ernstig misdrijf (o.a. ware mishandeling, zedendelict etc) waarbij u psychische schade en/of letselschade hebt opgelopen, dan hebt u zelfs recht op kosteloze rechtsbijstand door een pro deo advocaat. Op grond van artikel 44 lid 4 Wet op de Rechtsbijstand mag er in die gevallen ook geen eigen bijdrage worden gevorderd. Dit betekent dat de volledige rechtsbijstand wordt vergoed door de Staat.

Artikel 44 lid 4 Wet op de Rechtsbijstand: “Ongeacht de draagkracht is rechtsbijstand aan een slachtoffer van een misdrijf tegen de zeden of een geweldsmisdrijf kosteloos, indien in de desbetreffende zaak vervolging is ingesteld en het slachtoffer overeenkomstig artikel 3 van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in aanmerking komt voor een uitkering.”

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden