085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Gewoonteheling

Onder gewoonteheling wordt verstaan het een gewoonte maken van het verwerven, overdragen en voorhanden hebben van een goed dat door een misdrijf is verkregen. Het kan dan gaan om een door diefstal, verduistering, oplichting, etc. verkregen goed. Bij een gewoonte gaat het dan om het frequent plegen van dat opzetheling.

Heling wordt tot de vermogensdelicten gerekend, net als diefstal, verduistering, oplichting. In veel gevallen is er goed verweer te voeren tegen heling, maar van belang is dat  u een goede verklaring hebt  hoe u aan het goed bent gekomen. Dus niet het verhaal dat u de fiets van een toevallige voorbijganger hebt gekocht ergens bij een station, voor een bedrag van € 20,00. Wanneer u een goede, door de politie niet te weerleggen, verklaring hebt, is er een goede kans dat de heling niet bewezen kan worden, en dat u daarom moet worden vrijgesproken.

Wordt u verdacht van heling, dan is het belangrijk dat u zich direct goed laat voorlichten over uw mogelijkheden door een gespecialiseerde advocaat strafrecht. De advocaat kan u ook ter terechtzitting bij de politierechter bijstaan.

Naast gewoonteheling kent de wet nog de varianten schuldheling en opzetheling.

Gewoonteheling in de wet

GewoonteHeling is strafbaar gesteld in de artikelen 417 Sr.

Artikel 417 – gewoonteheling

Hij die van het plegen van opzetheling een gewoonte maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Dit artikel verwijst echter weer naar opzetheling, dat strafbaar is gesteld in artikel 416 Sr

Artikel 416 – opzetheling

1. Als schuldig aan opzetheling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie:

a. hij die een goed verwerft, voorhanden heeft of overdraagt, dan wel een persoonlijk recht op of een zakelijk recht ten aanzien van een goed vestigt of overdraagt, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van het goed dan wel het vestigen van het recht wist dat het een door misdrijf verkregen goed betrof b. hij die opzettelijk uit winstbejag een door misdrijf verkregen goed voorhanden heeft of overdraagt, dan wel een persoonlijk recht op of zakelijk recht ten aanzien van een door misdrijf verkregen goed overdraagt.

2.Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk uit de opbrengst van enig door misdrijf verkregen goed voordeel trekt.

 

Straffen voor gewoonteheling

Een verdachte van heling krijgt meestal een geldboete of een werkstraf. De precieze straf is afhankelijk van de waarde van de geheelde goederen, en de vraag of de heling samen met anderen of alleen heeft plaatsgevonden. Er zit uiteraard ook verschil tussen schuldheling, opzetheling en gewoonteheling.

Voor gewoonteheling gelden hoge straffen. Daar beginnen de straffen vaak bij 80 uur werkstraf in de lichtste gevallen, oplopend tot gevangenisstraf bij een hoge frequentie.

 Onschuldig

In alle gevallen dat u meent onschuldig te zijn, is het uitermate belangrijk dat u wordt bijgestaan door een goede advocaat. De advocaat kan samen met u op basis van het dossier kijken naar de mogelijkheden om een vrijspraak te bepleiten. Wellicht kunnen camerabeelden worden opgevraagd, getuigen worden gehoord, of andere onderzoeken plaatsvinden.

Wanneer u een strafbeschikking krijgt, en meent onschuldig te zijn, moet u de strafbeschikking niet betalen. Het is belangrijk dat u in dat geval binnen 14 dagen verzet instelt. Uw advocaat kan dat voor u doen.

Advocaat gewoonteheling

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat in gewoonteheling..

Alle bij ons netwerk aangesloten advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief van € 135,00. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden