085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Flessentrekkerij

Flessentrekkerij is een zogenaamde lex specialis van oplichting. Een lex specialis is een bijzondere strafrechtelijke bepaling die voorrang moet krijgen boven de algemene bepaling. Bij flessentrekkerij moet dan ook dat feit ten laste worden gelegd en niet oplichting.

Van flessentrekkerij is sprake wanneer iemand er een gewoonte van maakt om goederen te kopen zonder daarvoor te betalen. Voor een veroordeling wegens flessentrekkeirj moet wel bewezen worden dat het vooraf al de bedoeling van de verdachte was om niet te betalen voor de goederen. Wanneer iemand oorspronkelijk wel de bedoeling had om te betalen, maar door omstandigheden dat niet kan, noemen we dat geen flessentrekkerij, maar civielrechtelijke wanprestatie.

Indien u wordt verdacht van flessentrekkerij, is het belangrijk dat u wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat met gedegen kennis en ervaring met flessentrekkerij; een advocaat die weet wat flessentrekkerij inhoudt, welke bewijzen de officier nodig heeft voor een bewezenverklaring van flessentrekkerij, en welke verweren u tegen de verdenking van flessentrekkerij kunt voeren. 

Maar ook wanneer u slachtoffer bent geworden van oplichting, kunt u uw zaak bij ons aanmelden.

Flessentrekkerij in de wet

Flessentrekkerij is strafbaar gesteld in artikel 326a van het Wetboek van Strafrecht (Sr.):

“Hij die een beroep of een gewoonte maakt van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige betaling zich of een ander de beschikking over die goederen te verzekeren, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

 

Straffen flessentrekkerij

De straffen voor flessentrekkerij zijn vergelijkbaar met de estraffen voor oplichting. Bij flessentrekkerij gaat het om de volgende straffen.

Oplichtingsbedrag tot  €     120,00…………………………………20 uur werkstraf
Oplichtingsbedrag tot  €   1.200,00…………………………………60 uur werkstraf
Oplichtingsbedrag tot  €   5.000,00………………………………..100 uur werkstraf
Oplichtingsbedrag tot  € 10.000,00…………………………………120 uur werkstraf/2 maanden gevangenisstraf
Oplichtingsbedrag tot  € 25.000,00…………………………………180 uur werkstraf/3 maanden gevangenisstraf
Oplichtingsbedrag tot  € 50.000,00…………………………………240 uur werkstraf/4 maanden gevangenisstraf
Oplichtingsbedrag tot € 100.000,00………………………………..8 maanden gevangenisstraf

Indien de flessentrekkerij over een langere periode (stelselmatig) plaatsvindt, op professionele wijze is opgezet of  meerdere slachtoffers treft, dient dit strafverzwarend te worden beoordeeld. Eveneens zal in geval er bewust kwetsbare slachtoffers zijn uitgekozen een zwaardere sanctie gehanteerd te worden.

Vaak zien we bij de verdenking van flessentrekkerij dat tevens geeist wordt dat dat de schade door de verdachte wordt vergoed nadat de aangever zich als benadeelde partij heeft gevoegd in de strafzaak. Wanneer de rechter de schadevergoeding toekent, zal de rechter tevens de schadevergoedingsmaatregel opleggen. Ook kan de rechter op vordering van de officier van justitie een ontnemingsmaatregel opleggen ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.

Verweren tegen flessentrekkerij

Niet ieder geval van het niet betalen van gekochte goederen levert flennsentrekkerij op. Van flessentrekkerij is alleen sprake indien de verdachte vooraf al de bedoeling had om de goederen niet te betalen. Wanneer deze kwade bedoelingen niet bewezen kunnen worden, moet vrijspraak volgen.
In die gevallen leidt de handeling hoogstens tot een civielrechtelijke aansprakelijkheid, ook al zijn de aangevers benadeeld.

In de praktijk komt het in de meeste gevallen aan op de verklaring van de verdachte. Bespreek deze dan ook altijd eerst met een advocaat. Uw advocaat kan u precies uitleggen wanneer er wel, en wanneer er geen sprake is van flessentrekkerij.

Advocaat flessentrekkerij

Bij de verdenking van flessentrekkerij  de deskundige rechtsbijstand door een gespecialiseerde advcaat. Een goede rechtsbijstand in zaken bij de verdenking van flessentrekkerij vereist een gedegen technische en juridische kennis. Ons advies is om zeker in dit soort ingewikkelde zaken u goed te laten bijstaan.

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat voor oplichtingszaken. Onze advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief van € 135,00. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

Indien u later wordt vrijgesproken van flessentrekkerij, zal de advocaat namens u een verzoek tot schadevergoeding indienen.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden