085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Diefstal auto

Diefstal van een auto komt vaak voor. Voor dit soort feiten moet een verdachte doorgaans bij de politierechter verschijnen. Autodiefstal is, net als andere diefstallen een misdrijf, en heeft gevolgen voor een verklaring omtrent het gedrag (VOG).
Bent u voor de eerste keer aangehouden op verdenking van diefstal van een auto, dan krijgt u vaak een dagvaarding mee voor een zitting bij de politierechter. Bij autodiefstal gaat het altijd om een gekwalificeerde diefstal, te weten diefstal door middel van braak, verbreking of een valse sleutel. 

Omdat deze vorm van diefstallen tot de zwaardere feiten wordt gerekend, is het belangrijk dat u zich direct goed laat voorlichten over uw mogelijkheden door een gespecialiseerde advocaat strafrecht. De advocaat kan u ook ter terechtzitting bij de politierechter bijstaan.

Straffen voor diefstal auto

Over het algemeen krijgt u een diefstal van een auto een werkstraf. Volgens de orientatiepunten die door rechters worden gehanteerd, kan voor een autodiefstal een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 weken worden opgelegd, maar in de praktijk maken we dat niet mee. In de meeste gevallen moet u denken aan een werkstraf van ongeveer 80 uur. 

Een verdachte van autodiefstal krijgt meestal een dagvaarding om bij de politierechter te verschijnen. In sommige gevallen kan ook op een OM-zitting een werkstraf of geldboete worden aangeboden.

Het gaat hier om een simpele autodiefstal, zonder betrokkenheid van anderen. Wanneer u samen met een ander de autodiefstal pleegt, loopt u het risico op een iets hogere straf. Verder is de waarde van de gestolen auto van belang voor de hoogte van de straf. Wanneer er geweld wordt gepleegd bij de autodiefstal gaat de straf fors omhoog. In dat geval gaat het niet meer om autodiefstal, maar om een diefstal met geweld. De ernst en aard van het geweld is dan mede bepalend voor de hoogte van de straf. En bij geweld moet u niet alleen denken aan de overvaller met een wapen. Ook het enkele losrukken nadat u door iemand bent vastgepakt, wordt gezien als een geweldshandeling.

(Andere) strafmaat bepalende factoren zijn:

– waarde vervoermiddel
– bedreiging/geweld voor zover het geen overval of beroving betreft
– teruggave van vervoermiddel mogelijk
– verhaalsmogelijkheid
– samenwerkingsverband
– professionele werkwijze

Onschuldig

In alle gevallen dat u meent onschuldig te zijn, is het uitermate belangrijk dat u wordt bijgestaan door een goede advocaat. De advocaat kan samen met u op basis van het dossier kijken naar de mogelijkheden om een vrijspraak te bepleiten. Wellicht kunnen camerabeelden worden opgevraagd, getuigen worden gehoord, of andere onderzoeken plaatsvinden.

Wanneer u een strafbeschikking krijgt, en meent onschuldig te zijn, moet u de strafbeschikking niet betalen. Het is belangrijk dat u in dat geval binnen 14 dagen verzet instelt. Uw advocaat kan dat voor u doen.

Advocaat autodiefstal

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat in autodiefstallen.

Alle bij ons netwerk aangesloten advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief van € 120,00. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden