085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Dagvaarding politierechter

Wanneer u wordt verdacht van een strafbaar feit, kan de Officier van Justitie u hiervoor vervolgen. Dit kan hij onder andere doen door u te dagvaarden voor de politierechter.


Dagvaarding

Een dagvaarding is een oproeping om op een bepaalde tijdstip bij de rechter te verschijnen. Op de dagvaarding staat altijd vermeld op welke datum en tijdstip de zitting plaatsvindt. Ook kunt u op de dagvaarding lezen bij welke rechter, bijvoorbeeld de politierechter, u moet verschijnen, en waar deze politierechter dan zitting houdt. Op de dagvaarding staat altijd het adres van het gerechtsgebouw vermeld waar u moet zijn. Bewaar de dagvaarding daarom goed.

Politierechter

U kunt onder meer worden gedagvaard om te verschijnen voor de politierechter. De politierechter behandelt de minder ernstige misdrijven. Voorwaarde voor behandeling van de strafzaak door de politierechter is ook dat de zaak relatief eenvoudig is. De duur van de maximale gevangenisstraf die de politierechter mag opleggen is ook beperkt tot 1 jaar.

Tenlastelegging

Op de dagvaarding staat tevens de tenlastelegging vermeld. Dit is een omschrijving van het strafrechtelijke verwijt dat u wordt gemaakt en vormt de basis voor het strafproces. De politierechter is gebonden aan de tenlastelegging. Hij mag niet iets anders bewezen verklaren dan aan u ten laste is gelegd en hij mag ook de straf, bij een bewezenverklaring, enkel hierop baseren.

Rechten verdachte

Op de achterzijde van de dagvaarding of de losse bijlagen bij de dagvaarding vindt u een opsomming van uw rechten. Het is belangrijk dat u deze aandachtig leest. De belangrijkste rechten van de verdachte zijn:
1. Met uitzondering van minderjarigen, bent u als verdachte niet verplicht om te verschijnen. Ons advies is echter om altijd naar de zitting te gaan, zodat de politierechter ook uw kant van het verhaal kan horen. Vaak houdt de politierechter rekening met de omstandigheden van het geval, en met name ook uw persoonlijke omstandigheden, waardoor de straf lager uitkomt.
2. U hebt het recht om getuigen of deskundigen door de Officier van Justitie te laten oproepen of om deze zelf mee te nemen naar de zitting. Indien u wilt dat de Officier van Justitie de getuigen oproept moet u hierom schriftelijk vragen door uiterlijk 10 dagen voor de zitting een brief te sturen naar het arrondissementsparket. Vermeld in uw brief altijd het parketnummer (bjv. 02/123456-12) dat u bovenaan de dagvaarding vindt. Ook moet u uitgebreid uitleggen waarom u de getuigen wilt oproepen. Vergeet niet de naam- en adresgegevens van de getuige(n) in de brief te vermelden.
3. U hebt het recht om een tolk op te laten roepen door de Officier van Justitie. Ook dit moet vooraf (schriftelijk) worden aangegeven.
4. Wanneer u op het in de dagvaarding vermelde tijdstip van de zitting verhinderd bent, kunt u aanhouding van de behandeling ter terechtzitting vragen. Ook dit moet schriftelijk gebeuren. In de brief legt u uit waarom u verhinderd bent, en als bijlage(n)voegt u bewijsstukken toe. Alleen bijzondere verhinderingen, zoals een reeds geboekte vakantie, kunnen aanleiding zijn om de zitting aan te houden.
5. U hebt het recht om u te laten bijstaan door een advocaat. Wij adviseren u om altijd gebruik te maken van dit recht omdat u met een advocaat veel sterker staat. Een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat weet precies hoe u de verdediging moet voeren zodat u de grootste kans op vrijspraak of een lagere straf hebt. De advocaat zal het strafdossier, met o.a. allen verklaringen, voor u opvragen en met u bespreken zodat u weet over welke informatie de Officier van Justitie en de politierechter beschikken. Samen met u zal de advocaat vervolgens de te voeren verdedigingsstrategie bepalen.
6. Indien u het niet eens bent met de beslissing van de politierechter, kunt u hiertegen hoger beroep instellen. Hoger beroep moet uiterlijk 14 dagen na de dag van de uitspraak zijn ingesteld. U kunt het hoger beroep zelf ter griffie van de rechtbank instellen, maar u kunt dit ook door een advocaat laten doen. Het is dan wel belangrijk dat u de zaak tijdig bij ons aanmeldt. Indien u het zelf doet moet u terug naar de rechtbank waar de uitspraak is gedaan en daar aan de balie het hoger beroep instellen. U kunt eventueel ook de griffier van de rechtbank machtigen om namens u het hoger beroep in te stellen, maar u moet er dan wel op toezien dat dit juist en tijdig gebeurt.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden