085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Procedure

Geplaatst op: 24 januari 2013

De procedure bij een transactievoorstel en bij een strafbeschikking verlopen anders. Vandaar dat wij hieronder het procedurele traject van beiden afzonderlijk bespreken.

Transactievoorstel

Tegen een transactievoorstel hoef je in beginsel geen verweer te voeren. Wanneer u niet binnen de gestelde termijn niet betaalt, komt de zaak voor bij de politierechter. U kunt dan verweer voeren.

Het is evenwel vaak verstandig om na ontvangst van een transactievoorstel toch een advocaat te consulturen voor juridisch advies. Op dat moment moet u namelijk bepalen of u het transactievoorstel moet betalen, of dat u goede kansen hebt om verweer te voeren met het oog op een vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging dan wel schuldigverklaring zonder oplegging van straf.

Strafbeschikking

Bij een strafbeschikking moet u wel direct verweer voeren wanneer u het niet eens bent met de opgelegde straf. Het is aan u om binnen 14 dagen na ontvangst van de strafbeschikking verzet in te stellen. U stelt het verzet in door in een brief duidelijk en gemotiveerd aan te geven waarom u het niet eens bent met de opgelegde strafbeschikking. Vervolgens zult u een oproeping verschijnen om bij de rechter te verschijnen alwaar de strafbeschikking en het ingediende verzetschrift behandeld zullen worden.

In sommige gevallen wordt u eerst uitgenodigd voor een hoorzitting. Aan u wordt een voorstel aangeboden voor de op te leggen strafbeschikking. Wanneer u niet instemt met het voorstel, wordt de zaak alsnog voor de rechter gebracht.

Omdat er vaak veel op het spel staat, terwijl anderzijds de procedure van de strafbeschikking ingewikkeld verloopt en er belangrijke termijnen gelden, is het van belang dat u zich laat bijstaan door een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat. Meld daarom uw zaak vandaag nog bij ons aan, en wij verwijzen u door naar een strafrechtadvocaat die uw belangen zal gaan behartigen.


Uitleg

Geplaatst op: 24 januari 2013

Een strafbeschikking en een transactievoorstel zijn buitengerechtelijke wijze van afdoening van een strafzaak. Dit betekent dat de strafzaak worden afgehandeld zonder dat de verdachte bij de rechter moet verschijnen.

Een transactievoorstel is een geldboete die u van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) krijgt toegestuurd. Bovenaan de brief staat een “T” vermeld, en ook in de tekst op de achterzijde kunt u lezen dat het om een transactievoorstel gaat. Anders dan bij een normale boete voor eenvoudige verkeersovertreding (ook wel Mulderfeiten genoemd), hoeft u de boete niet te betalen wanneer u het niet eens bent met het verwijt dat u gemaakt wordt. Wanneer u niet betaalt, wordt u gedagvaard om alsnog bij de rechter te verschijnen.

Bij een strafbeschikking werkt het anders. Ook hier ontvangt u een brief van het CJIB, maar naast een boete, kan het Openbaar Ministerie ook een ontzegging van de rijbevoegdheid of een werkstraf opleggen. In sommige gevallen moet u vooraf worden gehoord, en ontvangt u een uitnodiging voor een hoorzitting, maar vaak wordt de strafbeschikking aan u opgelegd zonder dat u daarover uw mening hebt kunnen geven. Wanneer u het niet eens bent met de strafbeschikking dient u binnen 14 dagen in verzet te gaan. Dit doet u door een brief te sturen naar het Openbaar Ministerie waarin u gemotiveerd aangeeft waarom u het niet eens bent met de strafbeschikking.

Bij zowel een transactievoorstel als bij de strafbeschikking is het aan te bevelen om vooraf advies in te winnen van een gespecialiseerd strafrechtadvocaat. De advocaat zal – waar mogelijk – voor u eerst het proces-verbaal opvragen en deze met u bespreken. Wanneer de termijn voor verzet in gevaar dreigt te komen, kan de advocaat ook alvast in hoofdlijnen de bezwaren tegen het verwijt kenbaar maken. Deze verzetgronden kunnen later dan nog worden aangevuld. 


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden